Odbudowa przemysłu w Europie

Odbudowa przemysłu w Europie

Przemysł – jako część gospodarki odpowiedzialna za wytwarzanie dóbr - stał się obiektem silnego zainteresowania w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej. W tych warunkach Polska może nie tylko poszerzyć swoją ścieżkę rozwojową, ale także zdecydowanie poprawić jej jakość. Czytaj dalej

 

Struktura PKB Polski z perspektywy przemysłu wygląda zdecydowanie lepiej niż całej UE. Produkcja materialna w rodzimej gospodarce oscyluje w granicach 30 proc. PKB i znacząco przyczynia się do wyniku 15 proc. PKB, który osiąga cała Wspólnota Gospodarcza Starego Kontynentu. Mimo sporej roli polskiego przemysłu w budowaniu wyników finansowych całego kraju,  boryka się on z problemami w obszarach, które należy poddać szczegółowej weryfikacji. Komisja Europejska, przyjmując założenia dla odbudowy produkcji materialnej w całej Wspólnocie, zwraca szczególną uwagę na kwestie wydajności produkcji, wielkości eksportu, innowacyjności i zrównoważenia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej i infrastruktury oraz finansów i inwestycji.

 

Czytaj również: Budowa Atrium Felicity w Lublinie

 

Każdy z tych obszarów powinien być szczegółowo nadzorowany, aby mógł stać się podstawą dobrej kondycji całego sektora przemysłowego. Pomoc w tego rodzaju zadaniach może stanowić udział auditorów, których celem jest zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa oraz niezawodności, ale przede wszystkim dążenie do optymalnej efektywności oraz najwyższej jakości. Firma TÜV SÜD Polska, dysponująca doświadczeniem zdobytym na globalnych rynkach, aktywnie przyczynia się do lepszych wyników finansowych przedsiębiorstw poddających się badaniom i niezależnemu nadzorowi.

 

 

Efektywność energetyczna na dobry początek

Jako jedna z przeszkód odbudowy przemysłu w Europie wymieniana jest rosnąca cena energii. Produkcja materialna generuje największe zapotrzebowanie w tym zakresie i tym samym znacząco podnosi wydatki związane z wytworzeniem, przesyłaniem i wykorzystywaniem mocy. Kluczowym zagadnieniem, które pozwala ograniczyć te koszty jest zatem podniesienie efektywności energetycznej. Począwszy od certyfikacji systemów zarządzania, poprzez audity energetyczne (np. maszyn czy ciągów produkcyjnych) aż po regulaminy umiejętnego korzystania z urządzeń biurowych, firmy są w stanie znacząco ograniczyć pobór energii, a tym samym zminimalizować koszty prowadzenia działalności.

 

Raporty przygotowywane przez bezstronnych auditorów zawierają kompleksowe zestawienia koniecznych przedsięwzięć, które należy wykonać, aby osiągnąć zakładane oszczędności wykorzystywania energii. Jednak odpowiedzialność za wprowadzenie przedstawionych propozycji spoczywa w całości na przedsiębiorstwie, które dobrowolnie poddało się auditowi. Dopiero pozytywna weryfikacja prawidłowego wdrożenia zaproponowanych założeń pozwala na wydanie certyfikatu, który jest poświadczeniem stosowania dobrych praktyk, wpływających na wyniki finansowe oraz możliwości dalszego rozwoju – mówi Piotr Kukuła, Dyrektor Działu Industrie Service TÜV SÜD Polska.

 

Czytaj również: Budowa Atrium Felicity w Lublinie

 

Jakość w skali makro

 Certyfikacja oraz badania jakościowe są coraz szerzej rozpoznawalnym znakiem świadczącym o poziomie świadomości przedsiębiorstw z punktu widzenia ich pozycji rynkowej  i konkurencyjności. Strategiczne podejście do rozwoju nakazuje zarządzającym stosowanie nie tylko uniwersalnych norm, które są swego rodzaju wyznacznikiem dojrzałości biznesu, ale również norm szczegółowych, świadczących o wysokiej kulturze technicznej. Zintegrowane podejście daje szansę na długotrwałą i przynoszącą zyski działalność poprzez systemowy nadzór nad prowadzonymi czynnościami. Z kolei wynikiem rozpoznanych i zrealizowanych potrzeb w przemyśle jest m.in. widoczna poprawa wydajności produkcji. Z drugiej strony prezentuje firmę jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego

 

Poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań jest także przyczyną działań innowacyjnych. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, a także produktów i rozwiązań to  duże wyzwanie, które wymaga wsparcia w postaci niezależnych badań i kontroli. Certyfikacja nie tylko uwiarygodni cechy oferowanych dóbr czy przyjętych rozwiązań, ale także potwierdzi ich zgodność z przyjętymi standardami bezpieczeństwa. Inwestycje w innowacje, które Komisja Europejska postrzega jako jeden z filarów odbudowy przemysłu, pojawiają się zazwyczaj dopiero, kiedy zostanie osiągnięta i będzie stale utrzymywana wysoka jakość na każdym z poziomów organizacji przedsiębiorstwa.

 

 

Bezpieczne inwestowanie

 Odrodzenie i dalszy rozwój przemysłu wymaga także ogromnych nakładów finansowych. Potrzebne są one nie tylko na bieżącą działalność, ale przede wszystkim na opracowywanie i wprowadzenie do produkcji innowacyjnych technologii, produktów czy rozwiązań. Sytuacja w globalnej gospodarce nie sprzyja jednak inwestorom i finansowanie obarczone jest obecnie stosunkowo dużą skalą ryzyka. Instytucje finansowe dbające o środki, którymi dysponują, mogą również z powodzeniem korzystać z badań jakościowych, niezależnego nadzoru czy w końcu certyfikatów przyznawanych poszczególnym podmiotom w sektorze przemysłowym.

 

Czytaj również: Centrum Handlowe Sarni Stok w Bielsku-Białej

 

Dzięki temu zyskują potwierdzenie dla założeń zawartych w planach dotyczących realizowanych projektów i zwiększają pewność dobrze ulokowanego kapitału. Audit weryfikuje zasadność wykorzystania danej ilości środków, a także pozwala na przyjęcie założeń, które doprowadzą do osiągnięcia przewidzianych celów, a więc zwrotu z poczynionych inwestycji w zakładanym okresie. Dużym uznaniem wśród odbiorców produktów przemysłowych cieszą się np. niezależne odbiory, a także certyfikaty dla firm wykonawczych potwierdzające umiejętności w zakresie wykorzystywanych technik np. w spawalnictwie.

2012-11-28
Źródło: Royal Brand PR / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18803 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 159

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >