O czym musimy pamiętać sprzedając działkę budowlaną

O czym musimy pamiętać sprzedając działkę budowlaną

Sprzedając działkę budowlaną trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Niezbędne są ważne dokumenty oraz zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami. Czytaj dalej

 

Ważne dokumenty przy sprzedaży działki budowlanej

Sprzedając działkę budowlaną należy pamiętać o dokumentach, które będą nam potrzebne. Działka budowlana to grunt, który ma swoje oznaczenie i granice. Dokumentacja gruntu będzie niezbędna w przypadku podziału działki w celu przekształcenia jej na cele komercyjne lub budowlane. Skład takiej dokumentacji to:

- mapa ewidencyjna (operat ewidencji gruntów)

- wypis z Księgi Wieczystej

- wypis z rejestru gruntów z ewidencji gruntów

- akt notarialny zakupienia działki albo prawomocne postanowienie o nabyciu działki jako darowizny lub w spadku

- wyciąg z księgi wieczystej

- informacje o wysokości podatku od nieruchomości.

 

Innym, ważnym dokumentem jest kopia planu zagospodarowania przestrzennego, która przedstawi przeznaczenie działki np. na cel komercyjny czy budowlany. Zdarza się, że gmina nie ma ustalonego takiego planu. Trzeba zapamiętać, że zazwyczaj w jednej Księdze Wieczystej wskazanych jest kilka działek o różnym oznaczeniu.

 

Aktualizacja dokumentów

Jeżeli chcesz sprzedać działkę musisz posiadać wszystkie ważne dokumenty. Powinny być one aktualne (nie mogą być starsze niż 3 miesiące). Ważnymi dokumentami są również takie, które poświadczą o nie zaleganiu z podatkami o nieruchomości w kasie gminnej. Jeżeli dokumenty nie są aktualne, pośrednik nieruchomości, który jest upoważniony przez właściciela, może zebrać całą, potrzebną dokumentacje.

Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami

Sprzedający, który ma zaległości względem Urzędu Skarbowego czy ZUS-u powinien jak najszybciej jej uregulować. Właściciel powinien przedstawić kupującemu aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami

 

Zaległości z tytułu podatku od darowizn lub spadków

Sprzedający swoją działkę powinien mieć również zaświadczenie, które mówi o niezaleganiu z tytułu podatków od spadków i darowizn. Zainteresowani chcąc się ubezpieczyć przed niefortunnym zakupem często pytają o takie dokumenty.

 

Podatek od nieruchomości

Właściciel gruntu jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości. Odprowadza się go do Urzędu Gminy. Warto więc poświadczyć kupującemu, iż nie zalegamy z roczną opłatą za grunt. Do ceny sprzedaży działki warto więc doliczyć podatek VAT. Sprzedający, który podzielił swój grunt na kilka działek może spotkać się z problemem opodatkowania tego gruntu jako sprzedaży usług czy towarów (mimo że właściciel nie prowadzi związanej z tym działalności gospodarczej). W niektórych urzędach skarbowych przyjmują, że sprzedający staje się dzięki tej sprzedaży podatnikiem VAT.

Sprzedaż działki w przypadku dzierżawienia

W zapisach Wypisu z Rejestru Gruntów znajdziemy informacje o powierzchni działki, rodzaju i klasie. Ważne jest również to czy grunt jest dzierżawiony. W takim przypadku sprzedając nieruchomość umowa dzierżawy obowiązuje kupującego. Tę umowę można rozwiązać tylko za porozumieniem obu stron. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jedna ze stron nie wywiązuje się z danej umowy – można wtedy wypowiedzieć umowę. Innym ważnym zapisem jest zapis nieruchomości jako działek rolnych. Nie jest to jednak istotny zapis, ponieważ tylko Plan i Warunki Zabudowy decydują o tym czy działka jest pod zabudowę czy też nie.

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Emilia Konkol

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 18322 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 99

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >