Kredyty hipoteczne - polisy ubezpieczeniowe dla kredytobiorców

Kredyty hipoteczne - polisy ubezpieczeniowe dla kredytobiorców

Przy zawieraniu umów kredytowych banki coraz częściej oferują ubezpieczenia kredytu, którego celem jest ochrona potencjalnego kredytobiorcy przed zdarzeniami losowymi oraz zagwarantowanie bankowi odzyskania pożyczonych klientowi pieniędzy. Czytaj dalej

Ubezpieczenia wymagane przez banki:

ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego -
zabezpiecza ono interesy banku do czasu, aż sąd wpisze hipotekę do księgi wieczystej. Zwykle trwa to 3-4 miesiące od zakończenia budowy domu czy odbioru mieszkania.
Koszty ubezpieczenia pomostowego ponosi kredytobiorca, jest to ok. 1% kwoty kredytu rocznie. Część banków zamiast ubezpieczenia pomostowego stosuje inne rozwiązanie - na tych kilka miesięcy podwyższa oprocentowanie o 0,5 lub nawet o 1%
ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
prawa z takiej polisy w drodze tzw. cesji są przekazywane bankowi. Taką polisę trzeba opłacać przez cały czas spłaty kredytu, a jej koszt to ok. 0,1% wartości mieszkania rocznie.
ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym
dotyczy wyłącznie osób, które kredytują całą nieruchomość bez angażowania wkładu własnego. Zazwyczaj składka takiego ubezpieczenia naliczana jest od kwoty kredytu przekraczającej 80% wartości nieruchomości i wysokość składki wynosi ok. 3,5%. Tylko niektóre banki pożyczają pieniądze na 100% wartości nieruchomości bez takiego ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenia uzupełniające:

•    terminowe ubezpieczenie na życie
pozwala pozyskać środki ze świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną; środki te mogą posłużyć do spłaty kredytu (w szczególności w przypadku cesji, kiedy bank ma pierwszeństwo w uzyskaniu świadczenia). Wysokość składki zależy od okresu ubezpieczenia i jego sumy, płci i wieku ubezpieczonego.
•    ubezpieczenie od utraty pracy
w przypadku uzyskania statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie opłacać raty kredytu nawet przez 12 miesięcy. W GE Money Banku ubezpieczenie od bezrobocia kosztuje 1,2% kwoty kredytu, a od utraty zdolności do pracy wskutek wypadku 0,8%. Jeśli klient opłaci te polisy, wówczas bank nie pobiera prowizji.
•    ubezpieczenie kredytów hipotecznych, innych niż złotówkowe, chroniące kredytobiorcę, przed wahaniami kursów walut
koszt ubezpieczenia może być doliczony do kwoty kredytu i wynosi od 2,5% do 4% kwoty kredytu. Okres ochrony to 12 lub 24 miesiące.
•    ubezpieczenie od hospitalizacji
w którym ubezpieczyciel gwarantuje spłatę jednej raty kredytu za każdy 7-dniowy pobyt w szpitalu.
•    ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości
gwarantuje kredytobiorcy, że nawet przy spadku wartości nieruchomości bank nie będzie miał żadnych dodatkowych roszczeń i nieruchomość będzie wystarczającym zabezpieczeniem umowy kredytu. Ubezpieczenie ma charakter okresowy i trwa maksymalnie przez pierwszych 60 miesięcy funkcjonowania kredytu.

Praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy ubezpieczeniowe dla kredytobiorców - mówi Colin Turner, Dyrektor Groupe Prévoir w Polsce. - Są to polisy indywidualne lub programy ubezpieczeniowe stworzone przy współpracy z bankiem, proponowane przez bank w trakcie formalizowania umowy kredytowej.
Niektóre banki honorują polisy zawarte indywidualnie i wymagają tylko przedstawienia cesji praw z zawartego ubezpieczenia. Oznacza to, że po śmierci kredytobiorcy odszkodowanie trafi bezpośrednio do banku na poczet spłaty kredytu.

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Groupe Prevoir/ budnet.pl

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 19219 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 305

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >