Ursus perspektywy i najważniejsze aspektów

Ursus perspektywy i najważniejsze aspektów

Seminarium „Ursus wczoraj, dziś i jutro”, zorganizowane w Domu Kultury Arsus, zainaugurowało działalność Fundacji „Dla Ursusa”- nowego podmiotu na społeczno-kulturalnej mapie dzielnicy.

 Przedsięwzięcie stworzone przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz społeczników ma przede wszystkim inicjować debatę publiczną na temat uwarunkowań rozwoju Ursusa, jego perspektyw oraz najważniejszych aspektów funkcjonowania. Na seminarium pt.: „Ursus wczoraj, dziś i jutro” Fundacja Dla Ursusa zaprosiła do wygłoszenia prelekcji trzech wybitnych specjalistów: dr Mirosława Grochowskiego z Zakładu Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Warszawskiego, Janusza Szewczuka eksperta Związku Miast Polskich oraz dr Karola Pawlaka, który specjalizuje się w tematyce energetycznej.

 

Spotkanie z ekspertami w Domu Kultury Arsus to pierwsza inicjatywa, która inauguruje działalność naszej Fundacji – mówi Grzegorz Krzemiński Prezes Zarządu Fundacji „Dla Ursusa”. „W planie mamy już kolejne spotkania, na których, w gronie ekspertów, samorządowców i społeczników, będziemy dyskutować na temat różnych aspektów rozwoju dzielnicy, perspektyw dla terenów poprzemysłowych oraz konkretnych rozwiązań mających realny wpływ na życie mieszkańców Ursusa” – dodaje Grzegorz Krzemiński.

 

Funkcjonalno-przestrzenny rozwój dzielnicy

Pierwsza prelekcja, wygłoszona przez dr. Mirosława Grochowskiego obejmowała swoją tematyką kwestie związane z procesami determinującymi rozwój miast, możliwymi strukturami funkcjonalno-przestrzennymi oraz przyszłością terenów poprzemysłowych. Dr Grochowski zwrócił uwagę na ewolucję przestrzeni miejskiej, biorąc pod uwagę zarówno atrakcyjność dzielnicy Ursus dla mieszkańców, jak i grupy tzw. „użytkowników miasta” (nazywanych również grupą „gapowiczów” z uwagi na fakt, iż nie partycypują w długofalowym rozwoju danej części miasta, ale korzystają z funkcji miejskich (np. turyści bądź osoby jedynie wynajmujące mieszkania w danym mieście czy dzielnicy).

 

Miasto to żywy organizm i twór niedokończony. To efekt społecznego użytkowania przestrzeni. Różne grupy interesariuszy miejskich wchodzą ze sobą w interakcje, które tworzą określony obraz miasta. Dlatego za zmianami w zakresie zagospodarowania dzielnicy oraz koncepcją wykorzystania przestrzeni miejskiej powinien pójść także rozwój funkcji oferowanych przez miasto, w tym funkcji usługowo-komercyjnych, kulturalnych czy edukacyjnych. Istotną rolę odgrywa fakt, aby dzielnica Ursus rozwijała te funkcje, które wpłyną na jej atrakcyjność dla mieszkańców” – powiedział dr Mirosław Grochowski.  

 

Wg ekspertów, obecny rozwój Ursusa powinien uwzględniać tzw. polifunkcyjność poszczególnych stref miasta. Istotna jest pod tym względem dywersyfikacja funkcji miejskich, zwłaszcza w odniesieniu do dzielnic, których motorem rozwoju przez wiele lat był głównie przemysł. „Jak pokazują doświadczenia miast amerykańskich i europejskich, tereny poprzemysłowe to zwykle obszary problemowe w rozwoju miasta. Dlatego budując ład przestrzenny w ramach metropolii, powinniśmy pamiętać o tym, aby nie marginalizować dzielnic poprzemysłowych, takich jak Ursus” – dodaje dr Mirosław Grochowski.

 

Gra w miasto

Kolejne wystąpienie, zaprezentowane przez Janusza Szewczuka, eksperta Związku Miast Polskich, dotyczyło między innymi demograficznych i społecznych aspektów rozwoju dzielnicy Ursus. „Obecny etap rozwoju dzielnicy Ursus  to czas przełomu. Ponad 100 lat temu decyzja o budowie w tej części Warszawy dużego zakładu przemysłowego zmieniła na wiele lat tożsamość tej dzielnicy. Obecnie mamy do czynienia z równie przełomowym momentem jej rozwoju” – powiedział Janusz Szewczuk.

 

Gra w miasto, to nic innego jak gra w ludzi. Miasta i dzielnice nie żyją, jeśli nie będą atrakcyjne dla mieszkańców i użytkowników oraz będą traktowane jako przysłowiowa „sypialnia”. Głęboko wierzę, iż na terenie 120 hektarów, gdzie zlokalizowany jest Ursus, może powstać agora, centralna przestrzeń miasta i debaty publicznej, integrująca wokół siebie mieszkańców. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej nie jest możliwa bez uwzględnienia aspektów społecznych” – podkreślał Janusz Szewczuk.

 

Zdaniem eksperta, analiza uwarunkowań rozwoju miasta oraz jego biznesplan to nic innego jak prognoza demograficzna. Ursus to dzielnica młoda, co tworzy duży potencjał. W latach 2002-2009 łączna liczba mieszkańców dzielnicy zwiększyła się o ponad 25%, czyli ponad 10 tys. osób. Jednym z istotnych trendów jest jednak nie tylko przyrost liczby ludności, ale także jej wymiana, która następuje m.in. poprzez wynajem mieszkań na terenie dzielnicy. Pod względem napływu osób w wieku produkcyjnym (w tym 25-39 lat) Ursus przoduje nad innymi dzielnicami Warszawy, takimi jak m.in. Śródmieście czy Wola, w których zauważalny jest ubytek liczby mieszkańców. Jak podkreślał Janusz Szewczuk, potencjał dzielnicy tkwi w potencjale jej mieszkańców, ich aktywności ekonomicznej oraz stopniu utożsamiania się z dzielnicą i tutejszą społecznością lokalną.

 

Infrastruktura do modernizacji

Na zakończenie dr Karol Pawlak przybliżył zgromadzonym uwarunkowania dotyczące optymalizacji sposobu zaopatrywania w energię. Ekspert wskazywał na fakt, iż istniejąca w Polsce infrastruktura energetyczna i cieplna wymaga gruntownej modernizacji, a ponadto dużych inwestycji. „Biorąc pod uwagę potrzebę rewitalizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej, dzielnica Ursus nie stanowi wyjątku. Taka konieczność zauważalna jest praktycznie w całej Polsce. Wg ekspertów Polskiej Akademii Nauk, blisko 70% krajowych bloków energetycznych liczy ponad 40 lat. Aby zrewitalizować system, Polska potrzebuje ok. 100 mld euro na rozwój infrastruktury. W przeciwnym razie już w latach 2017-2018 istnieje ryzyko wyłączeń energii elektrycznej” – podkreślał dr Karol Pawlak.

 

Plany Fundacji „Dla Ursusa”

W najbliższym czasie Fundacja „Dla Ursusa” zamierza zorganizować kolejne seminaria pt.: „Miasto XXI wieku”, „Transformacja terenów poprzemysłowych” oraz „Miasto równych szans”. Fundacja zamierza również stworzyć i zrealizować następujące programy społeczne: Dziecko w mieście”, „Aktywny senior” i „Miejska dżungla – zagrożenia
i problemy współczesnej aglomeracji”.

 

Fundacja dla Ursusa powstała, aby działać na rzecz społeczności lokalnej oraz intensywnie wspierać rozwój dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Fundacja wyznaczyła sobie cele, które zostały zapisane w statucie i stanowią integralną podstawę jej działalności.

 

Główne obszary działań Fundacji „Dla Ursusa”:

  • wspieranie rozwoju kultury fizycznej i promowanie sportu,
  • działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
  • działania mające na celu rewitalizację dzielnicy,
  • upowszechnianie wiedzy o dzielnicy Ursus oraz ochrona dóbr kultury i tradycji,
  • działania związane z pozyskaniem środków krajowych i zagranicznych na realizację celów związanych z rozwojem dzielnicy Ursus.

 

 

 

 

Źródło: Multi PR / budnet.pl

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 19195 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 197

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >