Co mówią przepisy prawa na temat ogrodzenia posesji?

Co mówią przepisy prawa na temat ogrodzenia posesji?

Wybór ogrodzenia otaczającego działkę stanowi indywidualną decyzję inwestora podejmowaną zgodnie z estetycznymi i funkcjonalnymi upodobaniami, które przeważnie ogranicza jedynie wyobraźnia i stan posiadanych funduszy. „Przeważnie”, ponieważ są sytuacje, w których budowę ogrodzenia regulują przepisy prawa. Czytaj dalej

 

Z ogrodzeniem do urzędu?

Budowy ogrodzenia zwykle nie zgłasza się żadnemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Obowiązku tego trzeba dopełnić kiedy chcemy zbudować ogrodzenie wyższe niż 2,20 m – mówi o tym ustawodawca w art. 30, ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Należy też dowiedzieć się czy działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - jeżeli tak, wtedy trzeba przygotować projekt ogrodzenia. Jest to niezbędne do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, a kiedy je dostaniemy konieczne jest wykonanie zgłoszenia robót budowlanych. Pozwolenie konserwatorskie należy też zdobyć, gdy budynek, przy którym stanie ogrodzenie jest wpisany do rejestru zabytków – co istotne wszystkie roboty wykonywane przy takim budynku wymagają pozwolenia na budowę. Przed budową ogrodzenia trzeba również zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który może określać kolor, formę i wysokość ogrodzenia. Przed jego budową warto też wytyczyć granice działki.


Co mówią przepisy prawa na temat ogrodzenia posesji?

 

Czytaj również: Ogrodzenia tymczasowe - praktyczny element każdej inwestycji

 

- Dokonując pomiarów na posesji inwestora nasi monterzy zwracają uwagę na położenie palików geodezyjnych wyznaczających granice działki. Tam gdzie nie ma widocznych palików geodezyjnych nie wykonują montażu - mówi Jarosław Idźkowski z firmy PH-U EURO-MOT Sp. z o.o. w Białymstoku, dystrybutora ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. - Wyjątkiem może być wymiana starego ogrodzenia na nowe. Wtedy jednak widzimy, że stało w określonym miejscu. Nasza rada dla inwestorów – od momentu zakupu działki budowlanej należy mieć baczenie na paliki geodezyjne. Często bywa tak, że w trakcie prac budowlanych zostają zasypane lub usunięte, wówczas inwestor musi zwrócić się do geodety.


Wymogi bezpieczeństwa i wymiary

Istotne wytyczne na temat budowy ogrodzeń zapisane zostały również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (…) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (popularnie zwanym Warunkami technicznymi). W dziale II, rozdziale 9 czytamy, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi
i zwierząt. Nie można też umieszczać na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów
i materiałów.


Warunki techniczne określają również zasady instalowania furtek i bram. Ustawodawca mówi, że nie mogą one otwierać się na zewnątrz działki. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Istotne są też wymiary - szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m,
a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m. Przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.


Jak sąsiad z sąsiadem

Wbrew panującemu przekonaniu, przepisy prawa nie regulują sposobu budowy ogrodzenia między dwoma sąsiadującymi posesjami. Można zbudować je dokładnie na granicy działki, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę. W tym przypadku wiele zależy od stosunków międzyludzkich – albowiem nasz sąsiad nie ma prawnego obowiązku ponoszenia części kosztów budowy. Rozwiązaniem może być spisanie umowy określającej rodzaj i wygląd ogrodzenia oraz sposób ponoszenia kosztów jego budowy.


- Ogrodzenie na linii działki najlepiej stawiać jeśli sąsiedzi się dogadują i wspólnie partycypują w kosztach - mówi Jarosław Idźkowski, dystrybutor ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. - Natomiast jeśli nie posiada się sąsiada czyli na przykład w przypadku gdy pierwsi zaczęliśmy budowę - wtedy trzeba zachować linię wyznaczoną w wyrysie geodezyjnym i nie wolno jej przekraczać.


Ustawodawca uregulował natomiast w Kodeksie cywilnym sposób ponoszenia kosztów utrzymania ogrodzenia przez sąsiadów. W artykule 154 § 1 czytamy: „Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. (…)”. Natomiast paragraf 2 uzupełnia, że korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Wynika z tego, że jeśli ogrodzenie wymaga konserwacji lub naprawy sąsiedzi są zobowiązani pokryć po połowie koszty tego remontu.

 

Co mówią przepisy prawa na temat ogrodzenia posesji?

 

Czytaj również: Wytrzymałe i oryginalne ogrodzenia i maty z wikliny - jak wykorzystać je w ogrodzie?

 

Budowa ogrodzenia wokół posesji to ważna inwestycja wpływająca na estetykę, ale też bezpieczeństwo – dlatego decydując się na określone rozwiązania warto sprawdzić czy ich wykorzystanie nie pozostaje sprzeczne z zapisami prawa.

- Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe dzięki swojej szerokiej ofercie daje ogromne możliwości skonfigurowania wymarzonego ogrodzenia – mówi Jarosław Idźkowski. – Przy tym są to produkty, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania. Na przykład w Nowoczesnych Ogrodzeniach Frontowych - poziomych, spawy ograniczone są do niezbędnego minimum. Przęsła ogrodzeniowe wykonane są w technologii bezspawowej, zaś bramy i furtki posiadają spawane tylko ramy. Wypełnienie czyli profile poziome mocowane są do ramy odpowiednimi śrubami. Przy takiej konstrukcji wymiana uszkodzonego elementu jest bardzo prosta i może zostać wykonana samodzielnie.

Źródło: Orchidea / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • szklarnia Liczba postów: 10 Grupa: Zagospodaro... No to przy okazji tematu polecam sprawdzić ofertę sklepu https://www.gardenowo.pl/nasiona/nasiona -warzyw w ofercie mają dostępne mnóstwo nasion warzyw dobrej ja...
  • Inwestycja w ogród Liczba postów: 151 Grupa: Ogród i dzi... Moim zdaniem ogród mówi o tym jakimi jesteśmy domownikami, więc jeśli na zewnątrz jest ład i porządek, tak też jest w środku domu. :) Dlatego ostatnio kupiłem w...
  • O czym trzeba pamiętać kładąc kostkę Liczba postów: 56 Grupa: Zagospodaro... To może w takim razie warto abyś również sprawdził propozycje od Pozbruk w zakresie kostek dekoracyjnych oraz uniwersalnych my na wiosnę zaczynamy układanie Ant...
  • Jak stworzyć malowniczą scenerię wokół domu? Liczba postów: 2 Grupa: Ogród i dzi... No i to mi się podoba, tyle ciekawych koncepcji na aranżację ogrodu. Koniecznie więc odwiedź sobie sklep Euro Ogród, gdzie oferta - link jest bardzo korzystna.....
  • Kot w mieszkaniu Liczba postów: 122 Grupa: Nasze zwier... Ja zawsze byłam przeciwna, a teraz nie wyobrażam sobie domu bez kota

Kalkulator zebranej deszczówki

Społeczność budnet.pl ma już 16262 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 171

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >