Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Reakcje banków na Rekomendację S II

Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Reakcje banków na Rekomendację S II

1 lipca weszły w życie postanowienia Rekomendacji S II odnośnie spreadu walutowego. Zgodnie z zaleceniami banki muszą umożliwić klientom spłatę walutowego kredytu mieszkaniowego bezpośrednio w walucie obcej. Wiąże się to m. in. ze sporządzeniem aneksu do umowy kredytowej, którego koszt wynosi średnio kilkaset złotych. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych? Czytaj dalej

PRODUKTY KREDYTOWE

Kredyty mieszkaniowe

1 lipca br. mBank umożliwił klientom spłatę kredytu hipotecznego w walucie, w której jest on denominowany. W celu skorzystania z usługi należy podpisać aneks, którego koszt wynosi 200 zł. Spłata kredytu po zmianie będzie odbywać się automatycznie ze wskazanego rachunku walutowego w mBanku, należącego do klienta. mBank ma w ofercie rachunki walutowe w CHF, USD, EUR oraz GBP. Otwieranie i prowadzenie tych kont jest darmowe. Bezpłatne jest również przyjmowanie przelewów przychodzących do banku.

Podobną decyzję podjął MultiBank, który umożliwił klientom spłatę kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, EUR, USD i GBP bezpośrednio w walucie waloryzacji. Jednocześnie w ofercie banku pojawiło się bezpłatne konto walutowe w CHF (obok dostępnych już wcześniej kont w EUR, GBP i USD) . Aby dokonać zmiany sposobu spłaty zobowiązania, klient musi podpisać aneks do umowy kredytowej, którego koszt wynosi 200 zł.

Także klienci DnB NORD mogą spłacać raty kredytu hipotecznego bezpośrednio w walutach, w których został on zaciągnięty (CHF lub EUR). Bank otworzy im rachunek walutowy a’vista. Wpłat na rachunek dokonywać będzie można bezpłatnie gotówką w kasie bądź przelewem. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku walutowego to 3 zł. Klienci, którzy zdecydują się spłacać raty kredytu w CHF bądź EUR, będą musieli podpisać aneks do umowy kredytowej. Koszt sporządzenia aneksu to 400 zł.

Deutsche Bank wprowadził natomiast program „Premiujemy Franka”, umożliwiający osobom spłacającym kredyty mieszkaniowe w CHF – w tym kredytobiorcom innych instytucji finansowych - na tańsze pozyskiwanie waluty. Program pozwala na bezgotówkowe dokonywanie przewalutowań PLN na CHF. Klienci, którzy spełnią warunki określone w regulaminie, otrzymają zwrot tzw. „premii” za przewalutowanie w wysokości 4% (nie więcej niż 400 zł) kwoty transakcji. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie lub otwarcie w Deutsche Bank PBC rachunków prowadzonych w PLN i CHF (rachunek walutowy db Frank jest nieoprocentowany). Przez cały okres korzystania z programu premiowego konta db NET dla PLN i db Frank dla CHF są bezpłatne. Dodatkowo wpływy miesięczne na konto osobiste w PLN nie mogą być niższe niż 3 tys. zł, a z rachunku należy dokonywać minimum 2 przelewów miesięcznie na rachunki tzw. typowych usługodawców (np. opłaty za energię, wodę, czynsz). Kredytobiorca może również w dowolnym momencie zasilić swój rachunek CHF przelewem zewnętrznym, z wykorzystaniem waluty pozyskanej poza Deutsche Bank PBC. Opłata za realizację polecenia przelewu w walucie obcej z innego banku wynosi 30 zł. Do programu „Premiujemy Franka” można przystąpić do 31 grudnia br, a promocyjne warunki obowiązują do 30 czerwca 2011 r. W przypadku klientów Deutsche Bank PBC, którzy zawarli już umowę kredytu mieszkaniowego przed 1 lipca 2009 r., zmiana waluty spłaty będzie dokonywana na podstawie aneksu (opłata za aneks wynosi 250 zł).

Decyzje instytucji finansowych wynikają z postanowień Rekomendacji S II, która nałożyła na banki obowiązek umożliwienia spłat walutowego kredytu mieszkaniowego bezpośrednio w walucie obcej.  

Karty kredytowe

1 lipca Alior Bank wprowadził do oferty nowe karty kredytowe: Kartę Lotniczą z PayPass, umożliwiającą realizację transakcji zbliżeniowych (bezstykowych) oraz Kartę Platynową z limitem kredytowym do 150 tys. zł i pakietem darmowych ubezpieczeń.

DEPOZYTY

Lokaty

1 lipca BGŻ wprowadził do oferty Lokatę Gorącą. Oprocentowanie 3- miesięcznego depozytu jest niezależnie od zdeponowanej kwoty i wynosi 5% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, a maksymalna- 1 mln zł. Nowy produkt będzie dostępny do 31 sierpnia br.

Od 1 lipca w ofercie Banku Pocztowego dostępna jest półroczna Lokata na 6-tkę o stałym oprocentowaniu 6% w skali roku.  Minimalna kwota depozytu wynosi 500 zł. Aby założyć lokatę, nie trzeba być klientem banku. Spadło ponadto oprocentowanie wybranych lokat terminowych. Nowe stawki uzyskały: 10- dniowa lokata o oprocentowaniu stałym 3,5% w skali roku (obniżka z 4,5%), 4-miesięczna lokata w rachunku - 4% w ujęciu rocznym (spadek z 4,5%), 5-miesięczna lokata - 3% p.a. (wcześniej: 5%) oraz 12-miesięczna lokata –
4,5% w skali roku (zmiana z 5,5%).

Kredyt Bank podwyższył oprocentowanie 6 – miesięcznej Lokaty Ubezpieczeniowej Warta Gwarancja. Oprocentowanie depozytu wzrosło z 4,535% do 4,945% w skali roku. Ponieważ świadczenie z Warty Gwarancji jest zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki), dochód z niej jest równy zyskom z tradycyjnej lokaty bankowej, oprocentowanej na 6,1% w ujęciu rocznym. Minimalna wysokość jednorazowej wpłaty (składki ubezpieczeniowej) wynosi 1 tys. zł. Nowe oprocentowanie obowiązuje od 30 czerwca br.

2 lipca Bank Pekao SA podwyższył oprocentowanie Lokaty Progresywnej. Może być ona otwarta na okres 9 lub 13 miesięcy. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu trwania lokaty. Oprocentowanie Lokaty 9-miesięcznej wynosi obecnie od 2,10% w pierwszym miesiącu do 7,25% w ostatnim. W wariancie 13-miesięcznym oprocentowanie rośnie z 2,20% w pierwszym miesiącu do 7% w ostatnim. Średnie oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 4,35% dla Lokaty Progresywnej 13-miesięcznej oraz 4,00 % dla Lokaty 9-miesięcznej. Minimalna kwota depozytu wynosi 1 tys. zł.

Konta

1 lipca Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty konto internetowe dbNET. Prowadzenie konta jest bezpłatne. Darmowe są także przelewy krajowe wykonywane przez Internet. Klienci nie ponoszą opłat za wydanie podstawowej karty do rachunku – Visa Electron, a wypłaty gotówki z bankomatów wszystkich banków na świecie realizowane są bez prowizji. Posiadacze konta dbNET będą mogli ponadto skorzystać z wyższego oprocentowania dostępnych w sieci produktów depozytowych Deutsche Banku. Lokaty internetowe oraz Konto Oszczędnościowe są dla nich oprocentowane o 0,25 p.p. wyżej niż w ofercie standardowej.

Bank Pocztowy obniżył podstawowe oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego z 4% do 3,5% w skali roku. Oprocentowanie NKO wzrasta o 1 p.p. za każde 500 zł operacji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kartą płatniczą wydawaną do konta osobistego i maksymalnie może wynieść 7,5% w ujęciu rocznym.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE


Kredyt Bank zaoferował nowy program inwestycyjny- Koszyk Zysków. To ok. 3,5-letni produkt w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł. Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Koszyk Zysków. Wszystkie jego aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu z ochroną kapitału KBC Select Investors Fund Warta Food&Drink 1, utworzonym i zarządzanym przez KBC Asset Management S.A. Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka akcji 27 spółek produkujących żywność i napoje (również alkoholowe), takich jak np.: Pepsico, Coca Cola Carlsberg, Danon, Cadbury, Nestle, Kraft Foods itp. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu może wynieść 35%. Program dostępny jest od 1 lipca do 31 sierpnia w placówkach Kredyt Banku oraz do 24 sierpnia u agentów WARTY.
Klient, który wykupi produkt w placówce Kredyt Banku, będzie mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę, oprocentowaną na 8% w skali roku. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę odpowiadającą połowie środków zainwestowanych w Koszyk Zysków, nie mniej niż 1 tys. zł.

Detaliczne ramiona BRE Banku, mBank i MultiBank, rozpoczęły subskrypcje 2- letnich produktów strukturyzowanych. Strategia produktów (Złotego Środka w mBanku oraz Lokaty Inwestycyjnej 24 Karaty w MultiBanku) daje możliwość zarabiania na wzroście ceny złota ogłaszanej na popołudniowym fixingu na giełdzie w Londynie (London PM Gold Fixing). Dwuletnia strategia inwestycyjna uniezależnia ostateczny wynik od wahań aktywa bazowego. Zakłada dwie obserwacje: w dniu startu lokaty i dwa dni przed zakończeniem inwestycji. Minimalna kwota wpłaty wynosi: 1 tys. zł (w przypadku Złotego Środka) lub 3 tys. zł (dla Lokaty Inwestycyjnej 24 Karaty), a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%. Subskrypcja obu struktur potrwa od 3 do 22 lipca br.
Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się na inwestycję w Lokatę „24 Karaty”, będą mogli skorzystać również z 3-miesięcznej lokaty z oprocentowaniem 7,0% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 2 tys. zł, a maksymalny wkład wynosi 200% wartości środków ulokowanych na Lokacie Inwestycyjnej.

Justyna Niedzielska

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Inwestycje.pl/ budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19267 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 150

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >