Jaka jest liczba przetargów w Polsce

Jaka jest liczba przetargów w Polsce

Liczba ogłaszanych przetargów na wszelkie prace budowlane w okresie styczeń – czerwiec bieżącego roku była o ponad 11,6 procent mniejsza niż w analogicznym czasie ubiegłego roku – wynika z danych opracowanych przez serwis eGospodarka.pl. Czytaj dalej

 

Warto podkreślić, że spadek liczby ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego zanotowano jedynie w tym segmencie. W pozostałych dwóch kategoriach – czyli dostawach usług oraz towarów – liczba ogłoszeń wzrosła.

 

Czytaj również: Jakie problemy napotykają studentów podczas najmu mieszkania ?

 

Dane, opracowane w oparciu o ogłoszenia przetargowe publikowane w serwisie www.Przetargi.eGospodarka.pl, wskazują, że w pierwszym półroczu 2011 roku liczba ogłaszanych zamówień publicznych wzrosła względem analogicznego okresu ubiegłego roku o  3,2 procent. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2011 roku opublikowano 83 tys. 559 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wobec 80 tys. 935 w analogicznym okresie roku 2010.

 

 

W czerwcu 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się 16 tys. 778 ogłoszeń, wobec 15 tys. 239 w maju, 14 tys. 9 ogłoszeń w kwietniu,  15 tys. 836 w marcu, 11 tys. 691 ogłoszeń w lutym i 10 tys. 6 w styczniu. W zeszłym roku - w czerwcu 2010 - w BZP pojawiło się 16 tys. 817 ogłoszeń.

 

Czytaj również: Analiza zmiana na rynku nieruchomości

 

W relacji miesięcznej – względem maja 2011 – przyrosty wystąpiły we wszystkich trzech kategoriach ZP (dostawy towarów, dostawy usług, roboty budowlane). W ujęciu rocznym, poniżej „kreski” – co nie powinno dziwić – znalazły się ogłoszenia na realizację prac budowlanych. Liczba ogłoszeń na roboty budowlane w ujęciu rocznym spadła w czerwcu 2011 względem czerwca 2010 o 6,4 procent. W czerwcu nie została więc przełamana tendencja widoczna od początku roku – w relacji rok do roku liczba ogłoszeń przetargowych na prace budowlane spadała w maju, kwietniu, marcu i lutym. Tak więc wynik całego pierwszego półrocza stał się naturalną konsekwencją trendu widocznego w poszczególnych miesiącach – w publicznych zamówieniach budowlanych dzieje się gorzej, niż rok temu.

 

 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 spadek liczby ogłaszanych postępowań o ZP względem pierwszego półrocza 2010 w segmencie budowlanym wyniósł 11,65 procent. W przypadku ogłoszeń na dostawy usług wystąpił przyrost, tak samo jak w przypadku postępowań na dostawy towarów. W pierwszym przypadku porównanie  pierwszych półroczy 2011 i 2010 zamyka się dodatnim bilansem w wysokości 13,2 procent. Z kolei w okresie styczeń-czerwiec 2011 pojawiło się o 9,8 procent więcej ogłoszeń na dostawy towarów niż w analogicznym okresie roku 2010. W kategorii prac budowlanych spadek można zauważyć również nie tylko względem roku 2010, ale też pierwszych półroczy lat 2009 i 2008. W segmencie budowlanym widać więc mocne i wyraźne spowolnienie, co niestety nie jest dobrym prognostykiem – bowiem inwestycje są ograniczane, a wiele wskazuje na to, że maksimum inwestycji mamy już za sobą.


Inflacja i wysychanie unijnej skarbonki

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu produkcja przemysłowa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła tylko o 2 proc. W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku produkcja wzrosła o 7,4 proc., w ubiegłym roku w porównywalnym okresie ten wzrost był wyższy i wyniósł 10,6 proc. W tym roku gospodarkę napędza jeszcze budownictwo, gdzie trafiają środki unijne i realizowane są inwestycje związane z Euro 2012. Potwierdza to wysoka dynamika produkcji budowlanej związanej z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (40 proc. wzrostu) oraz specjalistycznych robót budowlanych (prawie 23 proc. wzrost). Środki unijne jednak się kończą i już wkrótce główny motor naszej gospodarki zacznie się dławić. O nadchodzącym osłabieniu w budownictwie jednoznacznie świadczy spadająca liczba ogłaszanych nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Realizowane obecnie inwestycje będą więc kontynuowane, ale boom już się kończy i nie należy oczekiwać powtórki hossy w tym segmencie.

 

Czytaj również: Wakacje najlepszym okresem na remonty

 

Na szczęście zaczyna wyhamowywać inflacja. Według danych GUS, w czerwcu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 4,2 proc., wobec 5 proc. przed miesiącem. To mniej niż prognozowali ekonomiści. Z kolei według danych NBP, inflacja bazowa w czerwcu, po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym.

 

W czerwcu 2011 r. w porównaniu do maja odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub. roku nastąpił niewielki wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu czerwca 2011 r. wyniosła 1 mln 883,3 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 79,3 tys. osób. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2011 r. stanowili 11,8% ludności aktywnej zawodowo (w maju 2011 r. – 12,2%; w czerwcu 2010 r. – 11,7%).

 

Czytaj również: Wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie biurowe

 

– "Podstawowe zagrożenia dla polskiej gospodarki nadal mają swoje źródła poza naszymi granicami. Praktyczne bankructwo Grecji, problemy innych krajów strefy euro – Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, to tylko niektóre z niebezpieczeństw mogących uderzyć w nasz system finansowy i gospodarkę" – mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – "Polska również jest krajem mocno zadłużonym, więc wszelkie perturbacje w dalszym finansowaniu naszego deficytu byłyby bardzo przykre dla całego sektora publicznego. Również zawirowania u naszych głównych europejskich partnerów handlowych bardzo szybko by uzyskały przełożenie na kondycję rodzimego przemysłu, a więc także budżetu Państwa. Niestety niepewność na rynkach finansowych oraz stopniowe wyczerpywanie się funduszy unijnych nie sprzyjają nowym planom inwestycyjnym. Stąd właśnie wyraźny spadek liczby postępowań o zamówienia publiczne w segmencie budowlanym" – dodaje Beata Szkodzin.


Budowlanka: odwrót na całej linii

Dane opracowane przez serwis eGospodarka.pl wskazują, nadal bardzo intensywnie realizowane są inwestycje związane z budową i odbudową infrastruktury przeciwpowodziowej. W czerwcu 2011 roku liczba ogłoszeń przetargowych na wykonanie tego typu prac ("roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej") wzrosła aż o 616 procent względem analogicznego miesiąca roku ubiegłego!

 

W zestawieniu rdr tylko przetargi na prace związane z ochroną przeciwpowodziową wykazują tak wysoką dodatnią dynamikę. Następne w rankingu prace -  roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych – wykazują już zaledwie 28-procentową dynamikę w odniesieniu do czerwca 2010. Niewiele ustępują im ogłoszenia na wykonanie robót murarskich i murowych (20,91 procent więcej niż w czerwcu 2010), roboty rozbiórkowe (20,55 procentowy przyrost), roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (20,23-procentowa dynamika).

 

Czytaj również: Jak nie przepłacić wymiany waluty?

 

Dwucyfrowe przyrosty względem czerwca ubiegłego roku wykazały jeszcze ogłoszenia na dostawę urządzeń medycznych (+15,60 procent), wyposażenie placów zabaw (+15,27 proc.), roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (+11,97 proc.) oraz dostawę pakietów oprogramowania i systemów informatycznych (+10,62 proc.).

 

W stosunku do czerwca ubiegłego roku najbardziej spadło zapotrzebowanie na roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (-38,55 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (-35,79 proc.), usługi nadzoru budowlanego (-33,33 proc.), nadzór nad robotami budowlanymi (-31,44 procent), roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (-29,10 procent), roboty w zakresie budowy dróg (-28,29 proc.), roboty w zakresie nawierzchni dróg (-27 proc.), izolacja cieplna (-24,71 proc.), usługi szkolenia zawodowego (-24,29 proc.), roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei oraz wyrównywanie terenu (-21,46 proc.) a także na roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, roboty w zakresie różnych nawierzchni, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty drogowe, roboty w zakresie stolarki budowlanej, wykonywanie pokryć dachowych, usługi szkoleniowe, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

 

Czytaj również: Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na budowę własnego domu?

 

W relacji miesięcznej (względem maja 2011) najbardziej wzrosła liczba ogłoszeń o udzielenie ZP na roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych (+86,34 proc.), wyposażenie placów zabaw (+58,95 proc.), roboty rozbiórkowe (+58,56 proc.), roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (+52,94 procent), pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (+52,44 proc.), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (+47,13 procent), roboty murarskie i murowe (+37,11 procent), pokrywanie podłóg i ścian (+36,36 procent), roboty w zakresie stolarki budowlanej (+35,23 proc.), wykonywanie pokryć dachowych (+34,91 procent), wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (+33,64 proc.), drukarki laserowe (+31,19 proc.).

 

W ciągu miesiąca najbardziej spadła liczba postępowań przetargowych na usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków (-43,65 proc.), usługi edukacyjne i szkoleniowe (-23,64 proc.), usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego (-22,81 procent), usługi projektowania architektonicznego (-12,5 proc.), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (-9,78 proc.), produkty farmaceutyczne (-5,31 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (-4,72 proc.), roboty w zakresie nawierzchni dróg (-3,57 proc.).

 

 

Zestawienie pierwszego półrocza 2011 roku z analogicznym okresem roku 2010 wskazuje jednoznacznie na spadki niemal wyłącznie w segmencie budowlanym. I tak, w bieżącym roku dużo rzadziej niż rok temu zamawiano roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, usługi projektowania architektonicznego, roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, usługi nadzoru budowlanego, instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, roboty w zakresie nawierzchni ulic, usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, roboty w zakresie budowy dróg, roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, nadzór nad robotami budowlanymi, roboty remontowe i renowacyjne, urządzenia medyczne, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty w zakresie różnych nawierzchni, roboty instalacyjne w budynkach.


Jak widać, znaczne spadki dotknęły nie tylko zamówień na prace typowo wykonawcze, ale również usługi  projektowe i nadzoru. Oznacza to, że w najbliższym czasie znacząco zmniejszy się zakres wykonywanych prac budowlanych. Prace projektowe są bowiem wstępnym etapem wszelkich inwestycji.

2011-07-29
Źródło: Com-Media / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Jaki podział domu po rozwodzie? Liczba postów: 1046 Grupa: Trudne tema... Najlepiej zgłosić się z tą kwestią do prawnika. Nie ma chyba lepszego sposobu. Polecam kontakt z Legaleo - Kancelarią Wojas Pawlak. Profesjonalnie ogarniają teg...
  • Problem alkoholowy - jak walczyć? Liczba postów: 316 Grupa: Trudne tema... Z tego co wiem, szukanie pomocy w leczeniu alkoholizmu jest kluczowe na drodze do wyzdrowienia. Dlatego ważne jest mówienie o https://alkodoktor.pl/ jako źródle...
  • fotografia biznesowa Liczba postów: 147 Grupa: Konferencje... Sesje różnego rodzaju dzisiaj wykonują profesjonalni fotografowie i jak najbardziej warto znaleźć solidnego w swojej okolicy https://bartekciok.pl/ Sesje biznes...
  • Regały magazynowe Liczba postów: 31 Grupa: Trudne tema... Interesuje mnie producent regałów magazynowych. Zależy mi na zamówieniu regałów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Do tej pory wyszukałam firmę AB RACK, k...
  • Jak spędzasz swój wolny czas? Liczba postów: 62 Grupa: Trudne tema... Bardzo ciekawa rada. Dla tych, którzy wolą najlepsze doświadczenie w kasynie społecznościowym, polecam przeczytanie informacji o kasynach społecznościowych na p...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19202 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 178

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >