Co się zmienia od września  w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur

Co się zmienia od września w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur

Dobrowolny do tej pory centralny system wystawiania faktur ustrukturyzowanych KSeF od 1 lipca 2024 r. stanie się obowiązkowy (dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.). System nie zdążył na dobre jeszcze okrzepnąć, a Ministerstwo Finansów już wprowadza w nim zmiany. Czytaj dalej

 

Zamiany w KSeF od 1 września

W poniedziałek 7 sierpnia 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Pierwszym novum jest poszerzenie kręgu podmiotów, które będą posiadać uprawnienia do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF o osobę fizyczną, wskazaną przez podatnika jako przedstawiciel zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika. Obecnie uprawnienie takie posiadają podatnicy, organy egzekucyjne, komornicy sądowi oraz osoby wskazane przez te podmioty, przez jednostkę samorządu terytorialnego jako przedstawiciel samorządowej jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego, a także przez grupę VAT jako przedstawiciel członka grupy VAT.

 

Co się zmienia od września w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur

 

Czytaj również: Kiedy można wykluczyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Ta zmiana pociąga za sobą kolejne. Uprawnienie do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych uzyska podmiot wskazany przez zakład (oddział) osoby prawnej lub inną wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną podatnika. W konsekwencji, w przypadku nowo uprawnionych podmiotów, nadanie, zmiana lub odebranie uprawnień do korzystania z KSeF będzie wymagało podania unikalnego identyfikatora zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika. Nowelizacja zawiera definicję tego unikalnego identyfikatora, pod którym należy rozumieć identyfikator wytworzony w KSeF zawierający NIP podatnika i ciąg znaków numerycznych.

 

Krajowy System e-Faktur

W październiku 2021 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło na terenie Polski scentralizowany Krajowy System e-Faktur (tzw. KSeF). Do końca 2021 r. funkcjonował on w formie programu pilotażowego. W latach 2022-2023 jako system fakultatywnego rozliczania faktur. Zgodnie z uzasadnieniem nowego projektu, państwowy system rozliczania dokumentów sprzedażowych ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom życie i uprościć dokonywanie rozliczeń, m.in. poprzez usprawnienia w zakresie wystawiania faktur korygujących, w tym przez zmniejszenie liczby elementów takich faktur, faktur zaliczkowych oraz w zakresie fakultatywnego stosowania duplikatów faktur. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT i uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców poprzez zdalne monitorowanie przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami.

 

KSeF ma jednak przede wszystkim zapewnić zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanej poprawy poboru podatku VAT w obrocie towarami i usługami. Zachętą do dobrowolnego korzystania przez przedsiębiorców z systemu KSeF jest możliwość otrzymania zwrotu VAT o 20 dni szybciej, czyli w terminie 40 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, a nie jak dotychczas w terminie 60-dniowym. Od 1 stycznia 2024 r. KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich firm dokumentujących sprzedaż fakturą VAT, a dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.

 

Faktura ustrukturyzowana

Faktura ustrukturyzowana jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Minister Finansów udostępnia online wzór faktury ustrukturyzowanej. Zgodnie z art. 106nd ust. 2 ustawy o VAT, Krajowy System e-Faktur służy m.in. do: wystawiania, otrzymywania, przechowywania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych, analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych, i powiadamiania o dacie i czasie wystawienia faktury, jak również o dacie i czasie odrzucenia faktury. Wystawione w systemie KSeF tzw. faktury ustrukturyzowane mają tę samą moc dokumentacyjną co funkcjonujące aktualnie faktury elektroniczne oraz klasyczne, wystawiane w formie papierowej. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat, liczonych od końca roku, w którym zostały wystawione, a w przypadku upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Jak zawarto w uzasadnieniu projektu zmian, forsowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

 

Czytaj również: Korzystne zmiany podatkowe dla wynajmujących mieszkania

 

Co się zmienia od września w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur

 

Autor: Agnieszka Stachurska, dyrektor biura rachunkowego Skarbiec Corporate Services, z grupy Kancelarii Prawnych Skarbiec, specjalizujących się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców

Źródło: Skarbiec / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Zarządca - wspólnota mieszkaniowa Liczba postów: 43 Grupa: Wspólnoty m... Zarządcy nieruchomości to naprawdę fajna sprawa. Zajmują się papierologią i dbają o stan techniczny budynku. Pod adresem: http://www.per-modum.pl/ jest pełna of...
  • Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 roku. Liczba postów: 37 Grupa: Prawo In the fast-paced and worrying world we live in, once in a while, we all want a spoil from truth. And what better manner to break out than by using delving into...
  • Woda i kanalizacja Liczba postów: 153 Grupa: Prawo Chciałbym Wam polecić sprawdzić stronę, gdzie znajdziecie ofertę firmy Świat Instalacji, która specjalizuje się np. w bezinwazyjna naprawa kanalizacji . W razie...
  • nadzór budowlany Liczba postów: 58 Grupa: Zanim wybud... Jeżeli jesteśmy w temacie budowy domu to może ktoś z was szuka kogoś kompetentnego od działań dotyczących okresowych kontroli budynków. Polecam zapoznać się z o...
  • Porady Prawne Liczba postów: 147 Grupa: Przepisy pr... Adwokaci są różni, w różnych dziedzinach prawa się specjalizują, mają różne style postępowania na sali sądowej i z różnym skutkiem walczą o prawa swoich klientó...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18918 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 191

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >