Kardan N.V. wykonał wszystkie przysługujące prawa poboru

Kardan N.V. wykonał wszystkie przysługujące prawa poboru

Globe Trade Centre S.A. („GTC”) został poinformowany, że jego największy udziałowiec, GTC Real Estate Holdings B.V., spółka zależna Kardan N.V., wykonała wszystkie przysługujące jej w ramach Oferty GTC prawa poboru.

 


W ramach Oferty, GTC oferuje 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) po cenie emisyjnej 4,45 zł za jedną akcję. Kardan N.V., poprzez GTC Real Estate Holdings B.V., dokonała zapisu na ok. 27,75 miliona akcji, co stanowi ok. 27,75% Oferty. Emisja Akcji Oferowanych jest elementem strategii obniżania zadłużenia GTC. Oferta GTC jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do wykonania przysługującego im prawa poboru lub złożenia zapisu dodatkowego.

 

Oferowane, niewykonane jednostkowe prawa poboru wygasają i nie uprawniają do jakichkolwiek świadczeń w ich miejsce. Jednostkowe prawa poboru będą w obrocie giełdowym do 11 czerwca 2012 r. jako niezależny papier wartościowy. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane do 14 czerwca 2012 r. Akcje, na które nie zostaną dokonane zapisy, wygasną z końcem okresu, w którym można dokonywać zapisu na nie.

 

Czytaj również: Rosną rynki akcyjne

 

„W ciągu ostatnich kilku dni spotkaliśmy się z wieloma akcjonariuszami, aby zaprezentować naszą strategię. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tych rozmów. Dokonanie zapisu przez Kardan potwierdza zaufanie do planu biznesowego Spółki i może wskazywać na powodzenie emisji akcji z prawem poboru", powiedział Erez Boniel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC.

 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i UniCredit CAIB Poland S.A. pełnią funkcję Współoferujących i Współprowadzących Księgę Popytu, zaś IPOPEMA Securities S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie pełnią funkcję Współprowadzących Księgę Popytu.

 

Czytaj również: Jakie marki są najchętniej wybierane


Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zapisów na Akcje Oferowane są dostępne w opublikowanym prospekcie emisyjnym GTC na stronach internetowych: www.gtc.com.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.ca-ib.pl. GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 r. w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

 

Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o powierzchni 850.000 mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o powierzchni 290.000 mkw. W chwili obecnej jest właścicielem powierzchni komercyjnej wynoszącej ok. 596.000 mkw. GTC posiada również grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną o powierzchni ok. 874.000 mkw. i ok. 1.815.000 mkw. działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, z czego udział Grupy wynosi, odpowiednio, 800.000 mkw. i 1.427.000 mkw. Łączne aktywa Grupy wynoszą 2,4 mld euro.

 

Czytaj również: Początek tygodnia na giełdzie spokojny


Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

2012-06-13
Źródło: Advanced PR / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 16548 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 235

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >