Rynek chemii budowlanej w ujęciu marketingowym

Rynek chemii budowlanej w ujęciu marketingowym

Branża budowlana na dobre wyszła z impasu. Korzystną passę w sektorze odczuwają już chyba wszystkie przedsiębiorstwa, a sam rynek mieszkaniowy zaskakuje. Na rynku brakuje mieszkań, ceny rosną, a inwestorzy nadal generują popyt. O tym, jaki był 2006 rok i czego można spodziewać się w 2007… Czytaj dalej


Podsumowanie roku 2006 w budownictwie

W 2006 roku, sytuacja przedsiębiorstw budowlanych kształtowała się bardzo korzystnie. 

Rok 2006 zakończył się wzrostem produkcji budowlano-montażowej na poziomie oscylującym w granicach 18% (za okres styczeń-listopad budownictwo zanotowało 17,7% przyrost). Najlepszy wynik osiągnęły przedsiębiorstwa przygotowujące teren pod budowę (49,1% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego). Z kolei ujemna dynamika wzrostu (-1,6%) cechowała firmy zajmujące się pracami wykończeniowymi.
Firmy budowlane z optymizmem patrzą na swoją obecną sytuację oraz przyszłość. Widoczne są pozytywne nastroje firm budowlanych i korzystne perspektywy na przyszłość. Wskaźniki obrazujące ogólny klimat koniunktury w budownictwie wskazują na poprawę nastrojów we wszystkich grupach przedsiębiorstw, bez względu na wielkość. Lokomotywą napędzającą korzystny klimat koniunktury w budownictwie jest wysoki portfel zamówień oraz produkcja budowlano-montażowa realizowana na rynku krajowym.
Korzystne tendencje w budownictwie potwierdzają także dostępne informacje dotyczące utrzymania się bardzo wysokiej dynamiki wzrostu kredytów mieszkaniowych oraz znaczącego zakresu trwających prac infrastrukturalnych wspieranych przez środki unijne.

Prognoza produkcji budowlano - montażowej

Rok 2006 zakończył się nadspodziewanie korzystnie dla sektora budowlanego, dynamiką wzrostu produkcji budowlanej rzędu 17,5%. Na tak dobry rezultat wpłynęła panująca korzystna koniunktura w budownictwie. W ocenie przedsiębiorców spada znaczenie konkurencji ze strony innych firm oraz niedostatecznego popytu, przy utrzymujących się optymistycznych oczekiwaniach, co do przyszłego portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Dodać należy, iż poprawia się także sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Na tak dobre i rokujące na przyszłość wyniki budownictwa, przełożyła się znaczna liczba uruchamianych inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków unijnych, a także budownictwo mieszkaniowe. Obecnie obserwujemy bardzo wysoką dynamikę wzrostu wydawanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań (I-XII, 35,9% r/r) oraz rozpoczynanych budów (I-XII, 30,4% r/r), jak również bardzo wysoką dynamikę wzrostu kredytów mieszkaniowych (X, 52,3% r/r).

W następnym roku dynamika produkcji budowlanej będzie również wysoka, lecz jej tempo będzie niższe niż w roku 2006. Spodziewamy się wzrostu ok. 15,3%, głównie za sprawą wysokiej bazy odniesienia z roku poprzedniego oraz trudności związanych z wykwalifikowaną siłą roboczą, ponieważ obecnie firmom brakuje ok. 250 tys. pracowników.

 

Rynek chemii budowlanej - profil inwestora indywidualnego

Niemal w każdym sektorze materiałów budowlanych, inwestorzy indywidualni generują ok. 80% popytu. Podejmują oni decyzje o wyborze konkretnego produktu, konkretnej marki, kupują materiały budowlane w konkretnych miejscach, ale jak zachowują się podczas tych wyborów, jakimi czynnikami się kierują – oto pytania, które stawia sobie większość menadżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe i sprzedażowe.
Bud Inwestor Track, projekt badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku  to cykliczne badanie zachowań inwestorów indywidualnych (właścicieli domów jednorodzinnych), w procesie wyboru i zakupu materiałów budowlanych.

Jest to najbardziej wyczerpujące źródło informacji o zachowaniach polskich inwestorów, w zakresie stosowania i wyboru materiałów budowlanych, obejmujące swym zakresem cały proces budowy domu i zakupionych w tym procesie materiałów budowlanych.
Projektując i przeprowadzając badanie postawiliśmy sobie następujące cele
– mówi Sylwia Prośniewska – analityk rynku budowlanego ASM.:
 Identyfikacja profilu polskiego inwestora indywidualnego.
 Identyfikacja grup docelowych odbiorców dla każdego
z wytypowanych produktów.
 Dogłębne zrozumienie zachowań inwestorów indywidualnych na każdym etapie budowy domu.
 Identyfikacja czynników wyboru: produktów, marek, miejsc zakupu, źródeł pozyskiwania informacji, itp.

Bud Investor Track obejmuje 20 kategorii materiałów budowlanych, w tym dla branży chemii budowlanej:
 Gotowe zaprawy murarskie
 Kleje do płytek ceramicznych i fugi
 Posadzki
 Posadzki
 Wyrównywanie ścian zewnętrznych (tynki podkładowe, płyty g-k, masy i gładzie szpachlowe)
 Wykończenie ścian wewnętrznych (farby, tapety, panele itp..)

Przyglądając się otrzymanym wynikom wyraźnie widać, że na rynku produktów chemii budowlanej prym wiodą takie marki jak: Atlas, Ceresit, Kreisel, Mapei, Selena, Cekol (szczegółowe wyniki zaprezentowane zostaną w trakcie wystąpienia ASM).

Znajomość producentów gotowych zapraw murarskich
(N=346 w %)**

 

Wśród inwestorów, którzy w latach 2004-2006    wykonywali prace wznoszeniowe, ponad 90% rozpoznaje przynajmniej jednego producenta gotowych zapraw murarskich.
Wśród nich najbardziej rozpoznawalny  jest Atlas.

Materiały stosowane do wyrównywania ścian wewnętrznych
(N=372 w %)

 

Najczęściej, bo 65% ankietowanych do wyrównywania ścian  wewnętrznych zastosuje masy i gładzie szpachlowe. Niewiele mniejszy odsetek badanych do prac wykorzysta zaprawy tynkarskie. Natomiast na wyrównywanie ścian płytami gipsowo-  kartonowymi zdecyduje się 51% badanej zbiorowości.


Ranking Marek Budowlanych 2006

Potwierdził to również ostatni Ranking Marek Budowlanych 2006. Ranking jest autorskim projektem ASM – Centrum badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Znajomość marki to dziś jeden z kluczowych wskaźników dla wszystkich firm działających na rynku. Rynek budowlany nie stanowi tu wyjątku. Coraz więcej firm z tej branży zdaje sobie sprawę, że tworzenie marki jest prawie równoznaczne z wytworzeniem u klienta zaufania do produktu. W erze filozofii CRM, polegającej na nawiązywaniu długotrwałych, obustronnie korzystnych relacji pomiędzy firmą a klientami, firmy działające na szeroko pojętym rynku budowlanym zwiększają nakłady na promocję własnej marki.

Ranking Marek Budowlanych nagradza tych producentów, którzy osiągnęli szeroko pojęty sukces marketingowy. Z roku na rok (łącznie z rankingiem dystrybutorów materiałów budowlanych) przedsięwzięcie ASM-u zyskuje na znaczeniu, co łatwo zauważyć, ponieważ przyznane tytuły stają się ważnym elementem kampanii promocyjnych nagrodzonych marek.  Sam ranking jest  dosyć unikatowym przedsięwzięciem, ponieważ, w odróżnieniu od innych tego typu konkursów, sporządzany jest na podstawie badań marketingowych, czyli opinii i odczuć uczestników rynku budowlanego, takich jak: inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni, dystrybutorzy, firmy wykonawcze oraz architekci.

Tegoroczna edycja rankingu zrealizowana została w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego wśród dystrybutorów materiałów budowlanych. Dlaczego dystrybutorzy?
Na podstawie wcześniejszych badań prowadzonych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku grupa ta okazała się głównym źródłem informacji o materiałach budowlanych. Ich opinie czy zalecenia posiadają istotny wpływ na efekt procesu decyzyjnego zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W badaniu rankingowym, obejmującym 22 kategorie asortymentowe, dystrybutorzy wskazywali te marki, które w ich opinii, są: najlepiej znane na rynku; charakteryzują się najwyższą jakością; najchętniej i najczęściej wybierane przez klientów; mają najwyższy wskaźnik sprzedaży, a także charakteryzują się najwyższą  dostępnością na rynku (szczegółowe wyniki zaprezentowane zostaną w trakcie wystąpienia ASM).
Ponadto, spośród wszystkich marek budowlanych, wyłoniona została BUDOWLANA MARKA ROKU 2006 ogólnie dla całej branży budowlanej (marka najbardziej popularna na rynku oraz uznawana za markę najwyższej jakości).

 

  Czytaj również: Jak innowacje widzą przedsiębiorcy?

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19245 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 218

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >