Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej

                                                                                     ............ dnia ..................


......................................

imię, nazwisko wnioskodawcy

.....................................
                                                                                     Do .................................

                                                                                     .....................................

 

 

       
W N I O S E K   O   U S T A L E N I E
warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 52 w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) proszę o ustalenie

warunków zabudowy dla niżej opisanej inwestycji:

 

 

I. Oznaczenie terenu i jego granic


 1) Adres działki:     .......................................................................................................................................... 

                                                                                                    ulica, nr posesji
2) Oznaczenie geodezyjne działki: obręb nr     ............................., działka nr ........................................................

 3) Właściciel/współwłaściciele działki*     

.......................................................................................................................................................................

                                                                        imiona, nazwiska, adres4) Powierzchnia gospodarstwa rolnego   

........................................................................................................................................................................
                                                            podać w przypadku lokalizacji inwestycji w ramach zabudowy zagrodowejII.  Projektowana funkcja i sposób zagospodarowania terenu


1) Funkcja terenu:   

 

.....................................................................................................................................................................

                           funkcja mieszkaniowa, produkcyjna, handlowa, usługowa, magazynowa, rolnicza, biura, itd

.....................................................................................................................................................................2) Sposób zagospodarowania terenu:  

.....................................................................................................................................................................

należy opisać i przedstawić na kopii mapy zasadniczej położenie na działce budowlanej wszystkich elementów zagospodarowania terenu


......................................................................................................................................................................
lokalizacja placów zabaw, terenów zielonych i wypoczynku, ciągów pieszych, terenów komunikacji, parkingów, obiektów małej architektury, śmietników, itp.

 

.....................................................................................................................................................................

dojazdy do budynków i urządzeń, określenie włączenia terenu inwestycji w układ komunikacyjny miasta

 

.....................................................................................................................................................................
III. Projektowana charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu


1) Budynki:


 a) rodzaj budynku i jego przeznaczenie:

..................................................................................................................................................................... b) powierzchnia zabudowy:

..................................................................................................................................................................... c) przybliżone gabaryty budynku:

..................................................................................................................................................................... d) liczba kondygnacji 

.....................................................................................................................................................................
                                                   wysokość budynku e) kształt dachu (np. dwuspadowy,itp..).

.....................................................................................................................................................................


 f) szerokość elewacji frontowej:

.....................................................................................................................................................................


 g) udział poszczególnych funkcji:

.....................................................................................................................................................................

 


 h) w przypadku obiektu handlowego – pow. sprzedaży

.....................................................................................................................................................................

 2) Budowle:


a) rodzaj budowli:

.....................................................................................................................................................................
                                         parkingi, podjazdy, śmietniki, itp.


b) powierzchnia (ilości):

.....................................................................................................................................................................3) Obiekty małej architektury:

.....................................................................................................................................................................

 

IV. Przewidywane zapotrzebowanie na media


1) Zapotrzebowanie na wodę:

....................................................................................................................................................m3/na dobę

 


2) Przewidywany sposób zaopatrzenia w wodę:

.....................................................................................................................................................................3) Zapotrzebowanie na energię:  a) elektryczną:

............................................................................................................................................................... KW


b) cieplną:

......................................................................................................................................................... KW/MW


c) gazową:

............................................................................................................................................................. m3/h

.
4) Przewidywany sposób zaopatrzenia w energię:

.....................................................................................................................................................................

 


a) elektryczną:

.....................................................................................................................................................................

 

b) cieplną:

.....................................................................................................................................................................

c) gazową:

.....................................................................................................................................................................5) Przewidywana ilość ścieków:


a) ścieki socjalno-bytowe:

........................................................................................................................................................ m3/dobę

 

b) ścieki technologiczne:

........................................................................................................................................................ m3/dobę

 

c) ścieki deszczowe:

....................................................................................................................................................... m3/dobę

 

 

6) Przewidywany sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:

.....................................................................................................................................................................


7) Przewidywany  sposób  unieszkodliwiania:


a) odpadów:

.....................................................................................................................................................................

b) odpadów niebezpiecznych:

.....................................................................................................................................................................


8) Przewidywane inne potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej:

.....................................................................................................................................................................
V. Charakterystyka parametrów technicznych inwestycji:


1) Przewidywane natężenie ruchu wywołane funkcjonowaniem obiektu:

.....................................................................................................................................................................

należy podać szacunkową ilość pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających na teren posesji w dzień i w nocy w jednostce czasu

 

2) Projektowane źródła hałasu:

.....................................................................................................................................................................3) Przewidywana emisja hałasu do otoczenia:

.....................................................................................................................................................................4) Projektowane źródła zanieczyszczeń:

.....................................................................................................................................................................


5) Przewidywana emisja zanieczyszczeń do środowiska:

.....................................................................................................................................................................6) Przewidywane zabiegi w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

.....................................................................................................................................................................

 


Załączniki:


1. Kopia mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu. (minimum 50 m z obydwóch stron działki);


2. Wstępna Umowa z Zakładem Energetycznym w ..................... gwarantująca  uzbrojenie  terenu  w sieć  energetyczną;


3. Wstępna Umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym w ............. gwarantująca  uzbrojenie terenu w sieć wodociągową


4.
.....................................................................................................................................................................


5.
.....................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                                                                         ................................


                                                                                                                                           podpis wnioskodawcyOpłata skarbowa na wniosek – 5,00 zł.

 

 


Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • podatki i oplaty lokalne Liczba postów: 9 Grupa: Zanim wybud... Jak najbardziej jeśli prowadzimy własną działalność to ja również jestem zdania, że coraz więcej na sam temat podatków powinniśmy wiedzieć. Jak dla mnie bardzo....
  • Sprzedaż mieszkania w Warszawie Liczba postów: 16 Grupa: Rynek wtórn... wydaje mi się że sprzedaż mieszkania w Warszawie to nic trudnego ? tyle ludzi tam chce kupic cos sensownego _____________________ https: //www.stonoga.edu.pl/ja...
  • Kupno mieszkania Liczba postów: 56 Grupa: Rynek wtórn... Ja od urodzenie mieszkałem w bloku i dom a raczej obowiązki, które są związane z jego posiadaniem mnie przerażały. Osobiście wolę przeznaczyć ten czas, który po...
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 248 Grupa: Rynek pierw... Zobacz tutaj gdzie polecają wystawić domy na sprzedaż i tej podstawie szukaj, będzie najszybciej :)
  • deweloper we Wrocławiu Liczba postów: 362 Grupa: Nieruchomoś... Ja zdecydowałam się na wybór dewelopera inkom we Wrocławiu. Myślę, że warto. Wszystkie informacje były mi przekazywane. Serdecznie polecam.

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17344 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 194

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >