Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Osoba chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może to uczynić we własnym mieszkaniu. Wystarczy zgłosić zamiar zmiany sposobu użytkowania istniejącej nieruchomości (całości lub części) w gminie. Do zgłoszenia załącza się dokumenty:

 

Do zgłoszenia załącza się dokumenty:


- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych (istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomości wraz z oznaczeniem części obiektu w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania

 

- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi

 

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

- zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w razie nieobowiązywania na danym terenie takiego planu.

 

- ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (fakultatywnie)

 

- inne pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami

 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (przelewem, w kasie urzędu bądź u inkasenta)

 

Do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części można przystąpić po upływie 30 dni od dostarczenia kompletnego zgłoszenia (ewentualnie uzupełnienia braków lub nieprawidłowości w dokonanym zgłoszeniu). Właściwym organem do wniesienia odwołania jest wojewoda. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Porady Prawne Liczba postów: 134 Grupa: Przepisy pr... Przepisem prawnym, który każdy powinien znać, bez wątpienia jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dotyczy sporej części z nas. W tekście na stronie http://hugus.pl...
  • Pułapki deweloperskie? Liczba postów: 224 Grupa: Nieruchomoś... Jakie są konsekwencje, jeśli zerwiemy umowę przedwstępną? Wiecie? Podpisywaliście już takie umowy? Obojętnie, czy tak czy nie -wiedza zawsze w tym temacie może...
  • Firma sprzątająca Liczba postów: 130 Grupa: Wspólnoty m... Ale przecież jeśli faktycznie firma sprzątająca ma sprawnie prosperować, to musi zostać odpowiednio wyposażona. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bez odpow...
  • Tkaniny dobre na wszystko Liczba postów: 16 Grupa: Zanim wybud... Czy możecie polecić sklep z takim asortymentem jak guziki sklep online? Ważna jest dla mnie bogata oferta guzików. Chodzi mi o różne wielkości i różne barwy. Ni...
  • Prawo budowlane: Bez pozwoleń budowlanych - wolnoś... Liczba postów: 2 Grupa: Prawo Myślę, że pomoc prawnika jest bardzo ważna w wielu sprawach firmowych, więc tutaj też należałoby poznać cały obszar tego, w czym prawnik ewentualnie może pomóc....

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17893 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 158

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >