Prognozy rozwoju rynku budowlanego w Polsce

Prognozy rozwoju rynku budowlanego w Polsce

Czytaj dalej

 

Chcesz poznać?

•    jak wygląda kondycja polskiej gospodarki na tle innych krajów UE?

 

•    jakie są perspektywy rozwoju branży budowlanej w Polsce?

 

•    jak zmieniać się będzie produkcja budowlano-montażowa na przestrzeni kolejnych lat?

 

•    ile mieszkań zostanie oddanych w przyszłości?

 

•    jakie tendencje panują na rynku nieruchomości komercyjnych?

 

•    ile pieniędzy na rozwój polskich dróg, kolei, lotnisk oraz sektora energetycznego jest w unijnej kasie?

 

•    A PRZEDE WSZYSTKIM… JAK LICZBOWO PRZEDSTAWIA SIĘ PROGNOZA SEKTORA W LATACH 2012-2013

 

 

 

…sięgnij po raport syndykatowy

 

 

PROGNOZY ROZWOJU RYNKU BUDOWLANEGO W POLSCE 2012-2013

Zakres raportu

 

Raport sklada sie z pięciu części:

•    perspektyw rozwoju polskiej gospodarki

 

•    produkcji budowlano-montażowej

 

•    budownictwa mieszkaniowego

 

•    budownictwa niemieszkalnego

 

•    budownictwa inżynieryjnego

 

Każda część zawiera szereg najistotniejszych danych zilustrowanych graficznie, uzupełnionych opisem ważniejszych wniosków.

 

CZĘŚĆ I ►

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 2012- 2013

 

•    wzrost gospodarczy w Polsce

 

•    kondycja polskiej gospodarki na tle krajów UE

 

•    konkurencyjność polskiej gospodarki

 

•    napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych

 

•    budżet państwa i deficyt budżetowy

 

•    prognoza PKB i jego składowych

 

•    prognoza zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, stopy bezrobocia, poziomu wynagrodzeń, inflacj

 

CZĘŚĆ II ►

PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA 2012-2013

 

• struktura produkcji budowlano-montażowej

 

• dekompozycja sezonowa produkcji budowlano-montażowej (ujęcie kwartalne)

 

• prognoza produkcji budowlano-montażowej ogółem

 

• prognoza produkcji budowlano-montażowej w podziale na rodzaje obiektów budowlanych (inżynieryjne, niemieszkalne, mieszkalne)

 

• szacunki produkcji budowlano- montażowa wg miejsca wykonywania robót (w podziale na województwa

 

CZĘŚĆ III ►

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 2012-2013

 

• mieszkania oddane do użytku

 

• struktura mieszkań oddawanych

 

• rozpoczęte budowy mieszkań

 

• pozwolenia wydane na budowę mieszkań

 

• mieszkania w budowie

 

• ilość i wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych

 

• ceny mieszkań na rynku pierwotnym

 

• wskaźniki wyprzedania, dostępności oraz oczekiwania na mieszkanie

 

• prognoza mieszkań oddanych do użytku ogółem

 

• prognoza mieszkań oddanych do użytku w podziale na budownictwo indywidualne i przeznaczone na sprzedaż i wynajem

 

CZESC IV ►

BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE 2012-2013

• budynki niemieszkalne oddane do użytku

 

• struktura budownictwa niemieszkalnego

 

• budynki niemieszkalne oddane do użytku wg typów budynków oraz ich kubatura

 

• istniejące zasoby powierzchni biurowej

 

• nasycenie rynku powierzchni handlowo-usługowej

 

• pustostany oraz udział poszczególnych regionów w popycie na powierzchnię magazynową

 

• stan bazy hotelowej

 

CZESC V ►

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2012-2013

• realizacja autostrad i dróg ekspresowych

 

• wydatki GDDKiA na budowę dróg krajowych

 

• planowane wydatki na realizację projektów kolejowych

 

• najważniejsze inwestycje kolejowe w Polsce

 

• wartość planowanych inwestycji w najważniejszych portach lotniczych

 

• planowane wydatki w najważniejszych polskich portach morskich

 

• wartość najpilniejszych inwestycji w sektorze paliwowoenergetycznym

 

• środki na infrastrukturę w nowym budżecie UE na lata 2013-2020

 

Metodologia prognoz

Do wyznaczenia prognoz wykorzystano:

1) Metody analizy i prognozowania szeregów czasowych.

 

W oparciu o szeregi czasowe skonstruowano następujące modele adaptacyjne, cechujące się dużą zdolnością dopasowania do zmiennych:

• model Wintersa, który pozwolił uwzględnić wahania sezonowe, którym podlegają niektóre z badanych zmiennych (np. liczba mieszkań oddanych do użytku, stopa bezrobocia, produkcja budowlano-montażowa),

 

• modele Browna i Holta, modele wygładzania wykładniczego, pozwalające zredukować nadmierną zależność prognoz od ostatnich wydarzeń/zakłóceń wpływających na budownictwo czy mieszkalnictwo (np. podniesienie stawki VAT, zmiana przepisów, ustaw itp.),

 

• modele autoregresyjne (ARIMA), w których w roli zmiennych objaśniających występują opóźnione w czasie zmienne objaśniane

 

2) Metody prognozowania przyczynowo-skutkowego.

Polegające na budowie modelu jednorównaniowego, który umożliwia ocenę siły poszczególnych zmiennych objaśniających na zmienna prognozowaną (sterowanie zmiennymi objaśniającymi uwzględnia zmiany zachodzących w gospodarce np. wpływ wszystkich składowych na PKB)

 

3) Metody heurystyczne.

Wykorzystują opinie ekspertów, oparte na ich wiedzy i doświadczeniu.
Przy prognozowaniu uwzględniono również istotne dokumenty strategiczne dla Polski takie jak między innymi:

 

• „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015”

 

• „Ustawa budżetowa na rok 2012”

 

• „Programy i Fundusze UE dla Polski”

 

• „Prognozy Komisji Europejskiej”

 

• „Założenia polityki pieniężnej na 2012 rok”.

 

Cena raportu wynosi 1 900 PLN + 23% VAT

 

Cena zawiera:

- Raport „Prognozy rozwoju rynku budowlanego 2012-2013” w języku polskim w formie prezentacji Power Point w wersji PDF + wersja elektroniczna*

 

- Aktualizację prognozowanych wskaźników w listopadzie 2012 oraz wstępne prognozy na 2014 rok! (prognoza dotyczy: PKB i jego składowych, zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, stopy bezrobocia, poziomu wynagrodzeń, inflacji, produkcji budowlano-montażowej ogółem, produkcji budowlano-montażowej w podziale na rodzaje obiektów budowlanych {inżynieryjne, niemieszkalne, mieszkalne), ilości mieszkań oddanych do użytku ogółem, ilości mieszkań oddanych do użytku w podziale na budownictwo indywidualne i przeznaczone na sprzedaż i wynajem)

 

* Istnieje możliwość zamówienia raportu w języku angielskim

 

Bliższych informacji o raporcie udziela:

 

Marcin Gołębiowski – Kierownik Projektu

 

Tel. /24/ 355 77 48

 

E-mail: m.golebiowski@asm-poland.com.pl

 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


2012-07-02
Źródło: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Pożyczki pozabankowe - co radzicie ? Liczba postów: 93 Grupa: Trudne tema... Czasami nie ma wyjścia i jest to jedyne, na co można postawić. Trudniej jest jednak potem spłacać takie zadłużenie. Są banki, które konsolidują chwilówki. Tutaj...
  • Rower i małe dziecko Liczba postów: 215 Grupa: Trudne tema... Moje dzieciaki są teraz w wieku 7 i 8 lat i przerabiamy temat deskorolek. Nie bardzo wiedziałem jak nauczyć je jeździć na deskorolce, zapisałem je więc na szkol...
  • Jakie jest Wasze hobby? Liczba postów: 165 Grupa: Trudne tema... Moje hobby to przede wszystkim sporty wodne. Od lat żegluje, a w tym roku latem zapisałem się też na kurs surfingu i mam nadzieję, ze w kolejnych latach uda mi....
  • Parking Liczba postów: 2 Grupa: Trudne tema... Gdyby ktoś chciał otworzyć własny parking, to może Was zainteresować taki materiał jak kratka parkingowa od GeoProduct Dużo łatwiej stworzyć taką powierzchnię u...
  • Gdzie zamierzacie spędzić wakacje? Liczba postów: 33 Grupa: Trudne tema... Wszystkim zainteresowanym tematem chciałbym polecić stronę https://slonecznawilla.eu/o-nas/ , na której znajdziecie fantastyczny pensjonat położony w spokojnej....

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17105 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 174

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >