Kto reprezentuje spółdzielnię

Kto reprezentuje spółdzielnię

Spółdzielnia, która ma zarząd wieloosobowy, może być reprezentowana tylko przez jednego lub dwóch pełnomocników działających bez udziału członka zarządu – dowodzi pracownik naukowy z Katedry Prawa Rolnego UJ, notariusz

Nie byłoby powodu podejmować problematyki reprezentacji spółdzielni (w tym mieszkaniowych), gdyby na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” z 26 marca 2010 r. nie ukazał się artykuł, który wzbudził niepokój tysięcy członków spółdzielni mieszkaniowych, wśród notariuszy i sędziów sądów wieczystoksięgowych – co najmniej niedowierzanie.

Błędne tezy

Artykuł, zacierając granicę między faktami a spekulacjami, zawiera wiele stwierdzeń nietrafnych i błędnych. Podstawową jego tezą jest stwierdzenie, że spółdzielnie mieszkaniowe z wieloosobowymi zarządami, a takich jest najwięcej, były często wadliwie reprezentowane przy zawieraniu umów o „przekształcenie” spółdzielczych praw do lokali w odrębne prawa własności do lokali – w imieniu spółdzielni działał bowiem zwykle tylko jeden pełnomocnik (bez udziału członka zarządu) lub dwóch pełnomocników (również bez udziału członka zarządu). Innymi słowy, zdaniem autora spółdzielnia o wieloosobowym zarządzie mogłaby być reprezentowana tylko przez działających łącznie co najmniej dwóch członków zarządu lub przez jednego członka zarządu i jednego pełnomocnika.

Tezy te są moim zdaniem nietrafne. Spółdzielnia, która ma zarząd wieloosobowy, może być również reprezentowana tylko przez jednego pełnomocnika lub przez dwóch pełnomocników, działających bez udziału członka zarządu.

Zgodnie bowiem z art. 54 § 1 prawa spółdzielczego oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik, a w spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy. Natomiast w myśl art. 55 § 1 prawa spółdzielczego zarząd może udzielać jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Przepisy te były od 1982 r. trzykrotnie nowelizowane, jednakże zmiany miały charakter kosmetyczny; najważniejsza sprowadzała się do dodania do art. 54 § 1 drugiego zdania, w którym odniesiono się do reprezentacji spółdzielni o jednoosobowym zarządzie.

czytaj więcej...
Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 16169 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 188

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >