Wszystko co trzeba wiedzieć o administratorze nieruchomości, czyli szybki kurs

Wszystko co trzeba wiedzieć o administratorze nieruchomości, czyli szybki kurs

Propozycja minimum programowego KURSU ABC – Administratora nieruchomości PFRN do szerszej dyskusji przedstawione podczas XIII Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w 2007 roku. Czytaj dalej

 

 
Program ogólny


lp. Tematyka zajęć


1 Moduł I – Zagadnienia wstępne z zakresu gospodarki nieruchomościami


2 Moduł II – Bieżące administrowanie nieruchomością


3 Moduł III – Elementy obsługi technicznej


4 Moduł IV – Elementy obsługi finansowo księgowej


5 Moduł V – Kształtowanie relacji z klientami i otoczeniem

 

 

1. Zagadnienia wstępne z zakresu gospodarki nieruchomościami.

 

- Wybrane pojęcia i definicje związane z gospodarką nieruchomościami.

 

- Pozycja administratora w procesie zarządzania nieruchomościami


-Specyfikacja funkcjonowania różnych rodzajów nieruchomości (mieszkaniowe, instytucjonalne, komercyjne)

 

 

2. Bieżące administrowanie nieruchomością


- Organizacja bieżącej obsługi nieruchomości


- Prowadzenie dokumentacji w zakresie administrowania nieruchomością


- Dostawa i rozliczenie mediów


- Współpraca z podmiotami zewnętrznymi


- Zapewnienie bezpieczeństwa nieruchomości i jej użytkowników

 

3. Elementy obsługi technicznej


- Podstwowe definicje i zagadnienia związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości


- Dokumentacja techniczna nieruchomości


- Okresowe kontrole i przeglądy techniczne


- Konserwacja bieżące, awarie, naprawy


- Remonty i modernizacje

 

 

4. Elementy obsługi finansowo-księgowej


- Zasady korzystania z dokumentacji finansowo-księgowej


- Zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych nieruchomości


- Rola administratora w procesie windykacji należności


- Narzędzia informatyczne w pracy administratora

 

5. Kształtowanie relacji z klientami i otoczeniem


- Zasady komunikacji międzyludzkich


- Umiejętności rozwiązywania konfliktów


- Postępowanie w sytuacjach kryzysowych


- Relacja administrator - zarządca


 
Zalecenia w zakresie sposobu organizacji kursu


1. Forma kursu: wykładowo-warsztatowa, zajęcia praktyczne prowadzone w formie warsztatowej powinny stanowić nie mniej niż 1/4 ogółu czasu trwania kursu.

 


2. Liczba godzin zajęć: nie mniej niż 120 godz. lekcyjnych tj. po 45 min.

 


3. Zakres tematyczny zajęć: zakres tematyczny kursu określa program kursu ABC – ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI zatwierdzony przez Radę Krajową PFRN,

 


4. Sposób prowadzenia zajęć:


a. zaleca się aby zajęcia wykładowe były prowadzone z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez PFRN.

 

b. liczba uczestników kursu nie może być większa niż 25 osób w ramach jednej grupy,

 

c. zagadnienia i ćwiczenia praktyczne powinny być przygotowywane i rozwiązywane w zespołach nie większych niż 5 osób. Kursu,

 

d. warunki lokalowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć to takie, które umożliwiają podział grupy na zespoły i pracę w tych zespołach oraz samodzielne i niezakłócone rozwiązywanie sprawdzianu testowego.

 

5. Zakończenia kursu i uzyskanie Certyfikatu:


a. uzyskanie Certyfikatu uwarunkowane jest pozytywnym zaliczeniem czterech sprawdzianów testów, rozwiązywanych na zakończenie zajęć w ramach każdego z czterech modułów.

 

b. każdy test powinien zawierać 50 pytań (jednokrotnego wyboru), i trwać nie dłużej niż 50 min,

 

c. za wynik pozytywny testu uznaje się jeżeli piszący uzyskał min. 70% możliwych punktów, za odpowiedź pozytywną otrzymuje się 1 pkt. za negatywną 0 pkt.

 

d. w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z któregokolwiek testu, uczestnikowi przysługuje jedna możliwość powtórzenia każdego z czterech sprawdzianów testu.

 

Źródło: PFRN / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Wybór samochodu Liczba postów: 533 Grupa: Trudne tema... Ja zdecydowałem się na nowy samochód BMW od dealera Bawaria Motors w Katowicach. Już po pierwszej jeździe próbnej wiedziałem, że nie wyjdę z salonu bez podpisan...
  • dysk SAS Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Posiadacie w swoich firmach dysk SAS? Zastanawiam się, na ile takie urządzenie jest niezbędne?
  • przesuwanie modernizacji Liczba postów: 5 Grupa: Trudne tema... Ja ze swojej strony mogę polecić firmę, która zajmuje się sprzedażą materiałów pomocnych właśnie w spawalnictwie. Firma http://www.nevinox.com.pl/oferta/mater.. .
  • Sposób na zdrowie Liczba postów: 142 Grupa: Trudne tema... sposób na zdrowie? dieta i sport! jeśli nie wypracujemy własnej odporności to żadna szczepionka nawet najlepsza nam jej nie zapewni. Szanujmy swoje ciało i dbaj...
  • Części do samochodu - oryginalne, używane, czy zam... Liczba postów: 392 Grupa: Trudne tema... Tutaj na stronie https://pl.blog.merce.com/sprzedaz-czesc i-samochodowych-w-internecie macie fajnie napisany raport dot. tego, kto najczęściej kupuje części samo...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 16570 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 209

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >