Rok 2010 był lepszy niż 2009

Rok 2010 był lepszy niż 2009

Grudzień był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. Co ważne spadek ten dotyczył nie tylko kredytów złotówkowych, lecz również walutowych. Czytaj dalej

RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Grudzień był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. Co ważne spadek ten dotyczył nie tylko kredytów złotówkowych,  lecz również walutowych. Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znalazło to również odzwierciedlenie w niższym oprocentowaniu, którego mediana w grudniu wyniosła 5,49% (spadek o 0,16 p.p). W ostatnim miesiącu 2010 roku nastąpiły również dość duże zmiany w czołówce najlepszych ofert na rynku. Grudniowe zestawienie  w rodzimej walucie wygrał HSBC, który oferował oprocentowanie kredytów w PLN na poziomie 5,14%. Tuż za nim uplasował się Deutsche Bank (5,20%) oraz listopadowy zwycięzca – ING Bank Śląski, który pomimo utrzymania najniższej marży (1,05%), stracił pozycję lidera z powodu wzrostu stawki bazowej.

 

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%
Bardzo ciekawie toczyła się w grudniu walka banków na polu kredytów denominowanych w europejskiej walucie. Przeciętna marża wyniosła 2,30% i była aż o 0,2 p.p niższa w porównaniu do zeszłego miesiąca. Z kolei mediana oprocentowania ukształtowała się na poziomie 3,31%.  Zarówno liderem, jak i jedynym bankiem, który obronił swoją wysoką pozycję sprzed miesiąca był DnB Nord, który w grudniu oferował kredyty hipoteczne oprocentowane 2,63% rocznie (przy marży na poziomie 1,60%). Kolejne miejsce zajął Multibank oraz Raiffeisen, które dzięki obniżce marży awansowały ze środka stawki wprost na podium. Pierwszy z nich ściął oprocentowanie o 0,5 p.p, natomiast drugi aż o 0,61 p.p! Na uwagę zasługuje również kredyt dwuwalutowy banku BNP Paribas (połowa środków w PLN, połowa w EUR), którego oprocentowanie części walutowej wynosi 2,51%.

 

kredyt dwuwalutowy / Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

 

Trwający od dłuższego czasu marazm na rynku kredytów w CHF usiłowały przełamać 3 banki: mBank, Multibank oraz Nordea. Dwa pierwsze obniżyły zarówno marże jaki i oprocentowania o 0.1 p.p i tym samym powróciły do poziomów z listopada. Z kolei Nordea podwyższyła obie stawki 0,2 p.p, przez co utraciła dotychczasowy prym w tym segmencie na rzecz Banku BPH. Średnie rynkowe oprocentowanie i marża wyniosły odpowiednio: 3,91% i 3,80%.

 

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

 

 

Tomasz Gołyś

 Analityk ExpanderaWTÓRNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI OCZAMI POŚREDNIKÓW

Po raz drugi z końcem roku, w serwisie nieruchomości www.szybko.pl przeprowadziliśmy ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. W ankiecie wzięło udział 110 agentów, którzy ocenili rok 2010 na rynku nieruchomości. Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo dobry. Na początku 2010 roku tak o swoich osiągnięciach w 2009 wyrażało się  31% ankietowanych. W porównaniu z 2009 rokiem o 14 punktów procentowych zmniejszyła się liczba agentów niezadowolonych z osiągniętych wyników. 
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

ILOŚĆ TRANSKACJI ZAMYKANYCH MIESIĘCZNIE W 2010 ROKU

Wśród ankietowanych agentów większość – 52% - w 2010 roku zamknęła mniej niż 12 transakcji rocznie, czyli mniej niż jedną miesięcznie. 37% deklaruje, że udało się zakończyć średnio od 1 do 2 transakcji sprzedaży w ciągu miesiąca, a 10% od 3 do 5-ciu. Ankieta wskazuje, iż wyniki pracy pośredników są gorsze niż w 2009 roku, kiedy to 38% pośredników zamykało mniej niż 1 transakcję miesięcznie, a 43% od 1 do 2.  Mimo mniejszej skuteczności pośrednicy oceniają rok 2010 lepiej niż 2009. Najprawdopodobniej także oni, podobnie jak sprzedający, zweryfikowali swoje oczekiwania i dostosowali je do aktualnych  warunków rynkowych.

 


 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

PROWIZJE OD TRANSAKCJI

Mimo kryzysu i zastoju na rynku nie zmieniła się zasadniczo reguła pobierania prowizji od obu stron transakcji. W 67% przypadków prowizję płaci zarówno sprzedający jak i kupujący. Pewne zmiany są jednak widoczne: w mniejsza jest liczba przypadków, kiedy tylko kupujący płaci pośrednikowi prowizję. Grupa ta zmniejszyła o 4 punkty procentowe i jest to kolejny dowód na to że mamy obecnie „rynek kupujących”.

 

Źródło: Raport Szybko.pl i ExpanderaWYSKOŚĆ PROWIZJI

W 2010 roku nadal następował proces obniżania wysokości prowizji, 48% ankietowanych deklaruje, że obniżyło wysokość pobieranej prowizji. Jest to widoczne na wykresach porównujących wysokość prowizji pobieranych w 2009 i 2010 roku. O 10 punktów procentowych zwiększyła się liczba agentów pobierających najniższą prowizję o wysokości do 1,5% , a o 8 punktów grupa pobierająca wynagrodzenie od 1,6% do 2%. W 2010 roku najczęściej stosowano prowizję między 1,6% a 2% od wartości transakcji.
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

 

 


GŁÓWNE PRZYCZYNY FIASKA TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2009

Jako zasadniczą przeszkodę w doprowadzeniu do transakcji pośrednicy wskazują zbyt wysoką cenę nieruchomości. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek wskazań na brak możliwości zaciągnięcia kredytu. Takie relacje pośredników potwierdzają tezę o ciągle dużej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami i chęciami właścicieli a możliwościami potencjalnych kupców.

 


Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

PERSPEKTYWY NA ROK 2011 

Pośrednicy liczą na poprawę sytuacji w 2011 roku, choć nie są już tak optymistyczni jak przed rokiem. 60% twierdzi że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, podczas gdy przed rokiem optymizm deklarowało 67% ankietowanych W porównaniu z zeszłym rokiem więcej jest pesymistów – 11% twierdzi że nie będzie już lepiej, natomiast prawie jedna trzecia nie chce snuć żadnych prognoz.


 
 Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

W 2011 zdecydowana większość ankietowanych agentów postawi na promocję swoich ofert w Internecie, zarówno poprzez własną stronę (17%) jak i portale nieruchomości (48%). Jest to najszybsza i jedna z najtańszych form marketingu nieruchomości. Jest również szansa na kolejne obniżki prowizji w 2011 roku.13% pośredników deklaruje że będzie wykorzystywało informację o prowizji pobieranej od jednej strony transakcji jako jedno z głównych haseł marketingowych.

 


 
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 


Autor: Marta Kosińska, ekspert serwisu nieruchomości www.szybko.pl

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2010 roku poprzez serwis nieruchomości www.szybko.pl. W badaniu wzięło udział 110 pośredników z całego kraju.

 

RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Grudzień był dobrym miesiącem dla większości kredytobiorców, ponieważ spadły zarówno przeciętne marże, jak i oprocentowania kredytów hipotecznych. Co ważne spadek ten dotyczył nie tylko kredytów złotówkowych,  lecz również walutowych.

Średnia marża dla kredytu złotówkowego wyniosła 1,55% i była o 0,15 p.p niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Znalazło to również odzwierciedlenie w niższym oprocentowaniu, którego mediana w grudniu wyniosła 5,49% (spadek o 0,16 p.p).

W ostatnim miesiącu 2010 roku nastąpiły również dość duże zmiany w czołówce najlepszych ofert na rynku. Grudniowe zestawienie  w rodzimej walucie wygrał HSBC, który oferował oprocentowanie kredytów w PLN na poziomie 5,14%. Tuż za nim uplasował się Deutsche Bank (5,20%) oraz listopadowy zwycięzca – ING Bank Śląski, który pomimo utrzymania najniższej marży (1,05%), stracił pozycję lidera z powodu wzrostu stawki bazowej.

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN

BANK:

Oprocentowanie

Marża

HSBC Bank Polska

5,14%

1,30%

Deutsche Bank PBC

5,20%

1,30%

ING Bank Śląski

5,21%

1,05%

Eurobank

5,23%

1,30%

Alior Bank

5,25%

1,30%

BZ WBK

5,33%

1,35%

Bank BPH

5,35%

1,40%

Citi Handlowy

5,35%

1,40%

mBank

5,36%

1,50%

Multibank

5,36%

1,50%

Raiffeisen Bank

5,43%

1,49%

Allianz Bank

5,45%

1,50%

BNP Paribas Fortis

5,45%

1,50%

Pekao

5,53%

1,59%

Bank Pocztowy

5,54%

1,60%

Lukas Bank

5,55%

1,70%

Millennium

5,55%

1,60%

PKO BP

5,57%

1,62%

Kredyt Bank

5,75%

1,80%

Nordea Bank

5,85%

1,90%

BOŚ

5,86%

1,70%

DnB Nord

6,15%

2,25%

BPS

6,22%

2,30%

BGŻ

6,26%

2,10%

Pekao BH

6,66%

2,50%

Mazowiecki Bank Regionalny

7,18%

3,00%

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

 

Bardzo ciekawie toczyła się w grudniu walka banków na polu kredytów denominowanych w europejskiej walucie. Przeciętna marża wyniosła 2,30% i była aż o 0,2 p.p niższa w porównaniu do zeszłego miesiąca. Z kolei mediana oprocentowania ukształtowała się na poziomie 3,31%.  Zarówno liderem, jak i jedynym bankiem, który obronił swoją wysoką pozycję sprzed miesiąca był DnB Nord, który w grudniu oferował kredyty hipoteczne oprocentowane 2,63% rocznie (przy marży na poziomie 1,60%). Kolejne miejsce zajął Multibank oraz Raiffeisen, które dzięki obniżce marży awansowały ze środka stawki wprost na podium. Pierwszy z nich ściął oprocentowanie o 0,5 p.p, natomiast drugi aż o 0,61 p.p! Na uwagę zasługuje również kredyt dwuwalutowy banku BNP Paribas (połowa środków w PLN, połowa w EUR), którego oprocentowanie części walutowej wynosi 2,51%.

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR

BANK:

Oprocentowanie

Marża

BNP Paribas Fortis*

2,51%

1,50%

DnB Nord

2,63%

1,60%

Multibank

2,99%

2,00%

Raiffeisen Bank

3,00%

1,99%

mBank

3,05%

2,00%

BZ WBK

3,08%

2,15%

Deutsche Bank PBC

3,13%

2,10%

Nordea Bank

3,31%

2,30%

PKO BP

3,37%

2,36%

Kredyt Bank

3,51%

2,50%

Lukas Bank

3,62%

2,60%

Alior Bank

3,64%

2,70%

Bank BPH

4,14%

3,20%

BOŚ

4,42%

3,20%

Pekao

4,49%

3,50%

*kredyt dwuwalutowy / Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

Trwający od dłuższego czasu marazm na rynku kredytów w CHF usiłowały przełamać 3 banki: mBank, Multibank oraz Nordea. Dwa pierwsze obniżyły zarówno marże jaki i oprocentowania o 0.1 p.p i tym samym powróciły do poziomów z listopada. Z kolei Nordea podwyższyła obie stawki 0,2 p.p, przez co utraciła dotychczasowy prym w tym segmencie na rzecz Banku BPH. Średnie rynkowe oprocentowanie i marża wyniosły odpowiednio: 3,91% i 3,80%.

 

 

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF

BANK:

Oprocentowanie

Marża

Bank BPH

2,77%

2,60%

Nordea Bank

2,87%

2,70%

mBank

3,91%

3,80%

Multibank

3,91%

3,80%

Alior Bank

4,07%

3,90%

PKO BP

6,93%

6,76%

Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, wkład własny 25%

 

 

 

 

Tomasz Gołyś

Analityk Expandera

 

 

 

 

WTÓRNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI OCZAMI POŚREDNIKÓW

Po raz drugi z końcem roku, w serwisie nieruchomości www.szybko.pl przeprowadziliśmy ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. W ankiecie wzięło udział 110 agentów, którzy ocenili rok 2010 na rynku nieruchomości.

Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo dobry. Na początku 2010 roku tak o swoich osiągnięciach w 2009 wyrażało się  31% ankietowanych. W porównaniu z 2009 rokiem o 14 punktów procentowych zmniejszyła się liczba agentów niezadowolonych z osiągniętych wyników.

 

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

ILOŚĆ TRANSKACJI ZAMYKANYCH MIESIĘCZNIE W 2010 ROKU

Wśród ankietowanych agentów większość – 52% - w 2010 roku zamknęła mniej niż 12 transakcji rocznie, czyli mniej niż jedną miesięcznie. 37% deklaruje, że udało się zakończyć średnio od 1 do 2 transakcji sprzedaży w ciągu miesiąca, a 10% od 3 do 5-ciu. Ankieta wskazuje, iż wyniki pracy pośredników są gorsze niż w 2009 roku, kiedy to 38% pośredników zamykało mniej niż 1 transakcję miesięcznie, a 43% od 1 do 2.  Mimo mniejszej skuteczności pośrednicy oceniają rok 2010 lepiej niż 2009. Najprawdopodobniej także oni, podobnie jak sprzedający, zweryfikowali swoje oczekiwania i dostosowali je do aktualnych  warunków rynkowych.

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 

PROWIZJE OD TRANSAKCJI  

Mimo kryzysu i zastoju na rynku nie zmieniła się zasadniczo reguła pobierania prowizji od obu stron transakcji. W 67% przypadków prowizję płaci zarówno sprzedający jak i kupujący. Pewne zmiany są jednak widoczne: w mniejsza jest liczba przypadków, kiedy tylko kupujący płaci pośrednikowi prowizję. Grupa ta zmniejszyła o 4 punkty procentowe i jest to kolejny dowód na to że mamy obecnie „rynek kupujących”. 

 

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

 

 

WYSKOŚĆ PROWIZJI 

W 2010 roku nadal następował proces obniżania wysokości prowizji, 48% ankietowanych deklaruje, że obniżyło wysokość pobieranej prowizji. Jest to widoczne na wykresach porównujących wysokość prowizji pobieranych w 2009 i 2010 roku. O 10 punktów procentowych zwiększyła się liczba agentów pobierających najniższą prowizję o wysokości do 1,5% , a o 8 punktów grupa pobierająca wynagrodzenie od 1,6% do 2%. W 2010 roku najczęściej stosowano prowizję między 1,6% a 2% od wartości transakcji.

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

GŁÓWNE PRZYCZYNY FIASKA TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2009

Jako zasadniczą przeszkodę w doprowadzeniu do transakcji pośrednicy wskazują zbyt wysoką cenę nieruchomości. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek wskazań na brak możliwości zaciągnięcia kredytu. Takie relacje pośredników potwierdzają tezę o ciągle dużej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami i chęciami właścicieli a możliwościami potencjalnych kupców. 

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera 

PERSPEKTYWY NA ROK 2011 
Pośrednicy liczą na poprawę sytuacji w 2011 roku, choć nie są już tak optymistyczni jak przed rokiem. 60% twierdzi że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, podczas gdy przed rokiem optymizm deklarowało 67% ankietowanych W porównaniu z zeszłym rokiem więcej jest pesymistów – 11% twierdzi że nie będzie już lepiej, natomiast prawie jedna trzecia nie chce snuć żadnych prognoz.


 Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

W 2011 zdecydowana większość ankietowanych agentów postawi na promocję swoich ofert w Internecie, zarówno poprzez własną stronę (17%) jak i portale nieruchomości (48%). Jest to najszybsza i jedna z najtańszych form marketingu nieruchomości. Jest również szansa na kolejne obniżki prowizji w 2011 roku.13% pośredników deklaruje że będzie wykorzystywało informację o prowizji pobieranej od jednej strony transakcji jako jedno z głównych haseł marketingowych.

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

 

Autor: Marta Kosińska, ekspert serwisu nieruchomości www.szybko.pl

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2010 roku poprzez serwis nieruchomości www.szybko.pl. W badaniu wzięło udział 110 pośredników z całego kraju.

2011-01-19
Źródło: Expander / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Konferencja "Buduj z Drewna" Liczba postów: 5 Grupa: Konferencje... W dużej mierze sam udział w konferencjach jest jak najbardziej ważny i ja jestem zdania, że także fajnie jest wiedzieć kto tak naprawdę buduje stoiska konferenc...
  • Opieka nad seniorami Liczba postów: 58 Grupa: Trudne tema... Polecam Wam wszystkim sprawdzić stronę, na której znajdziecie ofertę nowoczesnej Klinika Kuśmierczyk w Warszawie, która posiada bardzo rozbudowaną ofertę świadc...
  • Jaka drukarka do małej firmy Liczba postów: 36 Grupa: Trudne tema... Ja polecam skorzystać z porady fachowców https://drukarki24.waw.pl/
  • Samodzielne pozycjonowanie Liczba postów: 98 Grupa: Trudne tema... Można samodzielnie pozycjonować stronę, ale chyba lepiej skorzystać z usług profesjonalistów. Polecam https://wildmoose.pl/pozycjonowanie-stro n/
  • Jak spędzasz swój wolny czas? Liczba postów: 59 Grupa: Trudne tema... Ja mam pytanie - skorzystaliście kiedyś z oferty romantycznego weekendu w tym hotelu https://www.hotelstbruno.pl/oferty-specj alne/romantyczny-weekend-na-mazurac...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18199 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 172

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >