Brak płynności finansowej  - ogłoszenie upadłości firmy, kiedy jest konieczne

Brak płynności finansowej - ogłoszenie upadłości firmy, kiedy jest konieczne

Tylko w maju 2019 roku upadłość ogłosiły 44 firmy – wynika z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego zebranych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Decyzja ta pociąga za sobą szereg konsekwencji – utratę kontroli nad organizacją, kontrahentów, a także spadek wartości przedsiębiorstwa. Często firmy zastanawiają się, kiedy należy ogłosić upadłość. O to jak rozpoznać właściwy moment, w którym zachodzą podstawy do jej ogłoszenia zapytaliśmy eksperta. Czytaj dalej


 

Upadłość firmy ogłasza się wówczas, gdy określony podmiot jest niewypłacalny, czyli gdy zachodzi jedna z dwóch sytuacji:

  • firma utraciła odpowiednią płynność finansową;

  • zobowiązania organizacji są wyższe niż wartość jej majątku i stan taki utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

 

Podstawy ogłoszenia upadłości regulowane są przez art. 10, art. 11 i art. 12a Prawa Upadłościowego.

Ustalenie, czy firma utraciła zdolność wykonywania swoich zobowiązań wymaga porównania stanu środków finansowych, którymi dysponuje oraz tych, które stają się wymagalne na określony moment. W praktyce każdy zarząd firmy wie o tym, że znajduje się w strefie oznaczającej ryzyko niewypłacalności. Problematyczne w konkretnym przypadku może być jednak ustalenie, czy firma utraciła już zdolność finansową wskazuje mec. Piotr Staroń, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. 

 

Czytaj również: Pracownicy delegowani a Europejski Urząd ds. Pracy


Płynność finansowa – a także ocena czy nastąpiła utrata płynności – może być uzależniona od szeregu bieżących zdarzeń gospodarczych. Są to m.in. uzyskanie pozytywnej decyzji dotyczącej umorzenia lub odroczenia płatności kluczowego zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu pożyczki czy kredytu bankowego.  


Rozstrzygnięcie, czy firma znajduje się w kryzysowej sytuacji w każdym przypadku powinno być połączone z badaniem charakteru danego podmiotu. Specyfika prowadzenia rozrachunków z kontrahentami oraz zarządzania procesem usług lub sprzedaży towarów handlowych mogłaby prowadzić do wniosku, że wiele przedsiębiorstw kontynuuje działalność, pomimo że formalnie należałoby je uznać za niewypłacalne – wskazuje mec. Piotr Staroń, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.


Ogłoszenie upadłości zgłoszone zostaje za pośrednictwem wniosku złożonego w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Warto podkreślić, że wniosek ten może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzycieli. 


W ocenie wszelkich informacji związanych z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa należy zaznaczyć, że zgodnie z art.11 ust. 6 Prawa Upadłościowego sąd może oddalić taki wniosek, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie podsumowuje mec. Piotr Staroń, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

 

Czytaj również: Zmniejszenie podatku dochodowego z praw własności intelektualnej. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z IP Box?


2019-07-08
Źródło: Triple PR / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19265 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 331

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >