Studiuj BUDOWNICTWO w MWSLiT we Wrocławiu!

Studiuj BUDOWNICTWO w MWSLiT we Wrocławiu!

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to uczelnia, która kształci specjalistów z branży logistyki, transportu, spedycji, ale również i budownictwa. Czytaj dalej

 

Od października 2012 roku MWSLiT jako jedyna niepubliczna Uczelnia na Dolnym Śląsku prowadzi studia inżynierskie na kierunku budownictwo z możliwością wyboru jednej z dwóch specjalności: Drogi szynowe lub Budowa dróg i mostów. W swoim programie nauczania MWSLiT kładzie szczególny nacisk na przedmioty techniczne oraz specjalistyczne, co pozwala w ciągu niespełna 4 lat (siedem semestrów) zdobyć bardzo pożądany zawód. Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w branży budowlanej na wykształconych specjalistów.

 

Rozwój oferty dydaktycznej MWSLiT był podyktowany aktualnymi trendami rozwojowymi oraz analizą rynku pracy, inwestycji oraz nakładów dofinansowania poszczególnych sektorów gospodarki z funduszy unijnych. Budownictwo to wciąż rozwijający się sektor, który staje się coraz atrakcyjniejszy. Impulsem do rozwoju są znaczące możliwości inwestycyjne w kraju i za granicą, a co się z tym wiąże wzrastające zarobki w tej branży. Wybór takich specjalności jak Drogi szynowe lub Budowa dróg i mostów gwarantuje zdobycie atrakcyjnego i prestiżowego zawodu i dobrze płatnej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Z początkiem roku otworzono w MWSLiT nowe laboratorium dydaktyczne – laboratorium budowlane. Jego powstaniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie przyszłych inżynierów. Ćwiczenia w laboratorium wesprą proces dydaktyczny w ramach takich przedmiotów jak materiały budowlane/wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, oraz materiały i nawierzchnie drogowe. W laboratorium realizowane będą badania związane z problematyką kruszyw kamiennych, spoiw mineralnych, betonów, asfaltobetonów, zapraw cementowych, podbudów drogowych i spoiw bitumicznych. Studentom udostępniony został sprzęt i aparatura pomiarowa służące do specjalistycznych badań  w budownictwie komunikacyjnym:

 • automatyczna prasa do badania wytrzymałości betonu na ściskanie (2000 kN), współpracująca z ramą do zginania belek betonowych i płyt chodnikowych (100 kN),   z niezbędnymi akcesoriami,
 • ręczna prasa CBR (50 kN) do określania nośności podłoża gruntowego pod budowę dróg  i podbudów drogowych metodą California Bering Ratio,
 • bęben Los Angeles do badania ścieralności kruszyw,
 • tarcza Boehmego do pomiarów ścieralności materiałów kamiennych i betonowych,
 • ręczny ubijak Proctora wraz z cylindrem do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • wstrząsarka laboratoryjna do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich i kruszyw wraz z zestawem sit,
 • zestaw cylindrów pomiarowych do oznaczania gęstości nasypowej kruszyw,
 • suwmiarka Schultza do oznaczania współczynnika kształtu ziaren kruszyw,
 • suszarka laboratoryjna do badania wilgotności i nasiąkliwości materiałów budowlanych,
 • zamrażarka laboratoryjna do badania mrozoodporności materiałów budowlanych,
 • hydrostatyczna waga laboratoryjna (25 kg, 0,1 g) z możliwością ważenia nad-i podszalkowego,
 • aparat Ve – Be do badania konsystencji mieszanki betonowej,
 • ręczny aparat Blaine’a do oznaczania stopnia zmielenia cementu,
 • ręczny aparat Vicata do oznaczania czasu wiązania cementu,
 • różne rodzaje form stalowych i tworzywowych do wykonywania próbek betonowych, cementowych, gruntowych,
 • ręczny aparat „Pierścień i Kula” do oznaczania temperatury mięknienia asfaltów,
 • półautomatyczny penetrometr do badania konsystencji asfaltów i spoiw bitumicznych,
 • półautomatyczny aparat Frassa do badania temperatury łamliwości mas bitumicznych, wraz z urządzeniem do przygotowywania próbek.

 

Zajęcia prowadzone w laboratorium pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy o materiałach stosowanych w budownictwie. Doskonała znajomość produktów, a także technologii ich wykonywania jest niezbędna przyszłym inżynierom budownictwa. Ogromne znaczenie w praktyce projektowej i wykonawczej ma właściwy dobór materiałów, tak aby uzyskać najwyższą jakość realizowanych obiektów. Z kolei badania laboratoryjne w geotechnice pozwalają na naukę fizycznych i mechanicznych cech gruntów, niezbędnych do uświadomienia procesów i zagrożeń występujących jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, ale także w trakcie obciążania gruntu budowlami.

 

W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są do badań zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne materiały uwzględniające postęp techniczny w budownictwie. Przedmioty prowadzone w laboratorium stanowią pierwszy krok w kierunku precyzyjnej oceny zjawisk i zagadnień technicznych, które w przyszłości umożliwią sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

O możliwościach zatrudnienia absolwentów MWSLiT świadczy m.in. liczba rozpoczętych inwestycji związanych z rozbudową sieci transportowych oraz zapotrzebowanie na nowe przedsięwzięcia i działania związane z utrzymaniem i konserwacją zakończonych inwestycji. Obecnie, koncentrując się na przykładzie Dolnego Śląska, prowadzone są 63. projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet Transport), o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy zł. Kolejna ogromna inwestycja -  zakup przez PKP 20 pociągów Pendolino, przyczyni się nie tylko do wzrostu komfortu pasażerów, stanowi również dynamiczny impuls do zmian, modernizacji sieci dróg szynowych w Polsce.

 

Rozwój i modernizacja sieci komunikacyjnych: autostrad, dróg krajowych i lokalnych oraz dróg szynowych, jak i planowane nowe inwestycje mogą przyczynić się do stworzenia atrakcyjnych miejsc pracy. Wzrośnie zatem zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych inżynierów budownictwa drogowego i szynowego. Studia w MWSLiT to gwarancja sukcesu. Wybierając kształcenie na kierunku BUDOWNICTWO (studia stacjonarne i niestacjonarne) stawiasz przede wszystkim na rzetelne przygotowanie, czemu sprzyjają m. in. nowe laboratorium,  praktyczne elementy nauczania i rozpoznawalność na rynku pracy.

 

2014-03-27
Źródło: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • fotowoltaika Liczba postów: 34 Grupa: Trudne tema... Hej, ja polecam Wam firmę AS Energy - to jest hurtownia fotowoltaiczna znajdziecie u niej panele fotowoltaiczne i produkty uzupełniające do nich np. konstrukcje...
 • Tłumaczenie Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Chciałabym nawiązać współpracę z firmą, która realizuje tłumaczenie angielski Poznań. Jaką polecacie?
 • Kolonie dla dzieci Liczba postów: 2 Grupa: Trudne tema... Swego czasu mój syn jeździł na kolonie, ale teraz zamarzyło mu się wyjechać na obóz piłkarski i nawet znalazłem taką ofertę https://soccerskills.pl/pl/ . Od jak...
 • Części zamienne, czy oryginalne? Liczba postów: 80 Grupa: Trudne tema... Interesuję się trochę sprawami gospodarczymi. Z moich prywatnych obserwacji wynika, że przyczyną tego stanu rzeczy jest większa ilość gotówki na rynku. Ot choci...
 • Usprawnienie procesów produkcji Liczba postów: 115 Grupa: Trudne tema... Na pewno teraz juz jest coś w necie;)

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17348 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 149

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >