Rodzaje wzorców umów, stosowanych przez TBS-y:

Rodzaje wzorców umów, stosowanych przez TBS-y:

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz – art. 659 § 1 k.c. Czytaj dalej

 

Rodzaje wzorców umów, stosowanych przez TBS-y:

1) Umowa partycypacji (sponsoringu),


2) Umowa cesji praw z umowy partycypacji,


3) Umowa najmu lokalu mieszkalnego,


4) Regulamin przyznawania mieszkań,


5) Regulamin Rozliczania mediów,


6) Regulamin porządku domowego.

 

Inne, rzadziej występujące rodzaje umów, w tym protokoły zdawczo – odbiorcze.

 

Umowa partycypacji


Podstawowe cechy:

1) Umowa nazwana – której podstawy (essentialia negotii) i cechy określone zostały w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1070 ,  z późn. zm.).

 

2) Umowa konsensualna.

 

3) Umowa wzajemna.

 

4) Umowa odpłatna.

 

5) Umowa starannego działania a umowa rezultatu.

 

6) Mieszany charakter – zawiera elementy różnych umów:


- fragmentaryczny zakres regulacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do umowy  partycypacji.

 

- częściowo: umowa deweloperska, o roboty budowlane, o działo – regulacja kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali w tym zakresie.


Umowa partycypacji jest specyficznym rodzajem umowy deweloperskiej.

 

Zobowiązania stron:


 1. Zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego:


- wybudowanie budynku wielolokalowego,


- oddanie  wybudowanych lokali do eksploatacji na zasadach najmu.


2. Zobowiązanie partycypanta:


- uczestniczenie w kosztach budowy budynku wielolokalowego Towarzystwa,


- wskazanie najemcy.

 


Dwa zasadnicze typy umów partycypacji – w zależności od   tego, kto występuje w roli partycypanta.


Partycypant = sponsor: przedsiębiorca – pracodawca, osoba prawna (np. gmina), konsument (np. rodzic).


Partycypant = najemca – zawsze konsument.

 

 

Umowa cesji praw z umowy partycypacji


Zagwarantowana ustawowo możliwość dokonania cesji uprawnień i obowiązków wynikających z umowy partycypacji na rzecz wskazanych przez siebie najemców, bez konieczności uzyskania zgody towarzystwa. Umowa partycypacji w obrocie konsumenckim – o charakterze zindywidualizowanym lub w postaci wzorca umowy.  Partycypant - konsument (np. rodzic) lub Partycypant - najemca.

 

Forma pisemna – np. art. 648 § 1 k.c. Art. 73 § 1 k.c. – „jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności”. Skutki wyłącznie dowodowe (art. 74 k.c.) ograniczenia dowodowe w postępowaniu sądowym: dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

 


Umowa najmu lokalu mieszkalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

Umowa nazwana – której pełna regulacja znajduje się w przepisach:

 

-  rozdziału 4 ww. ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,


-  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.),


-  tytuł XVII, dział I księgi trzeciej kodeksu cywilnego.

 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego TBS jest specyficznym rodzajem umowy.

 

Zasadą jest ustalenie w umowie dodatkowej kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu – art. 32 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Forma pisemna – art. 660 k.c.

 

Źródło: UOKiK / budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 17330 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 154

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >