Rekompensata za zajęty grunt

Rekompensata za zajęty grunt

Jeśli w danej gminie rozpoczyna się postępowanie wywłaszczeniowe należy przede wszystkim negocjować z lokalnymi władzami a nie odwoływać się.

 

Rekompensata za zajęty grunt

Trwać bowiem może samo postępowanie wywłaszczeniowe nawet kilka miesięcy, natomiast dalsze odwoływanie się i składanie skarg (aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego) może ciągnąć się o kolejne kilka miesięcy. Scenariusz jest prosty, mianowicie gmina proponuje właścicielowi nieruchomości odkupienie nieruchomości. Rokowania te może prowadzić starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe. Przesłanie zawiadomienia o zamiarze wywłaszczenia stanowi rozpoczęcie rokowań.

 

Rokowania jeśli nie zostaną podjęte mogą być uznane przez sąd lub inny organ odwoławczy za nieważne, gdy właściciel nieruchomości będzie się odwoływał od wywłaszczeniowej decyzji. Rokowania, które nie doprowadzą do zawarcia umowy powodują wszczęcie w ciągu 2 miesięcy od ich zakończenia  - postępowania wywłaszczeniowego. W jego trakcie właściciel ma prawo składać wnioski, wyjaśnienia, przedkładać dokumenty, żądać odpisów akt postępowania. Postępowanie kończy wydanie decyzji. Doręcza się ja obu stronom postępowania. Właściciel może złożyć skargę lub odwołać się od decyzji i dopiero gdy sąd ją oddali staje się decyzją ostateczną. Jeśli jednak w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania decyzji żadna ze stron nie złoży odwołania lub skargi – decyzja o wywłaszczeniu staje się ostateczna. Następuje tym samym przejście prawa własności do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.

 

Decyzja ostateczna o wywłaszczeniu obliguje właściciela nieruchomości do podporządkowania się jej zapisom w przeciwnym razie - grozi właścicielowi egzekucja komornicza. Gmina posiada bowiem roszczenie windykacyjne. Odszkodowanie za wywłaszczenie własności nieruchomości powinien ustalić starosta w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Wysokość ta powinna odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu, a także zaopiniowana powinna być przez rzeczoznawcę  majątkowego, którego opinia niestety dla starosty nie jest wiążąca. Przy określeniu wartości bierze się pod uwagę stan faktyczny i stan prawny. Jeśli nie uda się ustalić wartości rynkowej nieruchomości, określa się wówczas wartość odtworzeniową. Sumuje się wówczas wszystkie części składowe które znajdują się na nieruchomości (nawet drzewa).

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 17355 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 350

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >