Za wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych wójt nakłada surowe kary

Za wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych wójt nakłada surowe kary

Na właścicieli nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na odbiór odpadów, wójt może nałożyć specjalne opłaty. Jeżeli taki właściciel zostanie nakryty na ich wyrzucaniu w lesie, zapłaci dodatkowo 100-krotność stawki za ich umieszczenie na składowisku

Mimo kolejnych nowelizacji ustawy o odpadach kwestia nielegalnego pozbywania się śmieci wydaje się wciąż nierozwiązana. Rosnące opłaty za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych (od 2005 r., opłaty te wzrosły prawie siedmiokrotnie) oraz coraz bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące legalnego ich zagospodarowania (jak choćby obowiązek redukcji ilości odpadów biodegradowalnych umieszczanych na składowiskach) powodują znaczny wzrost kosztów działalności podmiotów legalnie działających na tym rynku. Im wyższe koszty legalnego zagospodarowania odpadów, tym większa pokusa, aby ich uniknąć. Nie ma się więc co łudzić: problem nielegalnych składowisk odpadów z każdym rokiem będzie narastał. Organy administracji winny zatem być lepiej przygotowane do walki z tym nasilającym się zjawiskiem.

Bezprawne wysypiska

Zgodnie z ustawą o odpadach (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.) składowisko jest przede wszystkim obiektem budowlanym. Kiedy więc mówimy o nielegalnym miejscu składowania śmieci, powinniśmy mieć na myśli takie, które spełnia kryteria obiektu budowlanego (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane). Nie można zatem mówić o nielegalnych składowiskach odpadów w kontekście przypadkowych, niezorganizowanych miejsc pozbywania się śmieci (np. wyrzucanych do lasu).

Trzy typy niezgodności

Istnieje wiele okoliczności, które mogą zadecydować, że uznamy dane składowisko za nielegalne. Są one o tyle istotne, że w zależności od przyczyny niezgodności danego wysypiska z przepisami do interwencji właściwe będą różne organy administracji; ponadto znajdą zastosowanie różne sankcje.

Brak pozwolenia na prowadzenie działalności: prowadzenie działalności na składowisku odpadów wymaga pozwolenia na ich unieszkodliwianie, a w przypadku składowisk o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę – tzw. pozwolenia zintegrowanego. Brak wymaganego pozwolenia na unieszkodliwianie odpadów oznacza, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać decyzję wstrzymującą użytkowanie takiego składowiska. Inspektor musi wydać taką decyzję, jeżeli brakującym pozwoleniem jest pozwolenie zintegrowane.

czytaj więcej...
Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18529 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 127

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >