Jak rozliczać dochody z podnajmu lokalu

Jak rozliczać dochody z podnajmu lokalu

Najem i podnajem różnią się wyłącznie na gruncie prawa cywilnego. Natomiast przepisy podatkowe w jednakowy sposób regulują przychody i z najmu, i podnajmu.

By zawrzeć umowę najmu, trzeba dysponować nieruchomością, która ma być przedmiotem najmu na zasadach prawa własności. Podnajmować zaś można mieszkanie lub inną nieruchomość, którą się dysponuje jedynie na podstawie umowy najmu.

Najem i podnajem

Najem, podnajem, dzierżawa i inne im podobne źródła przychodów są w przepisach o podatku dochodowym oraz o podatku od towarów i usług uregulowane dokładnie tak samo. Dotyczy to również opodatkowania przychodów od użyczenia, które w istocie jest podnajmem. Praktyczne znaczenie ma to zastosowanie zwłaszcza w sytuacji jeden wynajmujący, kilku najemców.

Jeśli najemców jest kilku i zawierana jest jedna umowa najmu, to powinni występować zbiorowo jako najemcy. Innym rozwiązaniem jest wariant, w którym wynajmujący z każdym najemcą zawiera odrębną umowę najmu. Jej przedmiotem jest część mieszkania, np. jeden pokój z prawem do korzystania z kuchni, łazienki i ewentualnie innych jeszcze pomieszczeń na równych prawach z osobą (osobami) wynajmującymi pozostałe części lokalu. Przychód z najmu jest wtedy sumą przychodów ze wszystkich umów.

czytaj więcej...

Źródło: Gazeta Prawna

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19246 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 239

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >