Pilna potrzeba zmian w polskim ciepłownictwie to wniosek z ostatniego raportu

Pilna potrzeba zmian w polskim ciepłownictwie to wniosek z ostatniego raportu

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie przygotowała raport podsumowujący aktualny stan polskiego ciepłownictwa systemowego oraz prezentujący koszty niezbędne do transformacji branży. Wnioski są jednoznaczne - bez skorelowania polityki regulacyjnej z wymogami „zdrowej” ekonomii ciepłownikom nie uda się osiągnąć celów klimatycznych stawianych przez UE oraz tych poprawiających stan powietrza, którym na co dzień oddychamy. Czytaj dalej

 

Ciepłownictwo systemowe dziś

Rynek ciepła systemowego w Polsce należy do największych w Unii Europejskiej. Mierząc wolumenem rocznej sprzedaży ciepła do odbiorców porównać go można jedynie z rynkiem niemieckim. Aktualnie w branży działa 399 przedsiębiorstw ciepłowniczych (łączna zainstalowana moc to ponad 55 tys. MW), które obejmują około 42 proc. gospodarstw domowych. Głównym źródłem produkcji ciepła systemowego od lat jest węgiel, którego obecność w ciepłownictwie wiąże się z niemożliwością sprostania ambitnym celom polityki klimatyczno-energetycznej UE.

 

 

Z przyjętych kierunków transformacji obszaru zaopatrzenia w ciepło na poziomie UE wynika, iż jedynie „efektywne energetycznie systemy ciepłownicze” w przyszłości mają rację bytu. 

Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:

1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub

2) 50% ciepło odpadowe, lub

3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub

4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa wyżej.


 Pilna potrzeba zmian w polskim ciepłownictwie to wynik ostatniego raportu

 

Czytaj również: Informatyzacja przemysłu i produkcji materiałów budowlanych


W Polsce jedynie ok. 20 proc. przedsiębiorstw spełnia ww warunek. 

 

Koszty dostosowania ciepłownictwa systemowego do nowych wyzwań

Ciepłownictwo systemowe dla sprostania unijnym wyzwaniom polityki środowiskowej musi w stosunkowo krótkim czasie zrealizować szereg kosztownych inwestycji. Konieczna będzie budowa nowych źródeł kogeneracyjnych w małych i średnich systemach ciepłowniczych (ok. 1500-3000 MWe) co oznacza wydatek rzędu 6-15 mld zł. Sektor musi również zmodernizować istniejące źródła kogeneracyjne (około 7000 MWe) planowane nakłady rzędu 14 mld zł. Budowa źródeł ciepła z wykorzystaniem energii odnawialnej (około 8000 MWt) to wydatki na poziomie 15 - 30 mld zł w zależności od użytej technologii. Pozostałe technologie produkcji ciepła, w które trzeba będzie zainwestować zgodnie z polityką klimatyczno-energetyczną (odzysk ciepła, magazyny ciepła, zagospodarowanie odpadów; około 1500 MWt) to nakłady rzędu 7 - 12 mld zł. Łącznie niezbędne w transformacji ciepłownictwa systemowego inwestycje w źródła kosztować będą od 42 do 71 mld zł tj. 4,7-7,9 mld/rok. 


Do tego trzeba doliczyć także koszty koniecznych inwestycji w sieci. Polskie ciepłownictwo systemowe wymaga około 2500 km nowych sieci, a modernizacji i przebudowy potrzebuje około 6500 km z 21 000 km obecnie istniejących. Modernizacji wymagają także węzły cieplne poprzez likwidację węzłów grypowych i inwestycje w inteligentne sieci ciepłownicze. Łączne koszty jakie musi ponieść branża w tym zakresie szacowane są pomiędzy 11, a 30 mld zł. 


Aktualna sytuacja ekonomiczna branży

Ostatnie dwa lata to pogłębiająca się strata na podstawowej działalności ciepłowniczej, co jest między innymi efektem niedoskonałej i nienadążającej za zmianami polityki regulacji i zatwierdzania taryf.

 

 

 

Widoczny jest spadek dostępnych środków pieniężnych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, co potwierdza ich bardzo ograniczone możliwości reagowania na ewentualne ryzyka wzrostu kosztów i braku ich pokrycia bieżącymi przychodami. Nie jest to dobra sytuacja w kontekście konieczności realizacji przez sektor kosztownych inwestycji wymagających co najmniej zdolności do pokrycia udziału własnego.


Co ciekawe grupą przedsiębiorstw o najgorszych wynikach finansowych spośród badanych są firmy wytwarzające ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. Przyczyną może być dotychczasowa formuła taryfy uproszczonej dla kogeneracji oraz luka w wypłacaniu środków w nowym systemie wsparcia.

 

Czytaj również: Rządowy program społecznego budownictwa czynszowego - co wyróżnia budownictwo czynszowe?


Możliwość realizacji inwestycji wynikających z kolejnych wyzwań stawianych przed sektorem ciepłownictwa systemowego w regulacjach europejskich jak również krajowych, uwarunkowane są od kondycji finansowej branży. Przedsiębiorstwa ciepłownicze znajdują się w trudnym położeniu, szczególnie w obliczu oczekiwanej, znaczącej absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej dedykowanych dla modernizacji ciepłownictwa.


Pilna potrzeba zmian

Jak pokazuje raport sytuacja firm ciepłowniczych jest bardzo ciężka. Branża od lat postuluje o zmianę i urealnienie polityki taryfowej, w której regulator zrezygnowałby się z wymuszania na przedsiębiorstwach ciepłowniczych niskich cen ciepła, bez uwzględnienia ekonomii, założeń strategicznych firm, czy zmieniających się warunków rynkowych. W marcu zakończyły się konsultacje dotyczące propozycji nowego systemu regulacji cen ciepła systemowego. Branża w uwagach do projektu postuluje o wyższe rekompensaty w tytułu strat poniesionych w 2018 roku na zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Według ekspertów proponowane wartości - 1,36 zł/GJ dla węgla i 0,78 zł/GJ dla gazu – są za niskie. Branża wnioskuje o podwyższenie jednostkowego kosztu do 3 zł/GJ dla węgla, a 1,01 zł/GJ dla gazu. Ciepłownicy zwracają także uwagę na fakt, iż rekompensaty dotyczą jedynie 2028 roku, a faktem jest że przedsiębiorstwa już w 2017 zostały pozbawione możliwości pokrywania kosztów uprawnień w zatwierdzanych taryfach.


Uwagi ciepłowników dotyczą także rozwiązań, które miałyby przyspieszyć proces zatwierdzania taryfy. W 2019 roku średnio czas ten wynosił 3-4 miesiące. Branża postuluje o to, aby okres ten nie przekraczał 30 dni.


2020-07-13
Źródło: Po prostu PR / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Porady jak wychowywać dziecko Liczba postów: 110 Grupa: Trudne tema... A dla dziecka to jaki wózek spacerowy byście polecali? Bo sam nie wiem jaki zamówić, wybór jest duży, w sieci też, ten https://espiro.pl/wozki-spacerowe sklep m...
  • Dobry warsztat samochodowy Liczba postów: 657 Grupa: Trudne tema... U mnie turbiną zajmował się AMSerwis z Trójmiasta. Miałem problem z mocą w aucie, ale po wizycie u nich i regeneracji tego elementu wszystko wróciło do normy.
  • Kursy i szkolenia dla dorosłych Liczba postów: 19 Grupa: Trudne tema... Ja właśnie będę sobie wykupywać kurs języka angielskiego w tej https://lincoln.edu.pl/ szkole językowej którą polecił mi mój znajomy. Zauważyłem że teraz wiele....
  • samochód nowy czy używany Liczba postów: 429 Grupa: Trudne tema... Tak naprawdę nie ma znaczenia na jaki samochód się zdecydujesz. O każdy warto dbać. Trzeba pielęgnować go zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Teraz na rynku są...
  • w trosce o samochód Liczba postów: 72 Grupa: Trudne tema... Ja mój samochód teraz ubezpieczyłem na większy pakiet, wziąłem wszystko co mogłem, razem z usługami dodatkowymi w firmie https://beesafe.pl/. Fajna jest usługa....

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 15949 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 116

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >