Jak należy liczyć podatek od budowli

Jak należy liczyć podatek od budowli

Od jakiej podstawy – w wypadku budowli – naliczany jest podatek od nieruchomości? Jeszcze do niedawna odpowiedź wydawała się oczywista: od historycznej wartości, jaką przyjął podatnik na potrzeby obliczania amortyzacji. Wyroki sądów administracyjnych zachwiały jednak tę pewność

Ustalając podatek od nieruchomości należny od budowli, podatnicy do tej pory rutynowo sięgali do ewidencji środków trwałych i przyjmowali za podstawę opodatkowania wynikającą z niej wartość, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

Gdy budowla składała się na całość środka trwałego a podatnik dokonywał od niej odpisów amortyzacyjnych, działanie takie było oczywiste. Art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol) stwierdza bowiem, że podstawą opodatkowania w wypadku budowli jest „wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne”.

Ewentualna kontrola prowadzona przez samorządowe organy podatkowe powinna ograniczać się w tym wypadku jedynie do porównania wartości stanowiącej podstawę naliczania amortyzacji oraz wartości stanowiącej podstawę naliczania podatku od nieruchomości. Jeżeli są identyczne, sprawa powinna być uznana za zamkniętą.

Od wartości rynkowej

Ta, wydawałoby się utrwalona i niebudząca wątpliwości, praktyka została jednak podważona w niedawnych – na razie nieprawomocnych – wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych w Gliwicach i w Olsztynie.

Gliwicki WSA w wyroku z 2 marca 2009 r. (I SA/Gl 967/08) uz-nał za słuszne stanowisko organów gminy, które wiązały podstawę opodatkowania budowli podlegających amortyzacji podatkiem od nieruchomości z wartością rynkową tych składników majątkowych. W tym wypadku chodziło o sposób ustalenia wartości budowli wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ocenie sądu, z treści art. 4 ust. 7 zdanie 1 upol („Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 5, lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego”) w związku z ust. 5 tego artykułu, nie można wyprowadzać wniosku, że w razie dokonywania przez podatnika odpisów amortyzacyjnych od budowli nie jest konieczne w każdym wypadku ustalanie ich wartości rynkowej. Gdy wartość ustalana dla celów amortyzacji jest niższa od rynkowej, organ podatkowy na użytek podatku od nieruchomości ma prawo do ustalenia wartości rynkowej budowli i naliczenia podatku od tej wartości rynkowej, a nie od wartości stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

czytaj więcej...
Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Oferta banku Liczba postów: 21 Grupa: Trudne tema... Rozwój sektora finansowego ma kluczowe znaczenie dla gospodarki każdego kraju. Polska, będąc jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie Środkow...
  • Kursy i szkolenia dla dorosłych Liczba postów: 58 Grupa: Trudne tema... Kolejną korzyścią jest elastyczność czasowa. Można samodzielnie decydować, ile ankiet chce się wypełniać i w jakim tempie. Nie ma sztywnych godzin pracy ani obo...
  • Opieka nad seniorami Liczba postów: 60 Grupa: Trudne tema... Jeśli chodzi o wyjazd z firmą to mogę polecić Davi-Seniorenhilfe :) U mnie kilka osób wyjeżdzało z nimi i byli bardzo zadowoleni z warunków pracy, a także samej...
  • Gry komputerowe Liczba postów: 66 Grupa: Trudne tema... Jakie laptopy posiadacie? Zastanawiam się nad tym pomocnym wpisem i nad poradami zawartymi w nim odnośnie laptopów poleasingowych - https://magazynprzedsiebiorc...
  • praca i co dalej Liczba postów: 135 Grupa: Trudne tema... Moja przyjaciółka ostatnio wyjeżdzała z Davi-Seniorenhilfe Dawid Przybył i jest bardzo zadowolona ze współpracy :)

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18526 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 96

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >