sposób użytkowania:


Stron: 7 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸

Wniosek o zmianę sposobu użytowania obiektu budowlanego

... części Zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegółowym ... przy ul.  ................................................ Do wniosku o zmianę sposobu użytkowania należy dołączyć:- projekt budowlany adaptacji w 3-ch ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ... gospodarki przestrzennej urzędu miejskiego ................wnioseko zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częścizgodnie z art. 71 prawa ... częścizgodnie z art. 71 prawa budowlanego proszę o wydanie decyzji o zmianę sposobu użytkowania (o ile zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem szczegłowym ...

Rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2002 roku.

... rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych ... zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:1)budynkw o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej ...

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody

... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ... ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntw, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych ... wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntw rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celw gospodarczych skał ...

Jak poprawić charakterystykę energetyczną domów

... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. I tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ... standarduenergetycznego budynków na potrzeby ich projektowania, budowy iprzebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. poniżej zostanąprzedstawione najistotniejsze ... powierzchniużytkowej przekraczającej 1000 mkw. i tak, nadbudowa, rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania takich budynków wymagajednoczesnej poprawy ...

Czy trzeba zmienić przeznaczenie lokalu, rejestrując firmę w domu

... Samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.Ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynien ... domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.Ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia wtedy, gdy podjęta w lokalu ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ... samo zarejestrowanie firmy w domu nie pociąga za sobą obowiązku zmiany sposobu użytkowania lokalu.ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mamy do czynienia ...
W budynku Brunello, w Warszawie zakończono sprzedaż apartamentów.

W budynku Brunello, w Warszawie zakończono sprzedaż apartamentów.

... także powierzchnie wspólne. Ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu Holland Park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu Holland Park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ... także powierzchnie wspólne. ponad rok temu uzyskaliśmy pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozdzielenie dokumentacji dla ... październiku 2009 roku zakończono proces ubiegania się o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania kompleksu holland park i rozpoczęto sprzedaż apartamentów ...

Pozwolenie na budowę

... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkół, urzędów, ośrodków zdrowia)-  zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ... przez osoby niepełnosprawne (dotyczy szkł, urzędw, ośrodkw zdrowia)- zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (np. część domu przeznaczyć na ... korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne- zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części- ustaleń miejscowego ...

Korzyści i straty stosowania wytycznych producentów materiałów budowlanych

... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ... kombinacja aktywnych i pasywnych metod ochrony przeciwpożarowej dostosowanych do sposobu użytkowania budynku. materiały budowlane powinny być stosowane ... być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta. dobr odpowiednich produktw do sposobu użytkowania jest bardzo ważny. ma przede wszystkim służyć zapewnieniu ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ... tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynkw oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających ... budowlanych, z zastrzeżeniem 207 ust. 2.2.przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynkw istniejących lub ich części wymagania, o ...
Nowe przepisy budowlane? Propozycja zmian

Nowe przepisy budowlane? Propozycja zmian

... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. Najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ... akustycznej budownictwa, szczególnie nowo projektowanych i przebudowywanych z nowym sposobem użytkowania. najbardziej przegranymi z tego powodu będą użytkownicy ...

Stron: 7 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17898 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 138

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >