Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Współczesny świat zmusza niekiedy ludzi do migracji. Nie tylko Polacy wyjeżdżają zagranicę. Zjawisko migracji dotyczy bowiem również przedstawicieli innych narodów, którzy pragnęliby osiedlić się w Polsce. Czytaj dalej

 

Zasygnalizowana powyżej problematyka została uregulowana przez ustawodawcę w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 178, ze zm.). Zgodnie z jej przepisami, cudzoziemiec może nabyć nieruchomość jedynie po uzyskaniu zezwolenia (art. 1 ust. 1 ustawy). Tego typu zezwolenie wydaje w formie decyzji administracyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych. Aby decyzja ta mogła zostać wydana wymagane jest by minister obrony narodowej nie wniósł sprzeciwu. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości rolne, wymagany jest również brak sprzeciwu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 1 ust. 1 ustawy). Sprzeciw, o którym była mowa przed chwilą, wydawany jest również w formie decyzji administracyjnej.

 

Czytaj również: Przekazanie domu przy pomocy zapisu windykacyjnego

 

Zgodnie z przepisami omawianej ustawy, cudzoziemcem jest (art. 1 ust. 2 ustawy):

 1. osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego;

 2. osoba prawna, która nie posiada swojej siedziby w Polsce;

 3. spółka osób wskazanych powyżej, która nie posiada osobowości prawnej, ma swoją siedzibę zagranicą i została utworzona zgodnie z ustawodawstwem obcych państw;

 4. osoba prawna oraz spółka handlowa, która nie posiada osobowości prawnej posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jest kontrolowana w sposób bezpośredni lub pośredni przez osoby lub spółki wskazane powyżej.

 

Czytaj również: Umowa o roboty budowlane

 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, nabyciem nieruchomości jest nie tylko zakup. Chodzi tutaj bowiem o nabycie prawa własności nieruchomości, jak również o nabycie prawa użytkowania wieczystego wskutek każdego zdarzenia prawnego (art. 1 ust. 4 ustawy). Innymi słowy cudzoziemiec może stać się właścicielem nieruchomości również np. w drodze spadkobrania czy też zasiedzenia. Zezwolenie na nabycie nieruchomości jest wydawane na wniosek cudzoziemca. Jednakże muszą zostać spełnione następujące warunki (art. 1a ust. 1 ustawy):

 • nabycie nieruchomości nie może spowodować zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a ponadto nie mogą sprzeciwiać się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;

 • wykazanie przez cudzoziemca okoliczności, które potwierdzają jego więzi z Polską (np. posiadanie polskiego pochodzenia).


Wniosek o uzyskanie zezwolenia powinien zawierać następujące elementy (art. 1a ust. 3 ustawy):

 1. oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego;

 2. oznaczenie nabywanej nieruchomości;

 3. oznaczenie zbywcy;

 4. określenie formy prawnej nabycia nieruchomości;

 5. informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości.


Uzyskane zezwolenie jest ważne przez okres 2 lat. Jednakże postępowanie w tej sprawie może zostać umorzone, jeżeli cudzoziemiec o to wystąpi, a także w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty oświadczy, iż nie zamierza zbywać nieruchomości na rzecz cudzoziemca starającego się o uzyskanie zezwolenia. W tym miejscu należy zaznaczyć, że cudzoziemiec może również starać się o tzw. promesę, czyli przyrzeczenie wydania zezwolenia (art. 3d ust. 1 ustawy). Promesa jest ważna przez rok (art. 3d ust. 2 ustawy).


Gdyby zdarzyło się tak, że cudzoziemiec nabył nieruchomość wbrew przepisom omawianej ustawy, wówczas nabycie to byłoby nieważne (art. 6 ust. 1 ustawy). Żądanie uznania nabycia za nieważne przysługuje również wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także staroście, marszałkowi województwa lub wojewodzie oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 6 ust. 2 ustawy).


Omówione powyżej dyspozycje mają charakter ogólny. Należy bowiem zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział również sytuacje, w których przepisy niniejszej ustawy nie obowiązują. Dla przykładu można tu wymienić chociażby nabycie przez cudzoziemca samodzielnego lokalu mieszkalnego (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym (art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy). Jak widać zasady, na których cudzoziemcy mogą nabywać w Polsce nieruchomości to dość skomplikowana kwestia. W niniejszym opracowaniu zasady te zostały omówione jedynie w sposób pobieżny. 

Źródło: budnet.pl
Autor: Paweł Stasiuk

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

 • Pokój dla dziecka Liczba postów: 199 Grupa: Nowości ara... Mogę Wam polecić sprawdzić stronę https://helpmedi.com.pl/produkt/aspirato r-ustny-kataru-dinorino/ , na której znajdziecie ofertę firmy HelpMedi, która dostarcz...
 • Jak dbać o klimat i środowisko? Sprawdź! Liczba postów: 4 Grupa: Budowa i re... Na stronie https://www.eko-projekt.com/ znajdziecie ofertę firmy Eko-Projekt, która świadczy kompleksową pomoc z zakresu doradztwa i konsultingu środowiskowego....
 • Samemu czy z firmą Liczba postów: 6 Grupa: Aktualności Każdego w końcu czeka przeprowadzka i do tego polecam fantastyczną firmę przeprowadzkową https://www.przeprowadzkiwroclaw.pl Bardzo dobrze się z nimi współpraco...
 • Piece wolnostojace, kozy Liczba postów: 65 Grupa: Kominki od... duzy wybor tych piecow typu Koza ma firma Kratki. kupilismy taki dla babci bo poprzedni piec byl bardzo obciazajacy
 • Płoty ogrodowe Liczba postów: 1047 Grupa: Ogrodzenia... A jeśli chcesz kupić wszystko w jednym miejscu, to doskonałym miejscem będzie https://posesjaplus.pl Tutaj poza ogrodzeniem panelowym czy siatkowym kupisz też o...
 • Podłogi Liczba postów: 234 Grupa: Robimy stro... Estetyka i autentyczność: https://panele-podlogowe.eu Niektóre panele podłogowe imitują naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień, zachowując autentyczny...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19247 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 176

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >