Zwolnienie z podatku za remont elewacji

Zwolnienie z podatku za remont elewacji

Nawet 50 procent kosztów remontu elewacji zabytkowych kamienic będą mogli odzyskać ich właściciele w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości - stanowi uchwała Rady Miasta Poznania. Czytaj dalejRadni Poznania przyjęli uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, znajdujące się na obszarze miasta Poznania uznanym za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii ,,Poznań - historyczny zespół miasta" lub posiadających wpis do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. Autorem projektu jest radny Przemysław Foligowski. Przedstawiony przez niego projekt był już drugą próbą wprowadzenia w mieście rozwiązań służących wspomożeniu właścicieli budynków, zwłaszcza kamienic, którzy zainteresowani są przeprowadzeniem ich remontu, a tym samym poprawie estetyki Poznania i przyspieszeniu powrotu wielu obiektów do stanu dawnej świetności. Uchwalony na sesji Rady Miasta dokument, choć fragmentami odwołuje się do poprzedniego, zawiera jednak odmienne rozwiązania i nie zawiera zapisów, które legły u podstaw decyzji o unieważnieniu poprzedniej uchwały.

 

- "Potrzeba gruntownej rewitalizacji wielu zaniedbanych obiektów, w tym przede wszystkim wielu starych i zabytkowych kamienic położonych w centrach dotyka niemal wszystkie miasta w Polsce. Budynki takie, należące często do podmiotów niepublicznych, prywatnych, latami podlegały intensywnej eksploatacji, przy czym poziom nakładów odtworzeniowych, jakimi dysponowali właściciele, nierzadko był i pozostaje bardzo znikomy" - argumentuje radny Foligowski. - W chwili obecnej w złej kondycji znajduje się wiele fasad obiektów, także tych położonych w obrębie ścisłego centrum Poznania. Odrodzone po 1990 roku polskie władze samorządowe przyjęły różne postawy względem tej kwestii. Część samorządów rozszerzyło ofertę pomocy na rzecz prywatnych właścicieli o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Przemysław Foligowski liczy, że oszczędności na podatku, korzystne zwłaszcza dla właścicieli tych budynków, kamienic, w których znajduje się dużo lokali użytkowych, skłonią ich do przyspieszenia decyzji o przeprowadzeniu remontu i tym samym polepszenia wyglądu wielu ulic miasta, zwłaszcza wobec przygotowań Poznania do wielu imprez o charakterze międzynarodowym. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje w wysokości 50 procent poniesionych przez podatnika kosztów remontu elewacji, nie dłużej jednak niż przez okres dziesięciu lat.

 

Zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie remontów zakończonych nie wcześniej, niż po wejściu w życie uchwały. Za termin zakończenia remontu uważana będzie data zgłoszenia zakończenia remontu właściwemu organowi. Zgłoszenie zakończenia remontu elewacji jest jednoznaczne ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych prac.
Osoba ubiegająca się o zwolnienie z podatku od nieruchomości nie może mieć zaległości w płatności zobowiązań wobec budżetu miasta. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji. W odniesieniu do określonego budynku lub jego części, podlegającego opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie nowej uchwały tylko jeden raz.

 

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem z podatku od nieruchomości są koszty poniesione przez podatnika na remont elewacji, tj. koszty materiałów i usług budowlanych bądź konserwatorskich. Do kosztów remontu elewacji zalicza się udokumentowane fakturami lub rachunkami nakłady konieczne w zakresie wykonania projektu budowlanego i wszelkiej dokumentacji, w tym powykonawczej oraz w zakresie wykonywanych prac remontowych, w tym remontu balkonów, termomodernizacji, jak również zakupu materiałów niezbędnych do ich wykonania. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest możliwe po złożeniu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, w którym po raz pierwszy przysługuje prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie tej uchwały, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od daty zakończenia remontu.

 

W przypadku wystawienia faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową poniesione nakłady na remont elewacji rozlicza się proporcjonalnie do posiadanego przez podatników udziału w wyremontowanej nieruchomości, odpowiadającego części ułamkowej wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Jeżeli przedmiotem remontu budynku lub jego części były także inne niż elewacja elementy, podatnik zobowiązany jest do udokumentowania kosztów związanych wyłącznie z remontem elewacji. Inspiracją dla inicjatora uchwały był podobny dokument uchwalony przez samorząd Krakowa. Jak podaje radny Foligowski dobrodziejstwami tej uchwały w stolicy Małopolski objęto już około 30 kamienic.

 

 

 

 

Źródło: Poznanskie Nieruchomości.pl / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • kupno mieszkania Liczba postów: 590 Grupa: Nieruchomoś... Sprawdzony deweloper to połowa sukcesu. Dlatego trzeba pytać ludzi, którzy kupili mieszkania, co mogą dobrego i złego o danym deweloperze powiedzieć. My tak zro...
  • Woda i kanalizacja Liczba postów: 37 Grupa: Prawo Bardzo merytoryczny i pomocny artykuł. Ja niedawno zastanawiałem się nad wyborem domowej przepompowni ścieków. Ostatecznie zdecydowałem się na pompę z serii ORK...
  • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 52 Grupa: Nieruchomoś... Mam wrażenie, że bardzo pozytywnie wypada na tym polu oferta biura https://vilea.pl/. Świetni specjaliści w temacie nieruchomości. W ramach usługi przygotowują....
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 37 Grupa: Nieruchomoś... Ja ostatnio wracając do domu zauważyłam, że powstaje nowe osiedle, zapisałam sobie nazwę, bo akurat znajomi szukają mieszkania do zakupu. Podrzuce Ci link https...
  • Projekt domu Liczba postów: 138 Grupa: Zanim wybud... Szanowni Państwo, Rodzaj tynku zewnętrznego powinien być dopasowany do materiału izolacyjnego oraz otoczenia, w którym znajduje się dom. Rekomenduję zastosować....

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17212 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 248

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >