Działka z Aktem Własności

Działka z Aktem Własności

Planuję kupno działki. Dla wybranej przeze mnie działki nie jest jednak prowadzona księga wieczysta. Właścicielka twierdzi, że dla działki wydano jej Akt Własności Ziemi, wobec czego księga wieczysta jest zbędna. Czytaj dalej

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się działka, przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową. Czy dla notariusza będzie to wystarczający dokument i działkę będę mógł nabyć?

 

"Dawniej bardzo często, zwłaszcza w stosunkach wiejskich, dochodziło do zawarcia transakcji kupna nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, skutkiem czego przeniesienie własność nie było prawnie skuteczne" – odpowiada Tomasz Branecki z Agencji Nieruchomości Jartom. W podobny sposób zamieniano działki, dzielono gospodarstwa rolne, przekazywano nieruchomości w darowiźnie. Kiedy zachodziła potrzeba wylegitymowania się dokumentem potwierdzającym własność, posiadacz mógł jedynie powołać się na umowę, ustną lub pisemną (tzw. chłopskie umowy), co nie było wystarczające. Państwo nie mogło tolerować takie sytuacji, dlatego też w dniu 26 października 1971r.

 

Sejm uchwalił ustawę o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27 poz. 250 ze zm.), która weszła w życie w dniu 4 listopada tegoż roku. Z tym dniem nieruchomości wchodzące w skład gospodarstw rolnych i znajdujące się w tymże dniu w samoistnym posiadaniu (a więc posiadaniu, które nie było zależne od innych osób, np. dzierżawa) rolników stały się z mocy samego prawa własnością rolników. Dotyczyło to sytuacji, w których właściciele działek lub ich poprzednicy objęli te nieruchomości w posiadanie na podstawie umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie własności, o zniesienie współwłasności albo umowy o udział spadku; a umowa ta nie była zawarta w przewidzianej prawem formie. Ponadto rolnicy, którzy we wspomnianym dniu posiadali nieruchomości jako samoistni posiadacze nieprzerwanie od lat pięciu, stali się właścicielami tych nieruchomości, nawet jeśli umowy takiej nie zawarli. Jeżeli jednak uzyskali posiadanie w złej wierze, stawali się właścicielami tylko wtedy, gdy posiadali daną nieruchomość co najmniej przez dziesięć lat."Akty Własności Ziemi były wydawane (z zachowaniem formy decyzji administracyjnej) przez właściwy (do spraw rolnych) organ powiatowej rady narodowej, który stwierdzał nabycie nieruchomości przez posiadacza samoistnego. Jeżeli Akt Własności Ziemi, o którym Pan wspomniał, jest ostateczny (co stwierdzać powinna stosowna na nim adnotacja), to stanowi on podstawę do ujawnienia nowego stanu własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów (art. 15 cyt. Ustawy). W takim wypadku notariusz będzie mógł sporządzić akt notarialny umowy kupna działki gruntowej, którą zamierza Pan nabyć. Wobec tego, że w akcie zostanie zamieszczony wniosek o założenie dla nieruchomości księgi wieczystej, konieczne będzie dołączenie do niego: mapy działki, aktualnego wypisu z rejestru gruntów, zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" – radzi Tomasz Branecki z Agencji Jartom. W tym wypadku Agencji Nieruchomości Rolnych nie będzie przysługiwało prawo pierwokupu. Agencja Jartom specjalizuje się w pośrednictwie przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości komercyjnych: obiektów komercyjnych, hal magazynowych i produkcyjnych oraz gruntów przemysłowych.

 

 

Źródło: Jartom / budnet.pl
Autor: Tomasz Branecki

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 19246 użytkowników

Użytkownicy online (5)

gości: 326

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >