Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 

Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 

§ 2. 

1. Postępowanie o podział nieruchomości prowadzi się na wniosek lub z urzędu.

 

2. Wniosek o podział nieruchomości składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

3. W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a i art. 95, we wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.

 

 

§ 3

1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 4, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

 

2. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

 

1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

 

2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

 

3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

 

4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 

5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 

6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

 

...

 

 

 

Pełny tekst rozporządzenia w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 


Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17195 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 237

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >