Przedsiębiorcy muszą składać zabezpieczenia

Przedsiębiorcy muszą składać zabezpieczenia

Przedsiębiorcy prowadzący składy podatkowe muszą składać generalne zabezpieczenie akcyzowe. Jego wysokość zależy m.in. od ilości wyrobów w składzie.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego ciąży na podmiotach prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych handlowcach, niezarejestrowanych handlowcach, podatnikach nabywających wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, podmiotach pośredniczących oraz przedstawicielach podatkowych.

Podstawową, najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia jest zabezpieczenie generalne. Zgodnie z projektem niezarejestrowani handlowcy będą składać wyłącznie zabezpieczenia akcyzowe jednorazowe, co wynika z jednorazowego charakteru nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia akcyzy przez te podmioty.

Wysokość zabezpieczania generalnego składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy jest zależna przede wszystkim od liczby wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym oraz wyrobów przemieszczanych ze składu, a także wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, ponieważ w tym przypadku zabezpieczenie gwarantuje pokrycie w każdym czasie wszystkich zobowiązań podatkowych mogących powstać w związku z prowadzoną działalnością.

Zabezpieczenie generalne składane przez zarejestrowanego handlowca będzie stanowić równowartość kwoty akcyzy podlegającej zadeklarowaniu w deklaracji podatkowej obejmującej miesięczny okres rozliczeniowy powiększonej o kwotę akcyzy od wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, znajdujących się na stanie zarejestrowanego handlowca, co ma zagwarantować zapłatę tego podatku podlegającego zadeklarowaniu oraz podatku, który mógłby powstać, gdyby zostały naruszone warunki zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie.

Natomiast wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący będzie stanowić równowartość kwoty akcyzy odpowiadającej największej w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia zabezpieczenia generalnego ilości wyrobów akcyzowych, zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, uzyskanych ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot pośredniczący w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

W przypadku zabezpieczenia generalnego, stosowanego na wniosek podmiotu, składanego w celu jego wielokrotnego wykorzystania do zabezpieczenia wielu następujących po sobie zobowiązań podatkowych, jego wysokość ustala się na podstawie oświadczenia podmiotu składającego zabezpieczenie generalne w sprawie przewidywanej wysokości zobowiązań podatkowych, które będą objęte zabezpieczeniem generalnym.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 marca 2009 r.

Źródło: Gazeta Prawna

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17198 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 223

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >