Realna pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców  na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez koronawirusa

Realna pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez koronawirusa

W maju br. Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na wniosek ponad 100 organizacji przedsiębiorców wystosował apel do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby 1 lipca 2020 r. był ostateczną datą odmrożenia gospodarki. Dziś niemal wszyscy przedsiębiorcy mogą normalnie prowadzić działalność gospodarczą. Od początku pandemii Biuro Rzecznika MŚP podjęło kilkadziesiąt działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców, m.in.: akcja #RatujBiznes, wnioski o objaśnienia prawne, interwencje w sprawach Tarczy Antykryzysowej oraz wideokonferencje w ramach Rady Przedsiębiorców. W wyniku podjętych inicjatyw Biuro Rzecznika MŚP uzyskało ponad 11 istotnych dla przedsiębiorców objaśnień prawnych, podjęło ponad 1000 spraw legislacyjnych, rozpatrzyło 612 wniosków od przedsiębiorców oraz podjęło 189 interwencji związanych z Tarczą Finansową. Czytaj dalej

 

Okres pandemii był prawdziwym chrztem bojowym dla naszej, wciąż młodej instytucji. Nagle dla wielu przedsiębiorców świat się zatrzymał. Wiele planów biznesowych poszło w niepamięć, trzeba było zastanawiać się nad uratowaniem własnej działalności. W tym trudnym dla przedsiębiorców czasie nie zamknęliśmy urzędu. Byliśmy cały czas na bieżąco z problemami przedsiębiorców. Pisaliśmy opinie do wszystkich tarcz antykryzysowych, organizowaliśmy wideokonferencje w których urzędnicy wyjaśniali jak praktycznie stosować przyjęte przez parlament rozwiązania prawne, podejmowaliśmy interwencje w indywidualnych sprawach, uczestniczyliśmy w dialogu mającym na celu szybkie otwarcie kolejnych branż. Mam nadzieje, że dzięki także naszym działaniom udało się utrzymać wiele firm w Polsce. Dalecy jesteśmy jednak od triumfalizmu. Kryzys spowodowany pandemią prędko się nie skończy. Zrobimy jednak wszystko aby sektor MŚP przeszedł przez niego w możliwie jak najbardziej bezpieczny sposób – informuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.


 Realna pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez koronawirusa


Czytaj również: Po kwietniowej zapaści w maju działalność firm rozkwitła


Od marca do końca czerwca br. Rzecznik MŚP aktywnie włączył się w działania na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez koronawirusa, podejmując kilkadziesiąt inicjatyw zarówno na poziomie działań legislacyjnych, interwencji, jak i działań w ramach autorskich projektów. Szereg projektów wsparcia dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców można podzielić na 3 obszary:

·       Tarcze Antykryzysowe i inna pomoc dla firm.

       ·       odmrażanie gospodarki

·       akcja #RatujBiznes

 

W ramach Tarcz Antykryzysowych i innej pomocy podjęto działania:

·       Rzecznik MŚP skierował do Prezesa Rady Ministrów list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej

·       Rzecznik MŚP skierował do jednostek samorządu terytorialnego listu z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale – z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię

·       Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Finansów o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu o opłacie skarbowej w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP typ A, B, C, D i E

·       Rzecznik MŚP zaproponował korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki

·       w związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł będącej nowym instrumentem pomocowym wprowadzonym tzw. Tarczą Antykryzysową, Rzecznik MŚP zawnioskował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji co do możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione”

·       interwencja w sprawie zawieszenia biegu terminów postępowań procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

·       Rzecznik MŚP wystąpił z postulatem o umożliwienie wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wysokość obrotów (zamiast limitu przychodowego w wysokości 15 600 zł dla świadczenia postojowego)

·       Rzecznik MŚP, skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej list z apelem o automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników

·       interwencja Rzecznika MŚP, w związku z brakiem aktów wykonawczych do tzw. Lex Uber niezbędnych do jej wdrożenia w życie, doprowadziła do rozwiązania tego problemu w nowelizacji „Tarczy Antykryzysowej”

·      Rzecznik MŚP wystąpił o  przesunięcie wejścia w życie ustawy zmieniającej matrycę podatkową

·       Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Związku Powiatów Polskich o podjęcie działań umożliwiających rejestrację pojazdów używanych, sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych, bez różnicowania nabywców i na równych warunkach

·      Rzecznik MŚP zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie z prośbą o podjęcie działań umożliwiających zapewnienie obsługi przedsiębiorców, choćby w ograniczonym zakresie

·      Rzecznik MŚP wystosował apel do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o wznowienie pracy urzędów

·       Rzecznik MŚP zaproponował korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego JPK_VAT, kierując wniosek legislacyjny do Ministra Finansów o przesunięcie nowych obowiązków w tym zakresie przynajmniej o 3 miesiące, tj. na dzień 1 października 2020 r.

·       Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministerstwa Finansów z prośbą o ustosunkowanie się do wiadomości e-mail przedsiębiorców w sprawie potrzeby przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązkowych kas fiskalnych online

·       VIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Koronawirus a gospodarka - propozycje rozwiązań

·       IX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Tarcza antykryzysowa - dyskusja i propozycje zmian do projektu legislacyjnego

·       X Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Projekt Tarczy antykryzysowej po zmianach i uzupełnieniach (wideokonferencja)

·       XI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Tarcza Antykryzysowa w działaniu – wideokonferencja informacyjna Rzecznika MŚP z udziałem zaproszonych gości:

o   Agaty Wiśniewskiej – Półtorak – Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

o   Anny Ulewskiej – Marciniak - Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

o   Rolanda Budnika – Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy

o   Bernadety Skóbel - Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich

o   dr Ewy Flaszyńskiej - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

o   Sylwii Rogozińskiej – Trochimiak z Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

o   Aliny Nowak – Podsekretarz Stanu i Piotra Trybek – Dyrektor Gabinetu Ministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

o   Jakuba Banaszek – Prezydenta Chełma

o   Kariny Bednik – Dyrektor i Artura Grajewskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości

o   Wojciecha Palucha – Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju

·       XII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Pomoc Państwa dla MŚP - ZUS, urzędy pracy, PFR (wideokonferencja) z udziałem przedstawicieli:

o   Olgi Semeniuk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

o   Agaty Wiśniewskiej – Półtorak – Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

o   Sylwii Rogozińskiej-Trochimiak - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

·       XIII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Zasady pomocy dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej – Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP z udziałem Wiceprezesa PFR Bartosza Marczuka

·      XIV Posiedzenie  Rady Przedsiębiorców: Wideokonferencja: Branżowe standardy sanitarne

·       XV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców: Zmiany w systemie gospodarczym po pandemii koronawirusa (Częstochowa) z udziałem Jadwigi Emilewicz Wicepremier, Minister Rozwoju i Jarosława Gowina Przewodniczącego partii Porozumienie


 W ramach Odmrażania gospodarki podjęto działania:

·       Rzecznik MŚP skierował apel do Prezesa Rady Ministrów od ponad 100 organizacji przedsiębiorców o wyznaczenie i ogłoszenie daty zakończenia ograniczeń w działaniu przedsiębiorstw najpóźniej na dzień 1 lipca br.

·    Rzecznik MŚP skutecznie interweniował w sprawie ustalenia liberalniejszych zasad przekraczania granic dla kierowców, pracujących w firmach transportowych. Kierowcy nie byli poddani obowiązkowej kwarantannie, nawet jeśli nie wrócili z zagranicy służbowo a np. wracali do Polski po urlopie (problem ten dotyczył głównie pracowników z Ukrainy)

·       Rzecznik MŚP w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego, zwraca uwagę że niektóre wytyczne sanitarne mogą utrudniać ponowne otwarcie się wielu obiektów z branży fitness

·       Rzecznik MŚP poparł apel przedstawicieli salonów tatuażu o otwarcie tego rodzaju działalności w trzecim etapie odmrażania gospodarki. Skierował w tej sprawie pismo do wicepremier Jadwigi Emilewicz

·       Rzecznik MŚP, w nawiązaniu do licznych głosów przedsiębiorców z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, saun itp., zawnioskował, aby wyznaczyć datę 4 maja 2020 r., jako punkt odniesienia do cofnięcia nałożonych ograniczeń dla tych sektorów naszej gospodarki

·     Rzecznik MŚP zorganizował spotkania konsultacyjne z otwieranymi branżami, w celu omówienia wytycznych sanitarnych dla branż. Były to spotkania z branżą gastronomiczną, fitness, fryzjersko-kosmetyczną, kulturalną. Brał także udział w spotkaniach konsultacyjnych z branżą weselną, solariów i salonów tatuażu, w które organizowało Ministerstwo Rozwoju.

·   Rzecznik MŚP skutecznie apelował o zwiększenie limitu osób w saunach

·   skuteczna interwencja ws. kosmetyczki z Koszalina, która miała zapłacić 10 tysięcy złotych kary za rzekome świadczenie usług, choć nie zgromadzono ku temu wystarczających dowodów.

 

Czytaj również: Jak radzi sobie branża budowlana w czasach kryzysu?

 

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, w której Rzecznik MŚP informuje przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. Jednocześnie, na stronie akcji udostępniona jest  lista kancelarii prawnych i podatkowych, które nieodpłatnie (pro publico bono) pomagają mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski. W akcję zaangażowało się ponad 400 kancelarii. Tylko w pierwszym miesiącu jej trwania, z pomocy skorzystało 3800 przedsiębiorców.

2020-07-01
Źródło: Biuro Prasowe Rzecznika MŚP / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Porady jak wychowywać dziecko Liczba postów: 110 Grupa: Trudne tema... A dla dziecka to jaki wózek spacerowy byście polecali? Bo sam nie wiem jaki zamówić, wybór jest duży, w sieci też, ten https://espiro.pl/wozki-spacerowe sklep m...
  • Dobry warsztat samochodowy Liczba postów: 657 Grupa: Trudne tema... U mnie turbiną zajmował się AMSerwis z Trójmiasta. Miałem problem z mocą w aucie, ale po wizycie u nich i regeneracji tego elementu wszystko wróciło do normy.
  • Kursy i szkolenia dla dorosłych Liczba postów: 19 Grupa: Trudne tema... Ja właśnie będę sobie wykupywać kurs języka angielskiego w tej https://lincoln.edu.pl/ szkole językowej którą polecił mi mój znajomy. Zauważyłem że teraz wiele....
  • samochód nowy czy używany Liczba postów: 429 Grupa: Trudne tema... Tak naprawdę nie ma znaczenia na jaki samochód się zdecydujesz. O każdy warto dbać. Trzeba pielęgnować go zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Teraz na rynku są...
  • w trosce o samochód Liczba postów: 72 Grupa: Trudne tema... Ja mój samochód teraz ubezpieczyłem na większy pakiet, wziąłem wszystko co mogłem, razem z usługami dodatkowymi w firmie https://beesafe.pl/. Fajna jest usługa....

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 15948 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 256

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >