Jakie są zezwolenia w oparciu o przepisy prawa budowlanego?

Jakie są zezwolenia w oparciu o przepisy prawa budowlanego?

Generalnie roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Prawo budowlane przewiduje wiele wyjątków, kiedy budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Czytaj dalej

 

Wystarczające będzie zgłoszenie zamiaru budowy. Prywatny inwestor składa oświadczenie do starosty o planowanym rozpoczęciu inwestycji i wskazuje konkretną datę. Jeśli w ciągu 30 dni właściwy organ (starosta) nie wniesie sprzeciwu, wówczas można rozpocząć prace budowlane. Pozwolenie na budowę nie jest potrzebne, gdy będą budowane obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, a także uzupełnianiem zabudowy zagrodowej w ramach istniejącej działki siedliskowej.

 

Do obiektów gospodarczych wznoszonych bez pozwolenia należą:


- parterowe budynki gospodarcze o pow. Zabudowy do 35 m2. Rozpiętość konstrukcji nie może przekraczać 4,8 m2.


- płyty do składowania obornika


- szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę o pojemności do 25 m3


- naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 oraz wysokości do 4,5 m


- suszarnie kontenerowe o pow. zabudowy do 21 m2


- indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę

 

 

Pozwolenie na budowę nie jest potrzebne przy:


- instalacji oraz przebudowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Wymaga się jednak sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Planu takiego jednak nie trzeba sporządzać, jeśli inwestor dokona zgłoszenia staroście – na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robot.

 

W zgłoszeniu określa się: rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych i termin ich rozpoczęcia. Dołącza do zgłoszenia oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od sytuacji złożyć będzie musiał właściciel szkice i rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami prawa. Dołączyć będzie również musiał ewentualnie projekt zagospodarowania działki oraz terenu wraz z opisem technicznym instalacji (wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane).

 

- docieplaniu budynku do wysokości do 12 m

 

- utwardzaniu powierzchni gruntu


- instalacji krat na obiekcie budowlanym


- instalacji kolektorów słonecznych

- do budowy przydomowych basenów i oczek wodnych, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30 m2.


- ogrodzeń oraz obiektów tzw. małej architektury, które służą codziennej rekreacji (piaskownice, huśtawki, drabinki) posągi, wodotryski, a także śmietnika czy kapliczki (obiekty kultu religijnego).


- wznoszeniu wiat, altan, przydomowych oranżerii, ogrodów zimowych o pow. zabudowy do 25 m2.


- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,5 m (aby np. mogły być cumowane tam łódki).


- budowie pochylni przeznaczonej dla niepełnosprawnych

 

 

Na każde 500 m2 powierzchni nie można postawić więcej dwóch tego rodzaju obiektów – jest to ogólna zasada odnosząca się do tego typu w/w obiektów. Zabytek poddawany ewentualnemu remontowi musi być poprzedzony uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli jednak zabytek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską (o ile jego wysokość nie przekracza 8 m wysokości a odległość od granicy działki wynosi co najmniej połowę jego wysokości) może zostać poddany rozbiórce. Musi takie prace właściciel zgłosić jednak do właściwego organu, który ma 30 dni na wyrażenie sprzeciwu na planowane prace. Może nałożyć decyzją obowiązek na właściciela, by ten uzyskał pozwolenie na planowane prace rozbiórkowe, jeśli uzna, że prace te przyczynią się do pogorszenia warunków sanitarnych.

 

Prace rozbiórkowe mogą być rozpoczęte jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia czy ich zgłoszeniem, jeśli obiekt bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Należy jednak bezzwłocznie uzyskać takie pozwolenie lub dokonać zgłoszenia. Jednak większość prac modernizacyjnych, remontowych przeprowadzanych w domu jednorodzinnym nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczające jest złożenie przez właściciela nieruchomości zgłoszenia zamiaru ich przeprowadzenia. Składa się oświadczenie o planowanym rozpoczęciu prac.

 


Zgłoszenia wymaga:


- instalacja zbiornika na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 (gaz zasilać będzie wykorzystywany do zasilania instalacji gazowych w budynku mieszkalnym). Dołącza się wówczas jeszcze do zgłoszenia projekt zagospodarowania działki, opis techniczny instalacji (wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi). Projekt ten powinien zostać uzgodniony z organem właściwym do zabezpieczeń przeciwpożarowych.


- budowa ogrodzenia, gdy jego wysokość przekracza 2,20 m

 

- budowa urządzane o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych oraz instalacji urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne

 

Zgłoszenia nie wymaga remont instalacji gazowych czy instalacja gazu płynnego.

 

Zgłoszenia nie wymaga docieplenie dachu.

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Chcesz coś przesłać? Jedziesz w trasę?

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Nowe mieszkanie w Warszawie, pomocy Liczba postów: 147 Grupa: Nieruchomoś... Polecam też zajrzeć sobie na stronę https://www.fenixgroup.pl/, gdzie można znaleźć piękne apartamenty i mieszkania. Jeśli ktoś szuka czegoś niedaleko centrum t...
  • Firma sprzątająca Liczba postów: 20 Grupa: Wspólnoty m... Takie firmy sprzątające to dobre rozwiązanie, u mnie w firmie się ostatnio taka pojawiła i od razu czyściej i jakoś tak pachnąco, ale nie dziwię się jak używają...
  • Wynajem mieszkań - Warszawa Liczba postów: 7 Grupa: Rynek pierw... Dla osób szukających jakości to z kolei mogę polecić wynajem apartamentów w Warszawie, na przykład przy pomocy tej strony: https://luksusowemieszkania.pl/aparta...
  • Mieszkania pod wynajem Liczba postów: 39 Grupa: Rynek pierw... Zależy w jakim mieście. Ale dla tych co dopiero zaczynają podsyłam małą ściągę: https://www.dopoznania.pl/warszawa/pl/wy najmij_i_zarabiaj_jednak.html
  • Odszkodowanie Liczba postów: 15 Grupa: Przepisy pr... Ja zastanawiam się nad pomocą prawną z kancelarii adwokackiej Wojas Pawlak w Gliwicach. Słyszałam sporo pozytywnych komentarzy o nich, a ważne aby kancelaria by...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17718 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 318

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >