Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Tańsze kredyty tylko dla wybranych

Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Tańsze kredyty tylko dla wybranych

Aktywni klienci instytucji finansowych mogą liczyć na tańszy kredyt hipoteczny. Bank obniży im marżę, pod warunkiem, że skorzystają z innych jego produktów. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych? Czytaj dalej

DEPOZYTY

Lokaty


Bank Pocztowy obniżył oprocentowanie 6-miesięcznej lokaty terminowej. Depozyt gwarantuje obecnie 5,50% w skali roku (dotychczas: 6,35%, oprocentowanie stałe). Spadło również oprocentowanie 4-miesięcznej lokaty w rachunku, za którą bank płaci teraz 4,50% w ujęciu rocznym (obniżka z 5,40%). Nowe oprocentowanie obowiązuje od 1 czerwca br.

Meritum Bank poszerzył ofertę lokat Meritum Zysku o depozyt 4- miesięczny, oprocentowany na poziomie 6,60% w skali roku. Jednocześnie bank obniżył oprocentowanie lokaty 3- miesięcznej z 6,60% na 6,30% w ujęciu rocznym. Oprocentowanie pozostałych lokat nie uległo zmianie. Minimalna kwota lokaty Meritum Zysku w Internecie wynosi 10 tys. zł. Środki można ulokować na 1, 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Po zakończeniu lokata może zostać automatycznie odnowiona na kolejny okres wraz z naliczonymi odsetkami. Nowa lokata jest dostępna w ofercie banku od 2 czerwca br.

Bank Pekao SA wprowadził do oferty Lokatę Progresywną. Depozyt o stałym oprocentowaniu otwierany jest na okres 9 i 13 miesięcy. Oprocentowanie jest inne dla każdego miesiąca i rośnie wraz z długością utrzymywania depozytu. Oprocentowanie lokaty 9- miesięcznej wynosi aktualnie od 2,00% w skali roku w pierwszym miesiącu do 5,25% p.a. w ostatnim. W wariancie 13- miesięcznym oprocentowanie wynosi 2,00% w ujęciu rocznym w pierwszym miesiącu, a w ostatnim- 5,50%. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty. Minimalna kwota depozytu to 1 tys. zł.

Konta

Raiffeisen Bank Polska zwiększył opłaty dla konta osobistego. Dotychczas wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą były bezpłatne. Po zmianie bezpłatne są jedynie wypłaty z bankomatów banku oraz sieci Euronetu. Pozostałe kosztują 3,99 zł. Wzrosły również opłaty za jednorazowy przelew do innego krajowego banku realizowany drogą telefoniczną (z 0 zł do 1,99 zł) oraz w oddziale banku (z 5,99 zł do 9,99 zł). Więcej zapłacimy ponadto za realizację zlecenia stałego o zmiennej kwocie, dokonywaną w centrum telefonicznym oraz w placówce. Podrożał także przelew SORBNET (z 10 zł do 30 zł). Nowe stawki obowiązują od 1 czerwca br.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

DnB NORD rozpoczął subskrypcję NORD INDEKS 20. Trzyletni produkt strukturyzowany oparty został na indeksie blue chip'ów notowanych na warszawskiej giełdzie, zgrupowanych w indeksie WIG 20. Po zakończeniu inwestycji inwestor otrzyma 90% składki zainwestowanej plus 90-110% udziału w średnim wzroście WIG20, liczonego na podstawie odczytów kwartalnych. Jeśli średnia wartość indeksu będzie ujemna – inwestycja zakończy się zwrotem 90% zainwestowanego kapitału. NORD INDEKS 20 ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, dzięki czemu inwestor nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Minimalna kwota inwestycji to 5 tys. zł. Subskrypcja potrwa od 1 czerwca do 3 lipca br.
Dodatkowo – każda osoba składająca zapis na NORD INDEKS 20 ma możliwość skorzystania z lokaty pomostowej, której oprocentowanie w okresie subskrypcji jest stałe i wynosi 9% w skali roku. Okres trwania lokaty zależy od daty złożenia zapisu na strukturę. Po zakończeniu lokaty kapitał zostanie przeznaczony na zakup wybranego produktu strukturyzowanego, zaś odsetki – wypłacone klientom. Ponadto – zapisując się na NORD INDEKS 20 można założyć 3- miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu 8% w skali roku. Na lokacie można zdeponować taką samą kwotę, jak w „strukturach”, czyli co najmniej 5 tys. zł.  

1 czerwca rozpoczęła się IX subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej BGŻ opartej o wartość indeksu WIG20. Gwarantowane oprocentowanie Lokaty WIGor wynosi 7% w skali 3 lat. Dodatkowy zysk uzależniony jest od wzrostu indeksu WIG20. Minimalna kwota to 1 tys. zł, a okres deponowania wynosi 36 miesięcy. Subskrypcja potrwa do 2 lipca br.

Deutsche Bank PBC rozpoczął pierwszą subskrypcję strukturyzowanych Certyfikatów Bonus db WIG20 emitowanych przez Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks WIG 20. Konstrukcja produktu pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu WIG20, jak i w okresie stagnacji lub niewielkich spadków na WGPW. Ryzyko dla Inwestora ograniczone jest Barierą określoną na poziomie 80% wartości początkowej indeksu WIG 20, po przekroczeniu której (w którymkolwiek momencie trwania inwestycji) wartość wykupu w dacie zapadalności będzie równa iloczynowi wartości nominalnej i wynikowi indeksu w dacie zapadalności. Przy czym poziom zysku będzie ograniczony z góry do 50-65% (ostateczna wartość ograniczenia będzie określona na dzień przed zakończeniem subskrypcji). Jeśli natomiast w trakcie trwania inwestycji indeks WIG 20 nie spadnie ani razu poniżej poziomu Bariery, wtedy zysk z inwestycji w certyfikaty będzie równy wyższej z dwóch wartości: 20%, lub stopie zwrotu z indeksu WIG20 w dacie zapadalności, przy czym poziom zysku będzie ograniczony z góry do 50- 65%. Okres zapadalności produktu wynosi 2 lata, a wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów. Subskrypcja potrwa od 1 do 26 czerwca br.

ING Bank Śląski rozpoczął kolejną subskrypcję produktu strukturyzowanego - Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego „Agro-Zysk”. „Agro-Zysk 2” to program inwestycyjno- ubezpieczeniowy z jednorazową wpłatą. Jego dochodowość zależy od zachowania Indeksu S&P GCAGP, w skład którego wchodzi 8 klas towarów rolnych, tj. pszenica, kukurydza, soja, bawełna, cukier, kawa i kakao. Kwoty wypłacone na koniec inwestycji po zakończeniu ubezpieczenia nie podlegają 19- procentowemu podatkowi od dochodów kapitałowych. Minimalna kwota lokaty to 10 tys. zł na okres 24 miesięcy. Subskrypcja potrwa od 1 do 12 czerwca br.

Bank Pekao SA wprowadził do oferty nowe produkty inwestycyjne - Certyfikaty Strukturyzowane Rynku Surowców i Rynku Amerykańskiego. Inwestycja w Certyfikat Rynku Surowców daje szansę na osiągniecie zysków, które zależeć będą od zachowania indeksów surowców rolnych i metali przemysłowych (nikiel i aluminium). Koniec inwestycji przypada na 29.06.2012 r. Certyfikat Rynku Amerykańskiego pozwala na inwestycje w akcje reprezentowane przez indeks S&P500. Wykup certyfikatów nastąpi w dniu 30.06.2011 r. Minimalna kwota inwestycji to 5 tys. zł, czyli 5 certyfikatów. Okres inwestycji - 3 lata, w przypadku inwestycji w surowce i 2 lata w przypadku inwestycji w akcje amerykańskie, z możliwością wcześniejszego odkupu certyfikatu przez bank w cyklach tygodniowych. Maksymalna opłata dystrybucyjna to 1,2% (Certyfikat Rynku Amerykańskiego) lub 1,5% (Certyfikat Rynku Surowców). Oba produkty dają 100- procentową ochronę zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji. Subskrypcja, przygotowana we współpracy z Domem Maklerskim Pekao,  potrwa od 1 do 25 czerwca 2009 r.

Raiffeisen Bank Polska rozpoczął subskrypcję 3-letniego produktu strukturyzowanego „Skarby Natury”, w formie polisy ubezpieczeniowej. Produkt jest oparty o notowania indeksu BNP Paribas COMAC Long Short IsoVol8 Excess Return Index. Odzwierciedlana przez indeks strategia zakłada aktywne zarządzanie portfelem 25 surowców. Daje ona możliwość osiągnięcia zysków zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków ich cen. Dla wyliczenia stopy zwrotu z inwestycji brany jest okres od 26 czerwca 2009 do 18 czerwca 2012. Maksymalny wzrost indeksu jest ograniczony do 33%. Finalna partycypacja zawierać się będzie w przedziale 59-111%. Maksymalna stopa zwrotu z inwestycji wynosi więc w ciągu trzech lat 36,63%. Minimalną wpłatę określono na 10 tys. zł, a suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego to 101% wpłaconej składki. Koszt wyjścia z inwestycji przed datą jej zakończenia wynosi 0,4% za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pozostający do końca ubezpieczenia. Subskrypcja potrwa od 4 do 17 czerwca br.

PRODUKTY KREDYTOWE

Od 1 czerwca br. w Banku Pocztowym obowiązują nowe marże dla produktów hipotecznych. Wprowadzając zmiany, bank zrównał stawki marż dla Kredytu Mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania ze stawkami dla Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego. W zależności od wkładu własnego marże kształtują się na poziomie: od 3% dla kwoty do 150 tys. zł, od 2% dla kwoty z przedziału 150 tys. zł - 300 tys. zł oraz od 1,5% dla kwot powyżej 300 tys. zł.
Zmianie uległo także oprocentowanie Pocztowej Pożyczki Hipotecznej - wysokość marż wynosi obecnie: od 6% dla kredytu w wysokości do 150 tys. zł, od 5,5% dla kredytu w wysokości od 150 tys. do 300 tys. zł oraz od 5% dla kredytu powyżej 300 tys. zł.

Nordea Bank Polska obniżył stawki marż w kredytach hipotecznych dla najaktywniejszych klientów. Nowe stawki marż dotyczą kredytów mieszkaniowych, konsolidacyjnych, kredytów refinansowych oraz limitu hipotecznego Nordea Komfort, o które wnioski klienci złożą po 1 czerwca. Na niższe marże mogą liczyć klienci korzystający z tzw. cross-sellingu, czyli kilku produktów oferowanych przez Nordea. Warunkiem przyznania niższej marży jest posiadanie ROR- u, zasilanie go określoną comiesięczną kwotą wynagrodzenia czy posiadanie karty kredytowej. W przypadku klientów z wysokimi dochodami, marża może zostać obniżona maksymalnie o 1,4 p.p.

Źródło: budnet.pl
Autor: E-Financial S.A./ budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Jak o siebie dbacie? Liczba postów: 1379 Grupa: Trudne tema... wielu osobom zdaza sie zapominac o higienie jamy ustnej, tez nalezalem do grona takich osob az w koncu natrafilem na swietne dentystki z gdyni http://beautifuls...
  • Węże na budowie Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Witam! Naszło mnie ostatnio na przemyślenia na temat węży stosowanych w budownictwie. Choćby tych do odprowadzania nadmiaru wody. Zastanawiałem się, które z nic...
  • Gadżety firmowe Liczba postów: 70 Grupa: Trudne tema... Na pewno warto postawić na gadżety reklamowe ale też pamiętajcie o promocji na stronach i forach internetowych. ______________________________________ __ produ...
  • Reklama firmy Liczba postów: 334 Grupa: Trudne tema... Pomyślcie o promocji firmy w sieci. Może powinniście nagrać promocyjny filmik? ________________________________ produ kcja filmów
  • Zakupy przez internet Liczba postów: 654 Grupa: Trudne tema... Bardzo często robie zakupy w sklepach internetowych, to pozwala mi robić zakupy nie wychodząc z domu. https://24kato.pl

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17210 użytkowników

Użytkownicy online (6)

gości: 169

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >