Bud Investor Track

Bud Investor Track

Czytaj dalej

Bud Investor Track to cykliczne badanie zachowań inwestorów indywidualnych (właścicieli domów jednorodzinnych) w procesie wyboru i zakupu materiałów budowlanych.

Jest to najbardziej wyczerpujące źródło informacji o zachowaniach polskich inwestorów w zakresie stosowania i wyboru materiałów budowlanych, obejmujące swym zakresem cały proces budowy domu i zakupionych w tym procesie materiałów budowlanych.

Niemal w każdym sektorze materiałów budowlanych, inwestorzy indywidualni generują ok. 80% popytu. Podejmują oni decyzje o wyborze konkretnego produktu, konkretnej marki, kupują materiały budowlane w konkretnych miejscach, ale jak zachowują się podczas tych wyborów, jakimi czynnikami się kierują – oto pytania, które stawia sobie większość menadżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe i sprzedażowe.


Bud Investor Track to:

 Identyfikacja profilu polskiego inwestora indywidualnego
 Identyfikacja grup docelowych odbiorców dla każdego z wytypowanych produktów
 Dogłębne zrozumienie zachowań inwestorów indywidualnych na każdym etapie budowy domu
 Identyfikacja czynników wyboru: produktów, marek, miejsc zakupu, źródeł pozyskiwania informacji, itp.

 

Bud Investor Track obejmuje 20 kategorii materiałów budowlanych:

 materiały do wznoszenia ścian

 gotowe zaprawy murarskie


 pokrycia dachowe

 systemy rynnowe

 okna

 okna dachowe

 drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

 ocieplenia


 wykończenia elewacji

 płytki ceramiczne

 kleje do płytek ceramicznych i fugi


 kotły grzewcze

 grzejniki


 urządzenia sanitarne

 wykończenia podłóg


 posadzki

 wyrównanie ścian wewnętrznych (tynki podkładowe, płyty gk, masy i gładzie szpachlowe)


 wykończenia ścian wewnętrznych (farby, tapety, panele, itp.)

 cement

Bud Investor Track obejmuje następujące zagadnienia:

DOBÓR RESPONDENTÓW
W badaniu biorą udział właściciele domów jednorodzinnych, którzy w okresie od czerwca 2004r do chwili obecnej dokonali zakupu i montażu jednej z 20 badanych kategorii prac.

 PROFIL GOSPODARSTWA DOMOWEGO INWESTORA 
 Dane dotyczące inwestorów
 wiek
 wykształcenie
 wykonywany zawód
 status rodzinny
 miesięczne dochody gospodarstwa domowego
 marka posiadanego samochodu
 miejsce zamieszkania (wielkość miasta, województwo, region)
 zainteresowania sportowe
 style życia inwestorów
 podejście do nowoczesnych technologii w budownictwie

 Dane dotyczące domu inwestora
 wielkość domu w m2
 typ domu (jednopiętrowy, dwupiętrowy, itp.)
 ilość garaży i rodzaj garażu
 liczba pokoi
 fakt podłączenia do miejskiej sieci gazowej
 fakt podłączenia do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 źródła finansowania domu

 Kanały dotarcia
 najczęściej czytane gazety ogólnopolskie i czasopisma branżowe
 najczęściej słuchane stacje radiowe
 najczęściej oglądane programy TV
 dostęp do Internetu
 miejsce korzystania z Internetu (w domu, w pracy, itp.)
 najczęściej odwiedzane strony www

MODUŁ PRODUKTOWY
 Struktura rynku ze względu na rodzaj zakupionych produktów (zagadnienie tylko dla poniższych grup):

 mat. do wznoszenia ścian  rodzaj ścian, rodzaj materiału do wznoszenia ścian
 zaprawy murarskie   gotowe zaprawy vs zaprawy wykonywane samodzielnie
 pokrycia dachowe   typ dachu, rodzaj pokrycia dachowego
 systemy rynnowe   rodzaj systemu rynnowego
 okna    rodzaj okien
 okna dachowe   rodzaj okien
 drzwi zew. i wew.   rodzaj drzwi
 ocieplenia   rodzaj ocieplenia, rodzaj materiału ociepleniowego
 wykończenia elewacji   rodzaj wykończenia elewacji
 płytki ceramiczne   rozmiar i faktura płytek – połysk vs mat, podział na pomieszczenia
 kotły grzewcze   rodzaj kotła grzewczego
 grzejniki    rodzaj grzejników
 urządzenia sanitarne   rodzaj zlewozmywaka, kolor ceramiki sanit. – biala vs kolor
 wykończenia podłóg   rodzaj dekoracji podłogi – podział na pomieszczenia
 posadzki    posadzki samopoziomujące vs posadzki wykonane samodzielnie,
grubość posadzki - podział na pomieszczenia
 wyrównanie ścian  technologia wyrównania ścian
 wykończenia ścian   rodzaj dekoracji ścian, kolor i rodzaj farb i tynków dekoracyjnych –
podział na pomieszczenia

Zagadnienia dla wszystkich grup produktowych

 Proces wyboru zakupionego produktu i marki
 Czynniki decydujące o wyborze produktu
 Rodzaj poszukiwanych informacji
 Źródła pozyskiwania informacji
 Rola Internetu w procesie poszukiwania informacji
 Wpływ ekspozycji produktów na wybór rodzaju produktu i jego marki
 Wpływ opinii innych osób (profesjonalistów i rodziny/znajomych) na wybór konkretnego produktu
 Wykonawca prac (praca samodzielna, zatrudnienie firmy wykonawczej, itp.)
 Znajomość marek
 Zakupiona marka
 Lojalność wobec marek
 Miejsce zakupu produktów, odległość od miejsca zamieszkania
 Powody zakupu materiału w danym punkcie sprzedaży
 Osoba w gospodarstwie domowym podejmująca decyzje o wyborze produktu vs osoba dokonująca jego zakupu
 Trudności napotkane w procesie zakupu materiałów do poszczególnych prac.

Metody badawcze

Bud Investor Track realizowany jest na próbie N=385 właścicieli domów jednorodzinnych.

Badanie realizowane jest oddzielnie dla każdej z 20 kategorii produktowych, co oznacza, iż próba N=385 inwestorów jest również odrębnie dobierana dla każdej grupy produktowej (wymienionej na str. 1 oferty).

Próba badawcza została rozłożona w sposób umożliwiający analizę wyników badania dla:
 województw
 wielkości miast

Badanie realizowane jest w domach respondentów metodą wywiadów bezpośrednich.

Forma raportu
Bud Investor Track dostępny jest w formie drukowanej i zapisanej na CD prezentacji PowerPoint (wykresy + komentarz analityczny oraz wnioski).
Raport obejmuje:
 profil inwestora
 moduł produktowy dla wybranej grupy produktowej


Warunki zamówienia raportu
Bud Investor Track dostępny jest, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer
(024) 355 77 01 lub (024) 355 77 03

  

Raport
 Cena raportu
PLN netto
 Raport
 Cena raportu
PLN netto 
  materiały do wznoszenia ścian
 3 200,00
  płytki ceramiczne
 4 100,00
  gotowe zaprawy murarskie i tynkarskie
 2 100,00
  kleje do płytek ceramicznych i fugi
 3 200,00
  pokrycia dachowe
 3200,00
  kotły grzewcze
 3200,00
  systemy rynnowe
 3200,00
  grzejniki
 3200,00
  okna
 3200,00
  urządzenia sanitarne
 3200,00
  okna dachowe
 3200,00
  wykończenia podłóg
 4100,00
  drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
 4100,00
  posadzki samopoziomujące
 2100,00
  ocieplenia
 3200,00
  płyty gk i masy i gładzie szpachlowe
 3200,00
  cement
 3200,00
  dekoracje ścian – farby,   tynki dekoracyjne, tapety
 3200,00
  wykończenia elewacji
 3200,00
 
 

Źródło: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18531 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 243

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >