Diamenty Infrastruktury i Budownictwa rozdane po raz czwarty

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa rozdane po raz czwarty

Cztery panele dyskusyjne, dwudziestu ośmiu prelegentów, prawie siedem godzin dyskusji oraz jedenastu nagrodzonych laureatów prestiżowych statuetek – to w skrócie opisuje co się działo podczas IX edycji konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” oraz uroczystej gali rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, która odbyła się 8 lutego w warszawskim hotelu The Westin. Czytaj dalej

 

Gościem Honorowym konferencji był Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który w swoim wystąpieniu mówił o realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. „Obecnie mamy gotowych ponad 3,5 tysiąca km dróg ekspresowych i autostrad, jednakże przed nami jeszcze mnóstwo pracy. Niestety nie uda nam się zrealizować wszystkich zadań jakie zakłada program, więc priorytetem dla nas jest połączenie najważniejszych inwestycji w spójną sieć drogową” – mówił Wiceminister.


 IX edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo”


Głównym tematem pierwszego panelu były kwestie związane z przyszłością inwestycji drogowych oraz skuteczności partnerstwa publiczno-prywatnego, a moderowała go Anna Flaga-Martynek (kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr). Iwona Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła panel mocnym stwierdzeniem, iż nie ma na polskim rynku firm, które by umiały podołać wyzwaniom związanym z realizacją bardzo dużych kontraktów i zorganizowaniem całego procesu inwestycyjnego, stąd też dążenie do łączenia się w konsorcja. Na temat współpracy zamawiającego z wykonawcą wypowiedział się Jerzy Wacławczyk (Strabag), który zwrócił uwagę na to, że niezależnie od prawa zamówień publicznych relacje te są dobre i pozytywną zmianą ułatwiającą współpracę jest wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień oraz zapowiedziana elektronizacja zamówień publicznych. Panu Wacławczykowi wtórował Wiceminister Chodkiewicz, którego zdaniem informatyzacja jest warunkiem koniecznym do poprawy komunikacji wykonawcy z zamawiającym i usprawnienia składania ofert w przetargach. O dobrych praktykach na skuteczną modernizację infrastruktury z pomocą PPP mówił Paweł Lider (Eurovia Polska), który przywołał przykład realizacji inwestycji na Słowacji oraz w Niemczech. „PPP jest ogromną szansą na rozwój projektów infrastrukturalnych i niezbędne wydaje się być zwiększenie zaangażowania kapitału prywatnego” – mówił z kolei Andrzej Gienieczko (Egis Projects Polska). Krzysztof Mleczak (Exito Broker) wspomniał o gwarancjach bankowych oraz ubezpieczeniach jako formie zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Jego zdaniem rynek ubezpieczeniowy stanowi dobrą alternatywę dla ścieżki bankowej. Temat zabezpieczenia finansowego kontynuował Robert Dębecki (KUKE), który zauważył, że rośnie liczba gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz wzrasta świadomość korzystania z nich przez beneficjentów, co wiąże się z rosnącą liczba roszczeń.


IX edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo”

 

Czytaj również: Fotorelacja z Monteriady 2018


Drugi panel dyskusyjny poświęcony był m.in. zagadnieniu stabilności wykonawców w procesie inwestycyjnym. Moderatorem debaty był Wiktor Piwkowski (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa) na wstępie porównujący proces inwestycyjny do piramidy, która ma również cechy chwiejnego domku z kart, gdzie na czele stoi inwestor, a poniżej są wykonawcy, podwykonawcy oraz dostawcy. Wśród tematów dyskusji była również realizacja inwestycji w formule PPP, jako alternatywy dla zmniejszonych środków z funduszy europejskich, o której mówił Stanisław Żmijan, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Zwrócił on uwagę na to, że w zakresie inwestycji liniowych nie ma klimatu dla wdrażania rozwiązań w formule PPP. Mirosław Józefczuk (Warbud SA), stwierdził, że PPP to bardzo dobra formuła, aby administracja państwowa mogła sięgać po środki, a także know how prywatnych firm. „Efektywność zarządzania inwestycją przez partnera prywatnego będzie wyższa niż w przypadku zarządzania przez instytucje publiczne” – mówił Mirosław Józefczuk.  Andrzej Czapczuk (F.B.I. TASBUD) zauważył problem związany z brakiem siły roboczej, co w przypadku dużych wykonawców hamuje rozwój inwestycji, natomiast Piotr Staniszewski (Dentons) mówił o polityce prawnej państwa i potrzebie stworzenia wzorcowych regulacji, by ustandaryzować proces inwestycyjno-budowlany. Tematykę ciągłości realizacji inwestycji poruszył Andrzej Puta (Euler Hermes), który stwierdził, że powinno się głównie zwrócić uwagę na płynność finansową i stworzenie mechanizmu pozwalającego na szybsze otrzymywanie przez podwykonawców swojego wynagrodzenia. „Największym problemem polskiego rynku budowlanego jest płynność finansowa, a w istocie jej brak” – mówił Andrzej Puta.


IX edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo”

 

Czytaj również: Budowlaną Firmą Roku 2017 okrzyknięto Baumit


Rozbudowa drugiej linii metra oraz rozwój i modernizacja sieci kolejowej były głównym tematem trzeciego panelu dyskusyjnego prowadzonego przez dr inż. Andrzeja Żurkowskiego (Instytutu Kolejnictwa). Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy przekonywała, że projekt warszawskiej polityki mobilności kładzie duży nacisk na transport publiczny, z którego korzysta obecnie ok. 57% mieszkańców. Działania Ratusza związane z modernizacją sieci transportowej dążą do tego, by ten udział wzrósł do 65%. Dr Libor Lochman (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej) przekonywał, że sieci kolejowe są kluczowe dla transportu publicznego Europy. Jako osoba często bywająca w Polsce, widzi zdecydowany postęp w standardzie i jakości polskiego transportu szynowego. O ryzykach związanych z realizacją krajowego programu kolejowego mówił Arnold Bresch (PKP Polskie Linie Kolejowe). Zapewniał, że PKP odpowiednio wcześnie szuka optymalnych rozwiązań dla problemów, które są sygnalizowane przez wykonawców. Tematykę rozbudowy drugiej linii metra podjął Dariusz Kostaniak (Metro Warszawskie), który wyraźnie zaznaczył, że metro jest złożoną inwestycją potrzebującą ogromnej liczby certyfikatów, pozwoleń i regulacji, dlatego też jego budowa trwa tak długo. Jerzy Obrębski (Szybka Kolej Miejska) zauważył, że rozwój SKM jest zależny od modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej, natomiast Dariusz Grajda  (Koleje Mazowieckie) mówił o planie zwiększania pojemności pociągów poprzez inwestycję w pojazdy piętrowe.


Ostatni panel poświęcony był innowacjom w budownictwie, a moderował go Prof. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), który we wprowadzeniu do dyskusji przedstawił porównanie wydatków wybranych państw na badania i rozwój, udowadniając, iż w Polsce na B+R wydawanych jest poniżej 1% PKB. Jean-Andre Barbosa (Future Pipe Industries) przekonywał o ważności innowacji, zrównoważonego rozwoju oraz postępu technologicznego i jakościowego, które pozwolą na wdrażanie ekologicznych produktów. Zdaniem Łukasza Marcinkiewicza (Lafarge, LH Engineering) podstawą do tego by myśleć o innowacjach jest stabilność rynku oraz współpraca, która umożliwia długofalowe planowanie inwestycji. Tylko to może zagwarantować przejście całego procesu realizacji – od pomysłu laboratoryjnego do wdrożenia. Jan Styliński (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) mówił, iż na rynku budowlanym wciąż decydujący jest koszt, co znacznie ogranicza możliwość wprowadzenia jakichkolwiek innowacji. „Potrzeba nam ponownego zdefiniowania kryterium ceny i spojrzenia na inwestycję długofalowo, z punktu widzenia cyklu życia inwestycji” – stwierdził Prezes PZPB. O wyzwaniach dla producentów chemii budowlanej mówił Leszek Sławiński (BOLIX). Zaznaczył, że wyzwaniem są zmieniające się przepisy oraz konieczność dostosowywania produktów do tempa rozwoju inwestycji, czasu pracy oraz liczby firm wykonawczych. Natomiast Waldemar Wójcik (Strabag) zauważył, że przedsiębiorcy na rynku budowalnym muszą uwzględniać długą perspektywę życia produktu. Moderator w ramach podsumowania przekonywał, iż warto więcej środków przeznaczać na badania związane z innowacjami w budownictwie, ponieważ ta branża w dużej mierze nakręca gospodarkę.


Wydarzenie wzbogaciły wystąpienia indywidualne, w tym prezentacja Gościa Specjalnego Dr Libora Lochmana na temat wpływu infrastruktury na rozwój gospodarki. O praktycznych aspektach prawno-organizacyjnych uwarunkowań realizacji projektów PPP w Polsce mówił podczas swojego wystąpienia Tomasz Korczyński, Counsel w kancelarii Dentons. Natomiast zagadnienie kolei samorządowych jako elementu zrównoważonego transportu publicznego było głównym tematem wystąpienia Dariusza Grajdy, Członka Zarządu Kolei Mazowieckich.


IX edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo”

Punktem kulminacyjnym była wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, uroczyście zainaugurowana wystąpieniami Prof. Michała Kleibera, Przewodniczącego Rady Klubu oraz Jana Stylińskiego, Przewodniczącego Kapituły Konkursowej i Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Już po raz czwarty Kapituła przyznała statuetki, by uhonorować najlepsze realizacje, projekty oraz przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju polskiej infrastruktury i branży budownictwa. W tym roku rozdano aż 11 diamentów w 9 kategoriach.


LAUREACI PRESTIŻOWYCH DIAMENTÓW INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA TO:

 

REALIZACJA ROKU: BUDOWNICTWO KUBATUROWE - Mirbud - Hala Gliwice
REALIZACJA ROKU: INFRASTRUKTURA DROGOWA - Strabag - Most w ciągu drogi ekspresowej S7 w Krakowie
REALIZACJA ROKU: INFRASTRUKTURA KOLEJOWA - Konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman - Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki
PROJEKT ROKU - Studio Architektoniczne Kwadrat - Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk
SPÓŁKA BUDOWLANA ROKU - Erbud
LIDER TECHNOLOGII - Strabag
LIDER BEZPIECZEŃSTWA - Skanska

LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA - Ghelamco Poland
DORADCA ROKU - Kancelaria Dentons
BANK FINANSUJACY ROKU - Bank Gospodarstwa Krajowego
OSOBOWOŚĆ ROKU - Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud  SA

 

Organizator: Executive Club


Patronat honorowy: Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER), Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Urząd Transportu Kolejowego, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Kolejnictwa


Partner Główny: Dentons, Lafarge Holcim


Partnerzy Złoci: Future Pipe Industries, Strabag


Partnerzy: Bolix Polska, Egis Polska, ERBUD, Eurovia Poland, Euler Hermes, Exito Broker, IDS-Bud, Koleje Mazowieckie, KUKE, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Warbud, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr


Partnerzy Gali: BASF Polska, Kajima Poland, Oknoplast, Palisander


Patroni medialni:  Biznes Alert, Budnet.pl, Budnews.pl, Budowa.org, Budownictwo.org, BudownictwoInżynieryjne.pl, Builder, Business&Prestige, CEO.com.pl, CoNaDrogach.pl, e-biurowce.pl, Edroga.pl, Express Przemysłowy, Forum Budowlane, Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych, GeneralniWykonawcy.pl, Infrastruktura-Inframedia, Info Rail, Inteligentny Budynek, Kompas Inwestycji, Magazyn Kruszywa, Magazyn Autostrady, Materiały Budowlane, Magazyn Mosty, Nieruchomości.biz, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, PMR, Polish Market, Rynek Infrastruktury, Rynek Inwestycji, Via Expert, Warsaw Business Journal2018-02-14
Źródło: Executive Club / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17192 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 252

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >