Konfliktowe nazwy terenów dla warunków zabudowy

Konfliktowe nazwy terenów dla warunków zabudowy

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy zapewne ma na celu uporządkowanie procesu inwestycyjnego w aktach prawnych. Czytaj dalej

 

 

 

 

 

Praktyka może być jednak inna, na co wskazuje istniejący konflikt z nazwami terenów, jakie występują w prawie o ochronie środowiska.  
Jest to bardzo istotne, gdyż decyzje o warunkach zabudowy są ważnym dokumentem dla realizacji każdej inwestycji w konkretnej lokalizacji.

 

 

Zgodnie z treścią projektu nowelizacji powyższego rozporządzenia ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy zapisuje się, stosując w szczególności następujące nazewnictwo: 

 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 

- zabudowa usługowa,

 

- zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

 

- zabudowa produkcyjna,

 

- cmentarze,

 

- drogi publiczne,

 

- drogi wewnętrzne,

 

- obiekty infrastruktury technicznej;

 

 

Jak należy zatem klasyfikować w tym kontekście typową zabudowę miejską, gdzie partery służą celom usługowym, a na piętrach mamy mieszkania? Nie jest to ani zabudowa usługowa, ani mieszkalna.

 

 

Istotnym problemem zawodowym dla architektów i projektantów jest utrzymywanie braku korelacji między stosowanym nazewnictwem terenów w przepisach o ochronie środowiska a przepisach budowlanych. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) następująco określają tereny podlegające ochronie akustycznej. Są to tereny przeznaczone:      

 

- pod zabudowę mieszkaniową,

 

- pod szpitale i domy opieki społecznej,

 

- pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

 

- na cele uzdrowiskowe,

 

- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

 

- na cele mieszkaniowo-usługowe;

 

 

 

Z kolei w tabelach rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego dopuszczalnych poziomów hałasu mamy następującą klasyfikację terenów, dla których projektant musi spełnić wymagania prawne ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem:

 

- strefa ochronna "A" uzdrowiska,

 

- tereny szpitali poza miastem,

 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

- tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

 

- tereny domów opieki społecznej,

 

- tereny szpitali w miastach,

 

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

 

- tereny zabudowy zagrodowej,

 

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

 

- tereny mieszkaniowo-usługowe,

 

- tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

 

 

Już w jednym rozporządzeniu dotyczącym ochrony środowiska funkcjonują różne nazwy terenów i trudno będzie je skorelować z tymi, jakie się pojawią w przyszłych warunkach zabudowy opracowywanych z nazewnictwem nowelizowanego aktu prawnego. Skąpa ilość nazw w dokumencie opracowywanym przez Ministra Infrastruktury w porównaniu z dalej funkcjonującymi będzie powodować problem z przypisaniem terenu i określeniem dla niego wymagań ochrony przed hałasem środowiska oraz osób w budynku.

 

 

Funkcjonujące nazwy, jak podane poniżej, znacznie lepiej opisują możliwości uzyskania odpowiednich warunków akustycznych.
teren ścisłego centrum,

 

- teren pod zabudowę usługowo – biurową,

 

- teren zabudowy biurowej i handlowej,

 

- tereny poza strefą śródmiejską mieszkalno - usługowe (w obszarze administracyjnym miasta powyżej 100 tys. mieszkańców),

 

- tereny pod zabudowę usługowo-handlową (usługi motoryzacyjne, hotelarskie, parking, w obszarze administracyjnym miasta powyżej 100 tys. mieszkańców),

 

- tereny pod zabudowę rekreacyjną oraz dróg publicznych (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców poza strefą śródmiejską),

 

- tereny pod zabudowę rekreacyjną oraz dróg publicznych (miasta powyżej 100 tys. mieszkańców w strefie śródmiejskiej bez zwartej zabudowy mieszkaniowej),

 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (w strefie śródmiejskiej).

 

 

 

Problemy z interpretacją terenu i wynikających z tego tytułu wymagań ma coraz więcej inwestorów.

 

 

Opracował
mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski

 

 

 

 


Źródło: FABRYKA CISZY / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Budżet budowy Liczba postów: 4 Grupa: Zanim wybud... Oczywiste jest, że budowa domu wymaga dużych nakładów materiałowych. Aby przynajmniej częściowo zaoszczędzić pieniądze, wielu właścicieli domów kupuje tanie mat...
  • Pośrednik nieruchomości Liczba postów: 24 Grupa: Pośrednik/Z... Z swojej strony moge polecić sprawdzoną i zaufaną firmę Geru Nieruchomości. Zajmują się pośrednictwem w kupnie/sprzedaży mieszkań. O to link: http://www.gero.ni...
  • Mieszkanie w bloku Liczba postów: 123 Grupa: Rynek pierw... Ja całe życie mieszkałam w zabytkowej kamienicy, teraz przeprowadziłam się do bloku i jakoś nie potrafię się przestawić... Wszystko słychać! Jednak plusy widać....
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 224 Grupa: Rynek pierw... Gdzie szukać nieruchomości w Łodzi i okolicznych miastach, podpowiada https://informacjelodzkie.pl/20201216369 760/nieruchomosci-w-lodzi-gdzie-szukac-o kazji-gdzi...
  • Firma sprzątająca Liczba postów: 107 Grupa: Wspólnoty m... To, czego najbardziej nie lubię w sprzątaniu, to mycie okien Ale tutaj chcę wszystkim doradzić tę firmę https://otomistrz.pl/mycie-okien/ krakow/ Mogą myć okna n...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 16429 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 248

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >