Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa obiektu budowlanego w trakcie realizacji

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa obiektu budowlanego w trakcie realizacji

Odpowiedzialnymi za zapewnienia bezpieczeństwa budowli w trakcie jej realizacji są uczestnicy procesu budowlanego inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy.

 
Odpowiedzialności tej będzie podlegało niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków powierzonych im przepisami prawa. Dla przykładu kierownik budowy będzie odpowiedzialny za to co dzieje się na placu budowy, między innymi za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi; za prowadzenie budowy zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku zawalenia się konstrukcji na budowie lub niezapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa to on właśnie poniesie odpowiedzialność.

 

Odpowiedzialnymi za zapewnienia bezpieczeństwa obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania są właściciele, zarządcy tych obiektów. Do odpowiedzialności tej mogą być również pociągnięci uczestnicy procesu budowlanego, czyli inwestor, projektant czy wykonawca, jeżeli zostanie wykazane, że podczas prac nad obiektem złamali zasady sztuki budowlanej co może doprowadzić lub doprowadziło np. do katastrofy budowlanej. Formami odpowiedzialności za popełnienie czynów zabronionych w budownictwie są kary przewidziane za występki i za wykroczenia.Osobom, które nie dopełniły obowiązków służbowych, przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzegali przepisów prawa budowlanego i zasad wiedzy technicznej czy też nie spełnili obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków a na skutek tego doszło do zdarzeń powodujących śmierć lub uszkodzenia ciała wielu osób lub zniszczenia mienia dużych rozmiarów grozi odpowiedzialność karna i cywilna. Jeśli zostanie im udowodniona wina, grozi im długoletnia kara więzienia. Muszą też liczyć się z wypłatą wysokich odszkodowań poszkodowanym i rodziną ofiar. Obok tego inżynierowie i architekci, którzy popełnili błędy w sztuce budowlanej, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej przed wewnętrznymi sądami dyscyplinarnymi samorządu zawodowego. Największą sankcją w tym przypadku jest odebranie uprawnień zawodowych.

 

W artykule wykorzystano informacje pochodzące z „Bezpieczny budynek" Wydawnictwa Forum - więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.e-forum.pl.

Źródło: budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19064 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 200

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >