Odmrażanie gospodarki i projekt Tarczy Antykryzysowej po nowelizacji

Odmrażanie gospodarki i projekt Tarczy Antykryzysowej po nowelizacji

Do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy nowelizujący pakiet ustaw nazwanych Tarczą Antykryzysową. Projekt obejmuje szeroki zakres zmian, natomiast za najważniejsze należy uznać te, które mają na celu wsparcie procesu odmrażania gospodarki. Czytaj dalej

 

Po pierwsze, w przedstawionym projekcie rozszerzono zakres podmiotów, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, jeżeli opłacają składki na własne ubezpieczenia. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać osoby, które prowadziły działalność i uzyskały przychód wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000,00 zł.

 

Po drugie, projekt zakłada znaczne dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu – bowiem aż w kwocie 900 milinów. Środki te mają zostać przekazane dla przedsiębiorców w celu finansowania m.in. zawieranych przez przedsiębiorców z ARP pożyczek obrotowych oraz leasingów operacyjnych.


Odmrażanie gospodarki i projekt Tarczy Antykryzysowej po nowelizacji

 

Czytaj również: Powrót pracowników do biurowców - jakie warunki muszą spełnić firmy?

 

Mając na względzie drastyczny spadek popytu na usługi transportowe, w projekcie przewidziano również możliwość finansowania przez ministra właściwego do spraw transportu wydatków poniesionych przez operatorów świadczących usługi kolejowych pasażerskich przewozów, w związku z uruchomieniem zastępczej komunikacji środkami transportu drogowego. Okres dofinansowania obejmuje miesiące zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano któryś z powyższych stanów.

 

Projekt wydłuża także obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień. Wydłużenie ma na celu przeciwdziałać naruszeniu łańcucha dostaw oraz ciągłości działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów czy też zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

 

Nowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców mającym usprawnić funkcjonowanie zakładów pracy, jest wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności wydania nowego zezwolenia lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Proponowane rozwiązanie należy ocenić jako trafne i korzystne. Pozwoli ono zapewnić ciągłość w funkcjonowaniu przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy większość swojej kadry pracowniczej opierają na cudzoziemcach np. z branży budowniczej, rolniczej czy też przetwórstwa przemysłowego – komentuje mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

 

Nowelizacja wprowadza również rozwiązania dla zachowania ciągłości funkcjonowania sektora wykorzystującego drewno oraz Lasów Państwowych Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna, nie przysługują, odsetki, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz co najważniejsze, kary umowne za nierealizowane przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części której nabywca do 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

 

Stopniowo „odmrożone” mają zostać również sądy. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,   możliwe będzie wnoszenie pism do sądów za pośrednictwem ePUAP. Odpisy pism dla pozostałych uczestników postępowania będą przygotowywane przez sąd. Jeżeli uczestnik postępowania wyrazi na to zgodę, sąd doręczy pismo za pośrednictwem ePUAP, za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych lub na adres poczty elektronicznej.

 

W projekcie ustawy umożliwiono również pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że za powyższa pracę nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

 

Czytaj również: Pytania i odpowiedzi odnośnie składek ZUS w kontekście tarczy antykryzysowej


Odmrażanie gospodarki i projekt Tarczy Antykryzysowej po nowelizacji

Rozwiązania omówił mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

 

 


2020-04-28
Źródło: Grupa Chałas i Wspólnicy / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Szczoteczka elektryczna, czy tradycyjna? Liczba postów: 138 Grupa: Trudne tema... A co sądzicie o takim kierunku https://www.proedukacja.edu.pl/higienist ka-stomatologiczna w szkole policealnej? Warto się uczyć i iść na higienistkę stomatologi...
  • Filmy poklatkowe Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Hej. Jak myślicie czy filmy poklatkowe sprawdzą się jako forma dokumentacji postępów prac na budowie?Na tej stronie http://build-lapse.com/ przeczytałem na ten....
  • Zdrowe zęby Liczba postów: 42 Grupa: Trudne tema... O zęby należy szczególnie dbać, żeby z tego tytułu nie nabawić się innych chorób _____________ studia podyplomowe geografia
  • Firma produkcyjna Liczba postów: 63 Grupa: Trudne tema... Może przydarzą Wam się namiary na bloga o logistyce, zarządzaniu magazynem, dystrybucji, spedycji. Na tej stronie można sobie znaleźć sporo ciekawych informacji...
  • Księgowość w firmie - samemu, czy przez biuro rach... Liczba postów: 253 Grupa: Trudne tema... Mogę polecić lekturę artykułu https://www.taxomatic.pl/post/program-do -wystawiania-faktur-vat-jaki-darmowy-pro gram-wybrac, ja wybrałem program Taxomatic - świet...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 15691 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 114

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >