Apel w sprawie corocznych przeglądów serwisowych urządzeń grzewczych

Apel w sprawie corocznych przeglądów serwisowych urządzeń grzewczych

W związku z corocznymi przypadkami zaczadzeń, które są wynikiem wadliwych w eksploatacji systemów grzewczych, 13 lutego 2010 roku SPIUG zgłosił do Ministerstwa Infrastruktury postulat ujednolicenia przepisów i wprowadzenia obligatoryjnych, corocznych przeglądów serwisowych urządzeń grzewczych wszystkich użytkowników, w tym m.in. właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego. Czytaj dalej

 

Członkowie Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz firmy niezrzeszone w SPIUG wprowadzają do sprzedaży na rynek polski urządzenia grzewcze, w tym kotły gazowe oraz przepływowe gazowe podgrzewacze do ciepłej wody użytkowej udzielając na nie gwarancji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Odpowiedzialność firm z tytułu gwarancji jest często uzależniona od wykonania przez autoryzowanych serwisantów tzw. pierwszego uruchomienia i corocznych przeglądów urządzeń. Zarówno pierwsze uruchomienia, jak i przeglądy dokonywane są obecnie na zlecenie klienta.

 

Napęd o zmiennej częstotliwości (VFD)

 

W czasie pierwszych uruchomień i przeglądów serwisowych serwisanci reprezentujący firmy zrzeszone w SPIUG dokonują sprawdzenia:


- technicznej poprawności podłączeń urządzenia do instalacji zasilających to urządzenie i instalacji współpracujących z nim, w szczególności: gazowej, elektrycznej i zestawów powietrzno-spalinowych


- stanu i poprawności działania elementów automatyki i zabezpieczeń urządzenia mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji,


- oraz przeprowadzają konserwację urządzenia, sprawdzają parametry pracy i wykonują niezbędne regulacje.Udzielenie autoryzacji Producenci i Importerzy uzależniają od posiadania przez osoby świadczące usługi serwisowe co najmniej tzw. uprawnień eksploatacyjnych: elektrycznych i gazowych, a także ukończenia szkoleń serwisowych z zakresu budowy, działania, sprawdzania i regulacji urządzeń. Członkowie Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych są często pytani przez współpracujących z nimi serwisantów o wyjaśnienie problemów natury prawnej dotyczących ich działalności serwisowej. Z uwagi na to, że są to pytania zadawane w branży instalacyjno-grzewczej już od lat, SPIUG zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o  udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Pompa ciepła z dużą mocą cieplną

 

1. Czy serwisant ma obowiązek i umocowanie w obowiązującym prawie sprawdzić:


a) czy urządzenie zostało zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,


b) czy inwestor (właściciel urządzenia) posiada dokumenty potwierdzające odbiory techniczne związanych z pracą urządzenia instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej?2. Czy zgodnie z prawem serwisant ma obowiązek odmówić dokonania czynności serwisowych (uruchomienia, przeglądu urządzenia), jeżeli jego zdaniem nie zostały zachowane przepis dotyczące:


a) wymagań technicznych w stosunku do pomieszczenia, w którym zamontowano urządzenie


b) miejsca montażu urządzenia


c) wykonania instalacji do której podłączono urządzenie np. gazowej, czy powietrzno spalinowej3. Czy na serwisancie dokonującym uruchomienia spoczywa odpowiedzialność prawna za skutki wynikające z montażu urządzenia niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i norm?Ponadto od wielu lat w branży Instalacyjno-grzewczej trwa dyskusja na temat wymogu konieczności corocznych przeglądów urządzeń grzewczych, które dotyczą większości producentów urządzeń grzewczych montowanych w obiektach na terenie Polski. Zapisy w rozdziale 2 paragrafie 62 Prawa Budowlanego, które dotyczą tego zagadnienia brzmią następująco:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:


Pkt  1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:


Pkt 1c) ...instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w art. 62 pkt.2 :

 

Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1Biorąc pod uwagę fakt, że co roku obserwuje się szereg negatywnych zjawisk, które kończą się śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu dla użytkowników końcowych urządzeń grzewczych, które są eksploatowane często w zmiennych warunkach eksploatacyjnych ( zapylenie, zmienne warunki wietrzności itd.,), SPIUG zgłosiło postulat ujednolicenia przepisów i wprowadzenia obligatoryjnych, corocznych przeglądów serwisowych dla wszystkich gazowych, węglowych i biomasowych urządzeń grzewczych (czyli tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zaczadzenia w wyniku niewłaściwych warunków eksploatacyjnych) dla wszystkich użytkowników, włączając w to tych wymienionych w art. 62 pkt.2.
Powyższa zmiana z pewnością zaowocuje zmniejszeniem liczby opisywanych szeroko w prasie przypadków zaczadzenia, czasami nawet całych rodzin, w okresie jesienno-zimowym.

 

Równocześnie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury o zajecie jednoznacznego stanowiska wobec dylematów autoryzowanych instalatorów, dostawców urządzeń grzewczych, co powinno wyjaśnić i rozwiać narastające w praktyce wątpliwości oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji montowanych i używanych urządzeń.

 

 2011-02-17
Źródło: Testa Communications / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 16480 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 183

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >