Działka leśna

Działka leśna

Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości . Kwestię tą reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880). Czytaj dalej

 

Zatem jeśli planujesz zakup malowniczej działki w lesie, upewnij się ile kosztować będzie cię wycięcie jednego drzewa. Często to wydatek kilkudziesięciu złotych (opłata administracyjna) za jedno ścięte drzewo. Cena zależy od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Na wycięcie drzewa wydaje zezwolenie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Drzewa starsze niż 5 lat wycinane są po uzyskaniu zgody wydanej przez urząd gminy w wydziale gospodarki komunalnej lub ochrony środowiska. Jeśli drzewo wpisane jest do Rejestru Zabytków zgodę wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Urząd może także zobligować przyszłego właściciela, wydając pozwolenie na wycinkę drzew do przesadzenia ich w inne miejsce lub posadzenia innej roślinności na danym terenie.

 


Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;


- tytuł prawny władania nieruchomością


- nazwę gatunku drzewa lub krzewu


- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm


- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew


- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu


- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

 

Bez zezwolenia można wyciąć drzewa owocowe (o ile nie rosną na terenie wpisanym do rejestru zabytków) sadzone na plantacjach lub młodszych niż 5 lat. Drzew które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,  stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 


STAWKI ZA CENTYMETR OBWODU PNIA


Maksymalne stawki za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:


• 283,66 zł - przy obwodzie do 25 cm


• 430,75 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm


• 672,38 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm


• 1050,60 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm


• 1575,90 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm


• 2206,26 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm


• 2836,62 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm


• 3677,1 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.

 

 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004 r nr 92, poz. 880 ze zm.). Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306). Obwieszczenie ministra środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (MP z 2005 r. nr 62, poz. 861).

 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 19214 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 177

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >