Zabezpieczenie eksploatacyjne, remonty i modernizacjie obiektów budowlanych

Zabezpieczenie eksploatacyjne, remonty i modernizacjie obiektów budowlanych

Autor: Czesław Linczowski, Grzegorz Stelmaszczyk Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, 2004 Cena netto: 40,00 PLN VAT: 0 % Cena brutto: 40,00 PLN Czytaj dalej

Opis produktu:
Spis treści

Od autorów

wprowadzenie

1.  podział budynków ze względu na ich konstrukcje i technologie wykonania
1.1. Ogólna charakterystyka budynków wznoszonych metodami tradycyjnymi
1.1.1. Budynki drewniane
1.1.2. Budynki murowane ze stropami drewnianymi
1.1.3. Budynki murowane ze stropami ogniotrwałymi
1.1.4. Budynki ze ścianami z bloczków i ze stropami prefabrykowanymi
1.2. Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi
1.2.1. Budynki z prefabrykatów wielkoblokowych
1.2.2. Budynki z cegły żerańskiej
1.2.3. Budynki z elementów wielkopłytowych
1.2.4. Budynki o konstrukcji szkieletowej
1.2.5. Budynki o konstrukcji monolitycznej
2.  techniczna Eksploatacja budynków mieszkalnych
2.1. Wiadomości ogólne
2.2. Wytyczne eksploatacji elementów budynku
2.2.1. Dachy i stropodachy
2.2.2. Ściany zewnętrzne
2.2.3. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne
2.2.4. Ścianki działowe
2.2.5. Stropy
2.2.6. Klatki schodowe i korytarze
2.3. Wytyczne eksploatacji elementów wykończeniowych
2.3.1. Stolarka drzwiowa i okienna
2.3.2. Posadzki i podłogi
2.3.3. Tynki wewnętrzne i okładziny
2.3.4. Powłoki malarskie i tapety
3.  Zakresy prac remontowych i modernizacyjnych
3.1. Naprawy w okresie gwarancyjnym   
3.2. Naprawy w okresie tzw. rękojmi
3.3. Prace konserwacyjne
3.4. Remonty bieżące
3.5. Remont kapitalny
3.6. Modernizacja
3.7. Remonty planowo-zapobiegawcze
3.8. Remonty interwencyjne
3.9. Prace o charakterze profilaktyczno-konserwacyjnym
3.10. Planowanie prac remontowych
4.  trwałość budynków i elementów budowlanych
5.  Przyczyny uszkodzeń elementów i materiałów budowlanych
5.1. Uszkodzenia elementów i materiałów
5.2. Oddziaływanie wilgoci na elementy budynku
5.3. Ruchy gruntu pod fundamentami i osiadanie budynku
5.4. Uszkodzenia powstałe na skutek działania temperatury
5.5. Uszkodzenia ścian
5.6. Uszkodzenia stropów i sklepień
6.  przygotowanie robót remontowo-budowlanych i zakres dokumentacji technicznej 
6.1. Założenia ogólne
6.2. Inwentaryzacja stanu technicznego budynków
6.3. Dokumentacja techniczna robót remontowych
6.4. Czynności wstępne i roboty wykonywane w pierwszej kolejności
7.  zagospodarowanie placu budowy do prowadzenia robót remontowo-budowlanych
8.  roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
8.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w budynkach zrealizowanych metodami tradycyjnymi
8.2. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w budynkach zrealizowanych metodami uprzemysłowionymi
8.3. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych                  
9.  odwadnianie terenów budowlanych
9.1. Ustalenie ciśnienia hydrostatycznego w różnych gruntach
9.2. Posadowienie budynków na gruntach piaszczystych
9.3. Posadowienie budynków na gruntach spoistych
9.4. Podtapianie terenów budowlanych i obiektów budowlanych
9.4.1. Naturalne podtapianie budynków
9.4.2. Sztuczne podtapianie budynków
9.5. Odwodnienie terenu i obiektów budowlanych
9.5.1. Odwodnienia okresowe i stałe
9.5.2. Odwodnienia powierzchniowe
9.5.3. Odwodnienia wgłębne
9.5.4. Klasyfikacja i systemy drenowania budowlanego
9.5.5. Określenie odległości ciągu drenowego od budynku
10. zawilgocenie budowlane i osuszanie budynków
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Kapilarny ruch wilgoci
10.3. Przyczyny zawilgoceń
10.4. Rodzaje zawilgoceń
10.4.1. Zawilgocenie budynku w okresie jego wznoszenia
10.4.2. Zawilgocenie od opadów atmosferycznych
10.4.3. Wpływ wody gruntowej
10.4.4. Zawilgocenie wskutek higroskopijności materiałów i elementów budowlanych
10.4.5. Zawilgocenie wskutek zalewania
10.4.6. Zawilgocenie wskutek błędów projektu
10.4.7. Zawilgocenie wskutek błędów eksploatacji
10.5. Dopuszczalna wilgotność elementów budowlanych i materiałów
10.6. Osuszanie obiektów budowlanych
10.6.1. Osuszanie naturalne
10.6.2. Osuszanie sztuczne
10.6.3. Osuszanie murów z zastosowaniem elektroosmozy
10.6.4. Osuszanie murów z zastosowaniem elektroosmozy i jednoczesną elektroiniekcją
11. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
11.1. Ogólna charakterystyka i podział izolacji
11.2. Wady izolacji i błędy powstałe przy wykonaniu izolacji
12. remont i wzmacnianie konstrukcji budynków
wznoszonych metodami tradycyjnymi
12.1. Wzmacnianie gruntu pod budynkiem
12.1.1. Wymiana podłoża gruntu
12.1.2. Zagęszczanie gruntu
12.1.3. Wzmacnianie gruntu zastrzykami
12.2. Wzmacnianie fundamentów
12.3. Pogłębianie fundamentów
12.4. Wzmacnianie fundamentów betonowych
12.5. Wzmacnianie fundamentów palami
12.6. Usuwanie uszkodzeń oraz wzmacnianie ścian i słupów
12.7. Przemurowanie uszkodzonej ściany
12.8. Wzmacnianie ścian za pomocą iniekcji
12.9. Zbrojenie ścian i filarów
12.10. Wzmacnianie filarów murowanych profilami stalowymi
12.11. Wzmacnianie filarów koszulką żelbetową
12.12. Wzmacnianie ścian klamrami
12.13. Wzmacnianie nadproży, belek i ścian pod podporami
12.14. Odciążenie nadproży
12.15. Przemurowanie nadproży
12.16. Kotwienie ścian przy dylatacjach i ścian wychylonych od pionu
12.17. Wzmacnianie ścian przy podporach nadproży i belek
12.18. Wzmacnianie słupów żelbetowych
12.19. Remont i wzmacnianie stropów drewnianych
12.20. Wzmacnianie stropów ceramicznych i żelbetowych
12.20.1. Wzmacnianie stropów Kleina
12.20.2. Reperacje stropów żelbetowych pustakowych
12.20.3. Wzmacnianie stropów żelbetowych
12.21. Naprawa i wzmacnianie dachów o konstrukcji drewnianej
13. rola i wpływ uczestników procesu inwestycyjnego na powstawanie wad i usterek w budynkach wykonanych z elementów prefabrykowanych
13.1. Wpływ rozwiązań projektowych na powstawanie wad i usterek budynków i mieszkań
13.2. Zadania i rola projektanta
13.3. Zadania i rola inwestora
13.3.1. Pełnienie nadzoru robót
13.3.2. Ocena rozwiązań projektowych
13.4. Obowiązki wykonawcy
13.4.1. Produkcja, transport i składowanie prefabrykatów
13.4.2. Wykonanie montażu budynków i robót wykończeniowych
14. remont i wzmacnianie konstrukcji z żelbetowych elementów prefabrykowanych w budownictwie uprzemysłowionym
14.1. Wzmacnianie ław i ścian fundamentowych
14.2. Wzmacnianie ścian z prefabrykatów
14.3. Istotne uwagi dotyczące wzmacniania elementów i konstrukcji żelbetowych w budownictwie uprzemysłowionym
15. zabezpieczanie przed przeciekami i docieplanie ścian zewnętrznych w budynkach z prefabrykatów wielkopłytowych
15.1. Zabezpieczanie ścian metodą ciężką mokrą
15.2. Zabezpieczanie ścian tynkiem zbrojonym bez warstwy ocieplającej
15.3. Zabezpieczanie ścian metodą lekką mokrą
15.4. Zabezpieczanie ścian metodą lekką suchą
15.5. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków płytami dwuwarstwowymi ze styropianu i supremy
16. remont elementów wykończenia budynków
16.1. Remonty różnych pokryć dachowych
16.1.1. Uwagi ogólne
16.1.2. Trwałość pokryć dachowych
16.2. Naprawa uszkodzonego pokrycia dachu
16.2.1. Pokrycia dachówką
16.2.2. Pokrycia papą
16.2.3. Pokrycia bezspoinowe
16.2.4. Pokrycia blachą
16.3. Naprawa pokryć i obróbek blacharskich stropodachów
16.4. Remonty podłóg i posadzek
16.4.1. Podłogi białe
16.4.2. Posadzki deszczułkowe
16.4.3. Posadzki z płytek
16.4.4. Posadzki jednolite wylewane
16.4.5. Posadzki skałodrzewne
16.4.6. Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych
16.5. Naprawa uszkodzonych tynków
16.5.1. Tynki na ścianach z cegły
16.5.2. Tynki na sufitach
16.5.3. Tynki na powierzchniach betonowych
16.5.4. Drobne uszkodzenia tynków
16.5.5. Tynki w narożach
16.5.6. Tynki przy ościeżnicach
16.5.7. Tynki na ścianach z kamienia naturalnego
16.5.8. Tynki na ścianach żużlobetonowych i żużlowapiennych
16.5.9. Tynki na ścianach i sufitach drewnianych
16.5.10. Tynki na podłożu z płyt wiórowo-cementowych, trzcinowych i mat słomianych
16.5.11. Tynki słabe
16.5.12. Uszkodzenia tynków na gzymsach
17. wzmacnianie konstrukcji stalowych. słupy, belki, wiązary
18. modernizacja budynków
19. odgrzybianie budynków i impregnacja drewna
19.1. Wiadomości wstępne
19.2. Rodzaje podstawowych grzybów domowych
19.3. Przyczyny zagrzybienia budynków
19.4. Przyczyny porażenia budynków przez owady
19.5. Odgrzybianie budynków i impregnacja drewna
19.6. Rodzaje produkowanych w Polsce środków ochrony drewna
19.6.1. Środki oleiste
19.6.2. Środki solne
19.6.3. Środki do odgrzybiania murów i środki biochronne przed działaniem grzybów pleśniowych
19.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas robót odgrzybieniowych i impregnacyjnych
20. nowoczesne materiały budowlane stosowane w pracach remontowych i modernizacyjnych
20.1. Wiadomości wstępne
20.2. Zastosowanie nowoczesnych materiałów budowlanych w robotach remontowych i modernizacyjnych
20.3. Przegląd materiałów stosowanych do robót remontowych i modernizacyjnych
20.3.1. Materiały do izolacji przciwwilgociowych i przeciwwodnych
20.3.2. Materiały do wykonywania podłoży pod posadzki
20.3.3. Kleje do mocowania okładzin poziomych i pionowych
20.3.4. Materiały stosowane do robót tynkarskich
20.3.5. Beton komórkowy
20.3.6. Materiały na pokrycia dachowe
20.3.7. Materiały stosowane do termomodernizacji obiektów budowlanych
20.3.8. Beton jako nowoczesny materiał budowlany
20.3.9. Stolarka okienna
20.3.10. Materiały do napraw i modernizacji instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania
21. zabezpieczenie obiektów budowlanych przed pożarem i wybuchem
22. zabezpieczenie obiektów budowlanych przed drganiami
23. zabezpieczenie obiektów budowlanych przed hałasem
23.1. Czynniki ograniczające szkodliwość działania hałasu
23.2. Izolacje dźwiękochłonne (akustyczne)
24. zabezpieczenie obiektów budowlanych od piorunów
25. zasady opracowania ekspertyz i orzeczeń technicznych
literatura

Źródło: Fachowa.pl / budnet.pl
Autor: Czesław Linczowski, Grzegorz Stelmaszczyk

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • Drewniany dom Liczba postów: 77 Grupa: Trudne tema... Jeśli chodzi o domy drewniane to ja jestem dużym ich fanem, od zawsze mi się takie domy podobały, także i sam w końcu stając przed decyzją o budowie domu zdecyd...
 • Opony na lato Liczba postów: 108 Grupa: Trudne tema... Zakup opon to jedno. Trzeba w celu ich wymiany udać się do jakiegoś zakładu wulkanizacyjnego, najlepiej sprawdzonego. Ja od kilku sezonów korzystam z usług mobi...
 • Jaki samochód dla firmy? Liczba postów: 929 Grupa: Trudne tema... Moim zdaniem świetną opcją jest kupno samochodu powypadkowego na aukcjach. Konkretnie mowa tutaj o aukcjach ze strony https://www.autota.eu/pl , bo mają tam spr...
 • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 8 Grupa: Opinie Przed kupieniem nowego mieszkania będę musiała sprzedać stare. Nie będzie to łatwe z powodu komornika, który na nim siedzi. Właśnie z tego powodu myślę nad wspó...
 • Bezpieczeństwo w magazynie Liczba postów: 180 Grupa: Aktualności Niedawno po serii włamań w naszej okolicy także postanowiliśmy zainwestować w monitoring oraz system alarmowy. W doborze i projekcie instalacji pomogła nam firm...

Ostatnio na forum

 • Płoty ogrodowe Liczba postów: 807 Grupa: Ogrodzenia... My również zdecydowaliśmy się na ogrodzenie drewniane, wcześniej myśleliśmy nad siatką ale jednak dzięki temu mamy pełną prywatność i też dużo lepiej to wygląda...
 • Podłogi Liczba postów: 225 Grupa: Robimy stro... Może kogoś z was zainteresuję kontakt do firmy od podłóg http://pstudiopodlog.net.pl/. Ja podczas budowy domu korzystałem z pomocy firmy i bardzo mi pomogli jeż...
 • Jak wybrać podłogę Liczba postów: 178 Grupa: Robimy stro... Remont to dobry czas i moment, żeby pomyśleć o przerobieniu instalacji grzewczej na bardziej oszczędną. Wejdźcie i przeczytajcie informacje https://termoplaza.p...
 • blacha trapezowa Liczba postów: 126 Grupa: Robimy dach Użytkownik Alina11789 napisał: Witam,bedziemy pokrywac dach na oborze i stodole około 700 metrów.Chcemy pokryć blachą trapezową,ocynkowaną kolorową.popytal ismy....
 • Kruszywa, rozbiórki i wyburzenia Liczba postów: 202 Grupa: Firmy budow... Ale przecież w tym zakresie powinniście zawsze stawiać na takie rozwiązania, które realnie mogłyby się u Was sprawdzić. Moim zdaniem ciekawym pomysłem mogłoby b...
 • Pokój dla dziecka Liczba postów: 170 Grupa: Nowości ara... Literki fajny pomysł:)

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17204 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 231

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >