Wniosek o zmianie sposobu użytkowania

Wniosek o zmianie sposobu użytkowania

 

 

 


......................................                                             ........................
nr rejestru organu właściwego                                       miejscowość i data
 do wydania pozwolenia
                                                            

 

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI                                                                           STAROSTWO POWIATOWE w 

                                                                           ...................................

 

 

 

Inwestor: ............................................................................
imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania (korespondencji), telefon kontaktowy

 
...............................................................................................
na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) zgłaszam zmianę sposobu użytkowania:............................................................................................
wymienić dotychczasowe przeznaczenie obiektu

 
na ........................................................................................
wymienić zamierzone przeznaczenie


na terenie /działce/ położonym /nej/ w .............................................


gmina .................. przy ul. .....................................nr ................


nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych ....................................


w obrębie ewidencyjnym ................................................................

 

 

 

Do wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania dołączam (1):
 

 

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania

 

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;

 

3) oświadczenie o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt. 2

 

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności

 

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami;

 

7) upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu;

 

8) inne dokumenty
..........................................................................................

 

 

                                                                     

(1) niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

                                                                                   .............................
                                                                             podpis inwestora lub osoby
                                                                           przez niego upoważnionej

  

 

 

 

 

Źródło: budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Chcesz coś przesłać? Jedziesz w trasę?

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • większe mieszkanie pod miastem Liczba postów: 8 Grupa: Rynek pierw... Użytkownik Gość: marioloaa napisał: Bez przesady z tą drożyzną w Warszawie, są inwestycje, jak na Białołęce Osiedle Ostródzka, które są fajne, a mieszkania są w...
  • Mieszkanie z rynku wtórnego - czy to dobry wybór? Liczba postów: 18 Grupa: Rynek wtórn... taki wybór może być bardzo opłacalny, czasem można trafić na wyjątkowe okazje, ja tanio nabyłem nieruchomość u http://www.nova-nieruchomosci.eu/
  • nieruchomości? Liczba postów: 10 Grupa: Rynek wtórn... ja znalazłem świetną nieruchomość w biurze nieruchomości http://www.nova-nieruchomosci.eu/ opłaca się sprawdzać u nich oferty
  • formowe wyroby Liczba postów: 3 Grupa: Zanim wybud... nie wiem dokładnie czego szukasz ale my współpracujemy z firmą www.pionier-jawor.pl, która robi dla nas elementy gumowe i silikonowe potrzebne nam do dalszej p...
  • Jak to jest z zasiedzeniem nieruchomości? Zasiedze... Liczba postów: 8 Grupa: Prawo też myślę, że notariusz bez problemu odpowie na Twoje pytania, jeśli jesteś z okolic Zabrza to polecam kancelarię www.notariusz-zabrze.com, z której usług korzy...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 21080 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 259

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >