Gmina ma miesiąc na wykonanie pierwokupu

Gmina ma miesiąc na wykonanie pierwokupu

Grunt staje się własnością gminy z chwilą złożenia u notariusza oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przyznanego jej w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Zawiadomienie przez notariusza niedoszłego nabywcy o tym, że gmina skorzystała z prawa pierwokupu, jest czynnością techniczną. Nie przesądza ani o skuteczności oświadczenia gminy, ani o dochowaniu terminu do jego złożenia. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 9 września 2009 r.(sygn. V CSK 43/09)

Stan faktyczny


W sprawie chodziło o niezabudowaną nieruchomość o pow. ponad 16 ha położoną w Katowicach w dzielnicy Giszowiec. Jej użytkownik wieczysty Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Bytom SA zawarł w listopadzie 2007 r. z PGD Finanse i Ubezpieczenia Polska Grupa Dealerów sp. z o.o. i jawna warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości – pod warunkiem, że gmina miasto Katowice nie skorzysta z przysługującego jej, na podstawie art. 109 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawowego prawa pierwokupu. Cena ustalona została na 3 mln 123 tys. zł. Nabywca zapłacił zaliczkę w wysokości 20 proc. ceny. Zgodnie z umową warunkową resztę ceny nabywca przed umową definitywną miał przekazać poleceniem przelewu do depozytu notarialnego ustanowionego w dniu zawarcia umowy, a notariusz wypłacić ją sprzedającemu.
Zapłata po transakcji

Na wykonanie prawa pierwokupu art. 109 ustawy z 1997 r. daje gminie miesiąc, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u tego notariusza, który zawiadomił go o treści umowy.

czytaj więcej...
Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17200 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 138

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >