Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Właściwy stan techniczny instalacji przewodów kominowych w istotny sposób wpływa na bezpieczne pod względem przeciwpożarowym użytkowanie obiektu budowlanego. W naszym kraju urządzenia ogrzewcze na paliwa stałe i ciekłe oraz urządzenia gazowe są przyczyną prawie 3 tys. pożarów rocznie. Tylko w roku 2001 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Czytaj dalej


Przyczyny pożarów.
W przypadku przewodów kominowych, wady w ich budowie i eksploatacji doprowadzają do powstania pożarów, przede wszystkim z następujących powodów:


• niewłaściwe materiały użyte do budowy komina,


• zbyt cienkie ścianki przewodów kominowych,


• niejednakowy przekrój przewodów na całej ich długości,


• przewody dymowe prowadzone poziomo, skośnie, z uskokami wewnątrz,


• brak drzwiczek wycierowych przy zmianie kierunku przewodu dymowego,


• umieszczanie kominów blisko palnych, niezabezpieczonych konstrukcji budynku,


• za niskie wyprowadzenie komina ponad dach,


• nieotynkowanie komina na strychu, nieotynkowanie lub niewyspoinowanie jego części nad dachem,


• gromadzenie materiałów palnych blisko drzwiczek wycierowych,


• utrudniony dostęp do drzwiczek wycierowych,


• nieszczelność komina.

 

 

Co kontrolować?
Pożary i kontrole potwierdzają zaniedbania w wykonywaniu przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązku sprawdzania stanu technicznego tych instalacji i przewodów. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 ze zm.) nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek systematycznego sprawdzania, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach budowlanych. Wymieniam czynności, których wykonanie potwierdza skuteczność dokonanej kontroli, dając jednocześnie gwarancję bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Sprawdzenie powinno obejmować w szczególności:


• sprawdzenie drożności przewodów kominowych oraz siły ciągu kominowego (podciśnienie) przy zamkniętych oknach,


• sprawdzenie dostępu do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych oraz urządzeń pomocniczych,


• sprawdzenie ogólnego stanu technicznego (przydatność, uszkodzenia) przewodów kominowych na całej ich długości, a także kanałów, czopuchów, rur i łączników, włazów, drabin, drzwiczek kominowych (wyczystnych i rewizyjnych), ław kominiarskich i nasad kominowych,


• sprawdzenia sprawności działania urządzeń wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych w lokalach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),


• sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne przy kominie, nieprawidłowe podłączenia, brak lub uszkodzone urządzenia pomocnicze,


• sprawdzenie zabezpieczenia przewodów spalinowych przed korozją kwasową, pobielenia komina w obrębie strychu.

 

 

Zgodnie z § 30. ust1. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 121, poz.1138). w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych z częstotliwością:

 

• od palenisk opalanych paliwem stałym-co najmniej 4 razy w roku,


• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym-co najmniej 2 razy w roku,


• od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych-co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

 

 

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w w/w obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Powyższe obowiązki ciążą na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku.

 

Wymienione kontrole i sprawdzenia mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, przy czym kontrole stanu technicznego instalacji gazowych powinny przeprowadzać osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją tych instalacji. Natomiast kontrole stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Z każdej kontroli powinien być sporządzony protokół, którego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych, czyli osoby, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe. Obowiązki te powinny być potwierdzone w protokole z kontroli obiektu budowlanego.Warto dodać, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane, kto nie spełnia obowiązku okresowej kontroli wymienionych instalacji i przewodów, podlega karze grzywny. Przepis ten ma charakter wykroczenia z ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożonego karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Natomiast, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności eksploatuje instalacje i urządzenia gazowe, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

 

 

W artykule wykorzystano informacje pochodzące z „Bezpieczny budynek" Wydawnictwa Forum - więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.e-forum.pl.

 


Źródło: Wydawnictwo FORUM / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Firma budowlana Poznań Liczba postów: 10 Grupa: Zanim wybud... Gdybyście szukali kogoś kto oferuje sprzątanie po remoncie to firma https://sold.com.pl/uslugi-porzadkowe/ut rzymanie-czystosci/ się tym zajmuje. Są bardzo dokła...
  • Kupno mieszkania Liczba postów: 64 Grupa: Rynek wtórn... obserwujac aktualna sytuacje chyba wstrzymam sie ze sprzedaza domu - chcialam zmienic na inny, ale jest ciezko, kredyty, slaby rynek na razie ;/ nie wiem co mam...
  • Woda i kanalizacja Liczba postów: 93 Grupa: Prawo Bardzo merytoryczny i pomocny artykuł. Ja niedawno zastanawiałem się nad wyborem domowej przepompowni ścieków. Ostatecznie zdecydowałem się na pompę z serii ORK...
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku Liczba postów: 90 Grupa: Prawo
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 42 Grupa: Nieruchomoś... Ja ostatnio wracając do domu zauważyłam, że powstaje nowe osiedle, zapisałam sobie nazwę, bo akurat znajomi szukają mieszkania do zakupu. Podrzuce Ci link https...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17756 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 226

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >