Co wchodzi w skład kosztów eksploatacyjnych we wspólnocie mieszkaniowej?

Co wchodzi w skład kosztów eksploatacyjnych we wspólnocie mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa to instytucja w której wszystkie koszty związane z użytkowaniem budynku pokrywają jej mieszkańcy za pośrednictwem zarządu lub każdy z osobna. Utrzymanie budynku w należytym stanie związane jest z szeroką gamą wydatków. Czytaj dalej

 

Jakie koszty ponosi wspólnota?

Podstawowymi wydatkami na które przeznacza fundusze wspólnota są dostawy energii, gazu, wody, utrzymanie porządku, remonty i konserwacja obiektu oraz wynagrodzenia członków zarządu. Lokatorzy budynku dokonują stałych opłat przeznaczonych na pokrycie tych kosztów. Ich wysokość uchwalana jest corocznie na zorganizowanym zebraniu mieszkańców. Taka instytucja jest zobligowana do rozliczania wpłacanych przez lokatorów zaliczek na rzecz zarządu nieruchomością wspólną, a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Wspólnota mieszkaniowa rozlicza wszelkie zaliczki wniesione na poczet kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości.
Najczęściej wspólnota nie jest w stanie zebrać odpowiednich funduszy na przeprowadzenie wymaganych remontów, które mogą okazać się konieczne do przeprowadzenia. W celu zapobiegnięcia takiej sytuacji wspólnoty wprowadzają fundusze remontowe, na których gromadzone są środki w okresach wieloletnich, a ich rozliczenie następuje po wykonaniu inwestycji.

Składki wpłacane przez właścicieli lokali na potrzeby wspólnoty stanowią ich własność do czasu ich wydania zgodnie z potrzebami, jednak nie mogą one zostać mu zwrócone w dowolnym czasie, ponieważ stanowią one środki gromadzone na określony cel, a właściciel lokalu jest zobowiązany do ich uiszczania. Może on otrzymać zwrot tylko w przypadku nadpłaty czyli sumy pozostałej po wykonaniu danego przedsięwzięcia.

Jeśli nastąpiła zmiana właściciela lokalu nowy właściciel jest zobowiązany do dostosowania się do uchwał wspólnoty, mimo że nie  brał udziału w zebraniu na którym zatwierdzono owe uchwały. Od chwili wydania zakupionego lokalu przejmuje on wszystkie zobowiązania wynikające z jego posiadania.

 

 

Czytaj również: Na co zawracamy uwagę podczas zakupu mieszkania?Nadpłaty

Wpłacone przez właścicieli zaliczki w przypadku wystąpienia nadpłaty są ich własnością i wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa przeznaczyć ich na inny cel niż początkowo zakładany bez osobistej zgody każdego z mieszkańców. Jeśli wydatki, na które miały być przeznaczone zaliczki okazały się niższe niż zakładano wspólnota informuje właścicieli o nadpłacie i nie ma prawa zmienić ich przeznaczenia samowolnie. Takie stanowisko przyjmują także sądy. Gdy wpłaty członków wspólnoty przewyższają wydatki ich różnica powinna być zwrócona lub przeniesiona na poczet przyszłych wydatków. Nadpłata może także zostać przeznaczona na fundusz remontowy, jednak tylko w przypadku jednomyślnej zgody wszystkich mieszkańców.

 

Podsumowanie

Koszty należytego utrzymania budynku wspólnoty obejmują wiele kwestii. Podstawową są oczywiście bieżące opłaty związane z mediami i utrzymaniem porządku w obrębie budynku. Większość wspólnot gromadzi także środki na nieprzewidziane awarie czy remonty, które mogą być konieczne ze względów bezpieczeństwa i komfortowego użytkowania obiektu jak na przykład remont dachu czy schodów, a wszystkie te wydatki pokrywane są ze składek mieszkańców.

 

Czytaj również: Atrakcyjna lokalizacja zawsze się obroni


Źródło: budnet.pl
Autor: Mateusz Burzyński
Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 16320 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 183

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >