Księgi wieczyste wnioski

Księgi wieczyste wnioski

Wpisu może dokonać już sam notariusz - ustala się to z nim i za to mu się płaci.

 

Wniosek o wpis do księgi wieczystej  składa się na formularzu, który dostępny jest w każdym biurze podawczym sądu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,  a także należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do nieruchomości w oryginale lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu (akt własności, prawomocne orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, oświadczenie właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, księgi rachunkowe i oświadczenia banków) wraz z dowodem wpłaty opłaty sądowej (brak wniesienia opłaty skutkuje zwrotem wniosku bez rozpatrzenia).

 

Osoby, które czekają na wpis do księgi wieczystej swojego prawa do np. zakupionej nieruchomości powinny pamiętać by oprócz sporządzenia umowy kupna w formie aktu notarialnego złożyć jak najszybciej wniosek o wpis, bowiem dopiero po dokonaniu wpisu w księdze kupujący staje się jego właścicielem. Złożenie wzmianki o wniosku powoduje wyłączenie domniemania, że stan prawny z księgi jest zgodny ze stanem faktycznym. Uzyskanie wpisu w księdze wieczystej trwać może nawet 6 miesięcy.

 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 17328 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 128

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >