Jak kształtują się wyniki finansowe koncernu Henkel w trzecim kwartale 2010 roku?

Jak kształtują się wyniki finansowe koncernu Henkel w trzecim kwartale 2010 roku?

W trzecim kwartale 2010 r. koncern Henkel wykazał sprzedaż na poziomie 3,961 mld EUR, przy ogólnie korzystnych warunkach rynkowych. Wynik ten stanowi wzrost o 13,7% wobec sprzedaży zanotowanej w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Czytaj dalej

• Wzrost sprzedaży o 13,7%, do poziomu 3,961 mld EUR
• Organiczny wzrost sprzedaży na poziomie 6,5%
• Udział rynków wschodzących w strukturze sprzedaży na poziomie 42% (wzrost o 3 p.p.)
• Skorygowany zysk operacyjny na poziomie 517 mln EUR (wzrost o 27,0%)
• Skorygowana marża EBIT na poziomie 13,0% (wzrost o 1,3% p.p.)
• Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) na poziomie 0,80 EUR (wzrost o 35,6%)

Trzeci kwartał był dla koncernu kolejnym dobrym okresem – Henkel odnotował wyniki, które okazały się jeszcze lepsze od i tak już dobrych rezultatów zanotowanych we wcześniejszych kwartałach. Jest to pierwszy kwartał, w którym osiągnęliśmy skorygowaną marżę EBIT na poziomie 13,0% – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. – Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wszystkie regiony oraz działy miały pozytywny wkład w nasz sukces, mimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych. Podobnie jak w poprzednich okresach, wzrost w dużej mierze można przypisać silnym markom oraz udanym wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań. Innymi ważnymi czynnikami, które przyczyniły się do osiągnięcia dobrych wyników, były restrukturyzacja kosztów oraz dalszy postęp w realizacji strategicznych priorytetów koncernu.

Patrząc całościowo na bieżący rok obrotowy Kasper Rorsted stwierdził: – W 2010 r. oczekujemy osiągnięcia skorygowanej marży EBIT na poziomie znacznie powyżej 12,0%, czemu towarzyszyć będzie wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną o ponad 45%. Rok 2010 prawdopodobnie okaże się najlepszym rokiem obrotowym w historii firmy, co będzie ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia naszych celów finansowych zakładanych na rok 2012.

W trzecim kwartale 2010 r. koncern Henkel wykazał sprzedaż na poziomie 3,961 mld EUR, przy ogólnie korzystnych warunkach rynkowych. Wynik ten stanowi wzrost o 13,7% wobec sprzedaży zanotowanej w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży po wyeliminowaniu różnic kursowych wyniósł 6,4%. Organiczny wzrost sprzedaży, czyli wzrost skorygowany o różnice kursowe oraz efekty transakcji przejęć i zbycia aktywów, wyniósł 6,5%, co stanowiło kolejną dużą korzystną zmianę względem analogicznego okresu poprzedniego roku, do której przyczyniły się wszystkie działy firmy. Po nieznacznym spadku tempa wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w drugim kwartale 2010 r. Dział Środków Piorących i Czystości zanotował przyrost sprzedaży o 3,4%. Sprzedaż Działu Kosmetyków Pielęgnacyjnych i Zapachowych była wyższa o 4,6% – ponownie było to wynik znacznie lepszy od ogólnego tempa rozwoju rynku. Dział Adhesive Technologies zanotował niemal dwucyfrowy, wynoszący 9,7% wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku; jego źródłem były zarówno wyższe ceny, jak i większe wolumeny sprzedaży.

Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 73,0%, z poziomu 290 mln EUR do 501 mln EUR. Było to możliwe głównie dzięki znakomitym wynikom zanotowanym przez Dział Adhesive Technologies, który zdołał utrzymać bardzo wysokie tempo wzrostu zysków. Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem przychodów nadzwyczajnych na poziomie 10 mln EUR oraz kosztów restrukturyzacji w kwocie 26 mln EUR) wzrósł o 27,0%, z 407 mln EUR do 517 mln EUR.

Rentowność sprzedaży (marża EBIT) znacznie wzrosła, z 8,3% do 12,7%, natomiast skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła z poziomu 11,7% do 13,0%.

Wynik na działalności finansowej uległ poprawie z -40 mln EUR do -37 mln EUR, dzięki zmniejszeniu zadłużenia netto. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 26,1%.

Dzięki wyższemu zyskowi EBIT odnotowano wzrost zysku netto w ujęciu kwartalnym o 90,6%, ze 180 mln EUR do 343 mln EUR. Po wyłączeniu udziałów niekontrolujących w kwocie 6 mln EUR, zysk netto w ujęciu kwartalnym wyniósł 337 mln EUR (w analogicznym kwartale poprzedniego roku: 172 mln EUR). Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym po odliczeniu udziałów niekontrolujących wyniósł 349 mln EUR wobec 256 mln EUR w trzecim kwartale 2009 r. Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł dwukrotnie, z 0,39 EUR do 0,78 EUR. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniósł 0,80 EUR wobec 0,59 EUR w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Dobry wynik odnotowano również w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym netto. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ poprawie o 2,5 p.p. zmniejszając się do poziomu 7,8%. Dzięki znacznemu wzrostowi zysku netto wskaźnik pokrycia zadłużenia wzrósł w analizowanym okresie do niemal 56%.

Wyniki za okres od stycznia do września 2010 r.


W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2010 firma Henkel odnotowała wzrost sprzedaży o 11,1% (do 11,363 mld EUR) w ujęciu rok do roku, co było związane z poprawą koniunktury. Po uwzględnieniu korekt o różnice kursowe, wzrost sprzedaży wyniósł 6,6%. Również sprzedaż w ujęciu organicznym wyraźnie przekroczyła poziom z poprzedniego roku, odnotowując wzrost o 7,3%. Zysk operacyjny (EBIT) zwiększył się o 70,9%, z 787 mln EUR do 1,344 mld EUR przede wszystkim dzięki znacznie lepszym wynikom działu Adhesive Technologies, który w pierwszym półroczu 2009 r. szczególnie dotkliwie odczuł skutki kryzysu. Po uwzględnieniu kosztów restrukturyzacji (104 mln EUR) oraz kosztów i przychodów nadzwyczajnych (odpowiednio 9 mln EUR i 43 mln EUR), skorygowany zysk operacyjny wyniósł 1,414 mld EUR, co w porównaniu z wypracowanym w ubiegłym roku zyskiem na poziomie 950 mln EUR oznacza wzrost o 48,8%. Odnotowano także wysoki wzrost rentowności sprzedaży (marży EBIT) z 7,7% do 11,8% oraz skorygowanej rentowności sprzedaży z 9,3% do 12,4%.

Dzięki wzrostowi zysku operacyjnego EBIT, zysk netto za trzy kwartały 2010 r. był niemal dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym (889 mln EUR wobec 451 mln EUR). Zysk netto za okres, po pomniejszeniu o niekontrolujące udziały w wysokości 20 mln EUR, wyniósł 869 mln EUR (wobec 432 mln EUR w 2009 r.). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) zwiększył się ponad dwukrotnie z 1,00 EUR do 2,01 EUR, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł z 1,27 EUR do 2,13 EUR.

Prognoza sprzedaży i zysku na 2010 r.

Biorąc pod uwagę prognozy gospodarcze na bieżący rok, Henkel przewiduje, że wzrost gospodarczy na świecie wyniesie ok. 3,5%.

Wyrażamy przekonanie, że pod względem organicznego wzrostu sprzedaży na odnośnych rynkach firma Henkel ponownie osiągnie wyniki lepsze od wyników konkurencji. W zakresie działalności operacyjnej wdrożyliśmy szereg rozwiązań, które naszym zdaniem dodatkowo przyspieszą wzrost. Przykładowo, oczekujemy, że do wzrostu zysków przyczynią się zarówno efekty synergii będące wynikiem integracji National Starch, jak i polityka zdyscyplinowanego zarządzania kosztami prowadzona przez spółkę. Zarówno powyższe czynniki, jak i oczekiwany wzrost sprzedaży korzystnie wpłyną na nasze wyniki. Spodziewamy się, że w porównaniu z 2009 r. skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu znacznie powyżej 12,0%, a skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną – o ponad 45%.

 

Źródło: Solski BM Sp. z o.o. / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • Co studiować? Liczba postów: 32 Grupa: Trudne tema... Uczelnią którą warto wziąć pod uwagę wybierając dalszy etap edukacji jest https://wwsb.edu.pl/.
 • Gdzie na wczasy ? Liczba postów: 65 Grupa: Trudne tema... My wybraliśmy Zajazd Jurajski w Podlesicach i była to bardzo dobra decyzja. Jest to bez wątpienia miejsce, które mogę każdemu polecić.
 • Firma transportowa Liczba postów: 36 Grupa: Trudne tema... Poszukuje sprawdzonej firmy z branży Warszawa Modlin transport z lotniska. Zależy mi na nowoczesnej flocie pojazdów. Niedawno znalazłam firmę Shuttle24.pl. Czy....
 • zadaszenie tarasu Liczba postów: 17 Grupa: Trudne tema... Jeśli chodzi o tarasy to najlepiej korzystać z nowoczesnych rozwiązań a takie ma ten producent https://www.drutex.pl/ Jest to lider rynku i nie zawiedzie oczeki...
 • Zakupy przez internet Liczba postów: 753 Grupa: Trudne tema... Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie mam najmniejszego problemu aby robić zakupoy w sieci. Ostatnio wpadły mi w oko ciekawe szpilki w Manufaktura Obuwia. Co ciekawe....

Ostatnio na forum

 • Pokój dla dziecka Liczba postów: 186 Grupa: Nowości ara... Warto wybrać odpowiednie doniczki do pokoju dziecka.
 • Jaka będzie łazienka przyszłości? Liczba postów: 8 Grupa: Wnętrza Szukając wysokiej jakości baterii i kranów do swojej łazienki to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej marki Sotbe https://sklep.sotbe.com/ w....
 • Ogrody Zimowe Liczba postów: 87 Grupa: Ogrody Ogrody zimowe to najlepsza propozycja i bardzo mi się podobają, aby można było pięknie korzystać z niego przez cały rok. Chcecie sprawdzić, które opcje są najko...
 • Ogrody Liczba postów: 374 Grupa: Ogrody To co mogę doradzić odwiedzającym to zakup roślin w szkółce drzewek i krzewów ozdobnych Bór. A dlaczego tam? Bo oni mają duży asortyment, atrakcyjne ceny i dbaj...
 • Konferencja "Buduj z Drewna" Liczba postów: 4 Grupa: Konferencje... Organizujcie konferencje? Domyślam się, że trzeba mieć wiele kwestii na głowie i najlepiej stworzyć sobie całą listę wszystkich ważnych punktów, aby o niczym ni...
 • Odgrzybianie murów i konstrukcji drewnianych budyn... Liczba postów: 38 Grupa: Stawiamy śc... Pleśń i grzyb to poważny problem, który nie tworzy się na ścianie w jedną noc. Czasem jednak łatwo przeoczyć jego pierwsze symptomy. Gdy zaczyna się on pojawiać...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18172 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 109

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >