Polityka Nowej Szansy - którzy przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie dla firmy?

Polityka Nowej Szansy - którzy przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie dla firmy?

Polityka Nowej Szansy to wsparcie będące uzupełnieniem dofinansowania przedsiębiorców wprowadzanego w ramach Tarcz Antykryzysowych. Program zakłada udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. Budżet to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat – co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych – a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021. Tylko w tym roku ARP przeznaczy dodatkowo ponad 600 mln złotych na pomoc publiczną w celu ratowania oraz restrukturyzacji firm. Ważne jest to, że pomoc na restrukturyzację nie jest ograniczona do podmiotów znajdujących się w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym, a otrzymanie pomocy publicznej z ARP nie nałoży następnie na przedsiębiorcę obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego. Czytaj dalej

 

Wyjątkowość tego programu polega na tym, że środki mogą być udzielone na rzecz podmiotów w kryzysie, które nie są w stanie pozyskać finansowania w systemie bankowym. Mogą to być nawet podmioty niewypłacalne, czy przedsiębiorcy już znajdujący się w formalnym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Kancelaria Filipiak Babicz Legal jest gotowa wesprzeć przedsiębiorców w zweryfikowaniu spełnienia warunków umożliwiających wnioskowanie o pomoc publiczną, wybraniu odpowiedniej formy pomocy, przygotowania wniosku o pomoc publiczną – w szczególności w zakresie przedstawiania przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej oraz wskazania, w jaki sposób przyznanie pomocy przyczyni się do osiągnięcia wskazanych w ustawie celów. Pomagamy także w przygotowaniu planu restrukturyzacji lub uproszczonego planu restrukturyzacji. Biorąc pod uwagę wysokość środków do rozdysponowania jeszcze w 2020 oraz czas pozostały do zakończenia roku, profesjonalne wsparcie doradców restrukturyzacyjnych oraz doradców ekonomicznych jest niezbędne do przygotowania skutecznego wniosku. Procedura ewentualnych uzupełnień może znacznie odsunąć w czasie moment otrzymania środków” komentuje dr Patryk Filipiak, wspólnik w kancelarii Filipiak Babicz Legal.


Polityka Nowej Szansy - którzy przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie dla firmy?

 

Czytaj również: Czy automatyzacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie się opłaca?


Różne formy wsparcia przewidziane są dla przedsiębiorców w różnej sytuacji ekonomicznej – od krótkoterminowego wsparcia finansowego na czas potrzebny do opracowania planu ratunkowego, po dalej idące środki – dla przedsiębiorców będących na późniejszym etapie restrukturyzacji.

 

Udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcie finansowe – połączone z przygotowaniem planu restrukturyzacji wspólnie z profesjonalnymi doradcami restrukturyzacyjnymi oraz finansowymi – może stanowić dla wielu firm szansę na przejście przez trudny okres pandemii.

 

Kto może liczyć na pomoc?

Warunki w odniesieniu do działalności przedsiębiorcy.

 • Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą w swoim sektorze od co najmniej trzech lat
 • Jeżeli przedsiębiorca działa w grupie kapitałowej, powinien wykazać, że jego trudna sytuacja ekonomiczna nie wynika z podziału kosztów wewnątrz grupy i jest na tyle poważna, że nie może zostać rozwiązana poprzez wsparcie przez inne podmioty z grupy
 • Z możliwości ubiegania się o wsparcie wykluczony jest przedsiębiorca, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja albo w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla

Warunki w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorcy

 • Pomoc dostępna jest dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
 • Pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcom, którzy są niewypłacalni w rozumieniu prawa upadłościowego 
 • Wymagania dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorcy starającego się o wsparcie są zróżnicowane w zależności od tego, czy przedsiębiorca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MSP). Duże przedsiębiorstwa również będą mogły skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. 
 • Wyjątkowo pomoc na ratowanie oraz tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być przyznana przedsiębiorcom, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale którzy z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności, mają pilne potrzeby związane z płynnością. Z tego wyjątku skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy nie spełniają kryteriów dotyczących wyników finansowych. Za przykład wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności skutkujących powstaniem potrzeb w zakresie płynności można uznać gospodarcze skutki pandemii COVID-19. 

 

Polityka Nowej Szansy przewiduje trzy formy pomocy:

Pomoc na ratowanie

 • Ma formę pożyczki oprocentowanej w wysokości nie mniejszej niż stopa bazowa określona przez Komisję Europejską w dniu udzielenia pożyczki powiększona o 4%
 • Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • Pożyczka udzielana jest na okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej
 • Celem jest przygotowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa

 

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

 • Ma formę pożyczki oprocentowanej w wysokości nie mniejszej niż stopa bazowa określona przez Komisję Europejską w dniu udzielenia pożyczki powiększona o 4%
 • Udzielane jest na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy
 • Celem wsparcia jest umożliwienie odbiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych
 • Udzielane jest tylko mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy

 

Pomoc na restrukturyzację

 • Udzielana w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie przedsiębiorstwu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku
 • Pomoc powinna przyczynić się do osiągnięcia wskazanych w ustawie celów społecznych
 • Może przyjmować różne formy wsparcia:
  • Pożyczki
  • objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
  • objęcia obligacji
  • zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację
  • konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie, na udziały lub akcje przedsiębiorcy
 • Przedsiębiorca musi dysponować określonym wkładem własnym na realizację planu restrukturyzacji – w wysokości 50% kosztów w przypadku dużego przedsiębiorcy, w przypadku średniego przedsiębiorcy - 40%, natomiast dla mikro lub małego przedsiębiorcy – 25%.

 

Czytaj również: Pandemia Covid-19 a stopy procentowe

 

Pomoc dostępna jest jedynie dla tych przedsiębiorców, u których wynagrodzenie członków organów zarządczych i nadzorczych, a także osób na stanowiskach kierowniczych, nie przekracza czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Udzielenie pomocy może zostać uzależnione od udzielenia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia jej spłaty. 

2020-11-30
Źródło: Genesis PR / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • Sprawdzony sklep z częściami Liczba postów: 284 Grupa: Trudne tema... Faktycznie warto kupować części, które są praktyczne, wytrzymałe, odporne na działanie warunków i intensywne użytkowanie. Jak chodzi o osprzęt dźwignicowy, traw...
 • Szukam ubezpieczenia Liczba postów: 63 Grupa: Trudne tema... Ja szukałem jakiegoś dobrego ubezpieczyciela na wyjazd zagraniczny
 • Zakup kartonów Liczba postów: 67 Grupa: Trudne tema... Jeśli zajmujecie się sprzedażą towarów i wysyłacie je do klientów to może warto zerknąć na ofertę firmy Perfect Meridian, która oferuje profesjonalne pakowanie....
 • Części zamienne, czy oryginalne? Liczba postów: 52 Grupa: Trudne tema... Bardzo ciekawy temat. Ja niedawno poszukiwałem podzespołów do systemu automatycznego smarowania. Ostatecznie zdecydowałem się na ofertę firmy www.ucs.net.pl. Po...
 • Części do samochodu - oryginalne, używane, czy zam... Liczba postów: 384 Grupa: Trudne tema... Uważam, że dobrej jakości zamienniki również są w stanie posłużyć przez długie lata. Ja zamawiam części do samochodów marki Volvo, Mercedes i Renault ze sklepu....

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 16326 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 241

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >