Lipiec 2010r miesiącem przetargów. Letnie wzrosty prac budowlanych.

Lipiec 2010r miesiącem przetargów. Letnie wzrosty prac budowlanych.

Lipiec, szczytowy miesiąc letniej kanikuły, to zwyczajowo czas intensywnych prac budowlanych. Rytm tych prac wyznacza aura, w tym roku wyjątkowo sprzyjająca. Ruszają też już programy odbudowy infrastruktury zniszczonej w majowych i czerwcowych powodziach. Czytaj dalej

Wszystkie te czynniki skutkują dość znacznym przyrostem liczby ogłoszeń o postępowaniach przetargowych na realizację robót budowlanych - podaje raport opracowany przez serwis www.eGospodarka.pl. Dodatnia miesięczna dynamika zmian wystąpiła również zamówieniach dotyczących dostaw usług, zaś minimalnie poniżej kreski znalazły się przetargi dotyczące dostaw towarów, których liczba w lipcu minimalnie spadła względem czerwca.

Na perspektywy dotyczące skali zamówień publicznych niestety nie najlepiej wpływa sytuacja budżetu państwa. Zapowiedź podwyższenia podatków świadczy o pogłębiającej się nierównowadze finansów publicznych, jeśli zaś kolejnym krokiem rządu będzie - postulowana przez liczne grono ekonomistów - redukcja wydatków publicznych w różnych obszarach, niewątpliwie wpłynie to na skalę zamówień publicznych. Państwo będzie musiało po prostu dość mocno oszczędzać, a czy będzie to starannie zaplanowany program oszczędności, czy chaotyczne, doraźne redukowanie wydatków, to na chwilę obecną znaczna niewiadoma. Niestety przyszły rok jest rokiem wyborczym, może się więc okazać, że przeszkodą we wdrażaniu racjonalnych projektów oszczędności i ograniczania wydatków publicznych są przesłanki wyłącznie tylko polityczne.

Prawie 8 procent w górę. W ciągu miesiąca


Dane opracowane na podstawie ogłoszeń pochodzących z Biuletynu Zamówień Publicznych publikowanych w serwisie www.Przetargi.eGospodarka.pl , pokazują, że w lipcu 2010 roku liczba ogłaszanych zamówień publicznych wzrosła względem poprzedniego miesiąca o niemal 8 procent (7,99 proc.). Przyrost liczby ogłoszeń o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego względem analogicznego miesiąca ubiegłego roku jest dużo mocniejszy – wynosi 30,48 procent.

W siódmym miesiącu bieżącego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 17 tys. 161 ogłoszeń, wobec 16 tys. 817 ogłoszeń w czerwcu, 15 tys. 94 ogłoszeń w maju, 14 tys. 964 w kwietniu i 15 tys. 833 w marcu.

Dostawcy usług i towarów a także wykonawcy prac budowlanych dla sektora publicznego mogą w tym roku liczyć na dużo wyższe profity niż przed rokiem. Od początku roku ogłoszono o ponad 19 procent (19,27 proc.) więcej postępowań o udzielenie ZP niż rok wcześniej – w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2009 roku w BZP pojawiło się łącznie 83 tys. 86 ogłoszeń, w okresie styczeń-lipiec roku bieżącego było to z kolei 90 tys. 96 ogłoszeń.
 

 

Po pewnej niepewności na początku roku, widać już mocny i wyraźny przyrost względem ubiegłego roku. Po ubiegłorocznym zastoju, segment zamówień publicznych przyspieszył, i to znacznie.

 

 

 
Czas budowania i remontów. „Budowlanka” bezkonkurencyjnym liderem


W lipcu zanotowano względem czerwca przyrost liczby ogłoszeń w dwóch z trzech klasyfikowanych kategorii zamówień publicznych. Przybyło ogłoszeń dotyczących wykonania robót budowlanych oraz dostaw usług. Nieco mniej niż miesiąc wcześniej było za to ogłoszeń dotyczących dostaw towarów. Cóż, taki nieznaczny spadek można raczej przypisać wakacjom, bowiem lipiec i sierpień to w administracji publicznej czas urlopów, spada więc zapotrzebowanie na bieżące dostawy, a urlopowani urzędnicy nie rozpisują nowych postępowań.

Jak wspomniano wcześniej, w lipcu spośród wszystkich kategorii ogłoszeń o postępowaniu w ramach ZP, najbardziej – względem poprzedniego miesiąca - wzrosła liczba ogłoszeń na prace budowlane. W lipcu 2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 8 tys. 157 ogłoszeń dotyczących prac remontowo-budowlanych, o 17,18 procent więcej niż w czerwcu.

Dodatnia miesięczna dynamika zmian dotyczy również ogłoszeń na dostawy usług. W lipcu dostaw usług dotyczyło 5 tys. 170 ogłoszeń, o niemal 5,8 procent więcej niż maju.

W relacji miesięcznej nieznacznie zmniejszyła się liczba ogłoszeń na realizację dostaw towarów – w lipcu w BZP pojawiły się 4 tys. 834 ogłoszenia w tej kategorii, zaledwie o 2,72 procent mniej niż w czerwcu.
 

 

- Dobra sytuacja w kategorii robót budowlanych to zjawisko sezonowe, nie powinno więc nikogo szczególnie ekscytować. Optymistyczna dla wszystkim firm współpracujących z sektorem publicznym wiadomość to dużo lepsza niż rok temu sytuacja ogólna, czyli znacznie lepsze wyniki za siedem miesięcy bieżącego roku zestawione z danymi za analogiczny okres zeszłego roku - mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. - Bardzo niepokojące są natomiast pojawiające się informacje o coraz poważniejszym niezrównoważeniu finansów publicznych, zagrażającym na przykład finansowaniu własnemu projektów unijnych. Rząd usiłuje zwiększyć dochody wspólnego budżetu poprzez dokręcanie śruby fiskalnej, jednak na dłuższą metę sytuację może uzdrowić dopiero przemyślana polityka redukowania wydatków. Państwo po prostu musi zacząć oszczędzać i to oszczędzać systemowo, a nie za pomocą doraźnych cięć. Niestety oszczędności budżetowe to bardzo niepopularne decyzje, wątpię więc czy zostaną podjęte w najbliższym czasie, pamiętajmy przecież że przyszły rok jest rokiem wyborczym. A wyborcy na ogół bardzo nie lubią słuchać o oszczędnościach i zaciskaniu pasa. Niestety, ciągłe opóźnianie bolesnych dla wielu grup społecznych reform może zakończyć się dużo poważniejszą sytuacją, związaną z przekroczeniem ustawowych progów ostrożnościowych. Wtedy już nie będzie praktycznie żadnej swobody manewru, a cięcia będą szerokie i bardzo głębokie, co wprost przełoży się na poważne tarapaty przedsiębiorstw współpracujących z sektorem publicznym – dodaje Beata Szkodzin.
 

 

Spośród wszystkich opublikowanych w lipcu 2010 roku w serwisie przetargi.eGospodarka.pl 16 tys. 817 ogłoszeń o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tradycyjnie już najczęściej przez zgłaszających był wybierany tryb przetargu nieograniczonego. Na tę formę obsługi zamówienia publicznego zdecydowano się w 94,88 procentach ogłoszeń o zamówieniu publicznym. Przetarg ograniczony został wybrany w 0,5 proc. zamówień. Na inne formy realizacji zamówienia - dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia czy zapytanie o cenę - zdecydowano się w maju w przypadku 4,62 proc. ogłoszeń o postępowaniu w sprawie udzielenia ZP.

 

Duże miasta: przyrosty. Na ogół


W lipcu 2010 roku w klasyfikowanych dużych i średnich miastach Polski (łącznie 60 ośrodków miejskich) sytuacja – jeśli uwzględnia się miesięczną dynamikę zmian liczby ogłoszeń przetargowych – była idealnie wyrównana. W relacji miesięcznej liczba ogłoszeń przetargowych zwiększyła się w dokładnie połowie, bo 30 miastach, w pozostałych 30 ośrodkach miejskich – spadła. Miesiąc wcześniej spadek zanotowano tylko w 13 miastach spośród 59 ośrodków.

W grupie wszystkich 60 analizowanych miast, miesięczne zmiany względne (lipiec względem czerwca) liczby ogłoszeń o postępowaniu w ramach ZP wahały się od +95 proc. (Ostrołęka) do -50,70 proc. (Siedlce).
W miesięcznym zestawieniu, tradycyjnie pozycję lidera zajmuje największy i najważniejszy w kraju ośrodek miejski, mianowicie Warszawa. W lipcu 2010 roku instytucje zlokalizowane w stolicy, ogłosiły 1 tys. 464 przetargi, o 8,12 procent więcej niż miesiąc wcześniej.

Z drugiego w zestawieniu dużego miasta - Krakowa - pochodziło w lipcu niemal dokładnie dwukrotnie mniej ogłoszeń niż ze stołecznej Warszawy - mianowicie 729, o 2,1 procent więcej niż miesiąc wcześniej. Z Wrocławia, zajmującego trzecią lokatę w rankingu, pochodziło w lipcu 479 ogłoszeń, o 3 procent więcej niż miesiąc wcześniej. Poznań, czwarty w zestawieniu, w lipcu mógł się pochwalić 458 ogłoszeniami. W stolicy Wielkopolski mieliśmy jednak do czynienia z miesięcznym spadkiem w wysokości 8,22 procent.

 

Na kolejnych lokatach uplasowały się Katowice (347 ogłoszonych postępowań o ZP, miesięczny przyrost o 7,10 proc.), Lublin (323 ogłoszenia, w ciągu miesiąca przybyło 41 proc.), Łódź (317 ogłoszeń, miesięczny spadek o 12,4 procent), Szczecin (296; +10,45 proc.), Rzeszów (272; +43,9 proc.), Gdańsk (również 272 ogłoszenia, spadek miesięczny o 10,23 proc.), Bydgoszcz (232 ogłoszenia, +7,4 proc.), Olsztyn (211; -11,34 proc.), Kielce (190, -5,47 proc.), Białystok (187; +2,2 proc.), Gdynia (162; -13,8 proc.), Opole (138, -3,5 proc.), Koszalin (122; +0,83 proc.), Gliwice (114, -8 proc.), Radom (106, -15,2 proc.), Zielona Góra (102 ogłoszenia; miesięczny spadek o 18,4 procent).

Pozostałe większe miasta w lipcu nie przekroczyły poziomu stu ogłoszeń o ZP. Poniżej tego progu znalazły się między innymi takie miasta jak Toruń (97 ogłoszeń o ZP opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych; spadek względem czerwca o 27,6 procent) czy Tarnów (89 ogłoszeń, przyrost o 25,35 proc.).
Rekordowe dodatnie zmiany względne zanotowały takie miasta jak wspomniana wcześniej Ostrołęka (+95 proc.) a także Mielec (+84,6 proc.), Skierniewice (+57,14 procent), Kalisz (+53,33 proc.), Tychy (+48,84 procent), Rzeszów (+43,92 proc.) oraz Lublin (+41 proc.).

Po przeciwnej stronie - największych miesięcznych spadków względnych - znajdziemy takie miasta jak Siedlce (-50,7 procent), Gniezno (-39 procent), Wejherowo (-36,7 proc.), Elbląg i Racibórz (-36,6 proc.), Lubin (-35 proc.).

Województwa: trzy czwarte „nad kreską”

W lipcu spadek liczby ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie ZP zanotowano w czterech spośród szesnastu województwach, przy czym wszystkie wspomniane spadki nie były znaczne, oscylowały w większości wokół 1 – 2 procent. I tak, największy spadek zanotowano w woj. pomorskim i wyniósł on 4,18 procent. W województwie kujawsko-pomorskim wystąpił spadek w wysokości 1,81 procent, w warmińsko-mazurskim o 1,43 procent, zaś w lubuskim o zaledwie 0,46 procent.

W ciągu miesiąca liczba ogłoszeń o ZP zwiększyła się w pozostałych dwunastu województwach, w tym w dwóch wzrost był ponad dwudziestoprocentowy – lubelskim (miesięczny przyrost liczby ogłoszeń o 29,37 procent) i podkarpackim (+26 procent). Wysokimi, dwucyfrowymi przyrostami mogą się również pochwalić województwa świętokrzyskie (w lipcu przyrost liczby ogłoszeń względem czerwca o 18,9 procent) i małopolskie (+ 16,9 proc.). Nietrudno zauważyć, iż rejonami o największej dodatniej dynamice przyrostu były rejony najbardziej dotknięte majowymi i czerwcowymi powodziami. To zapewne skutek rozpoczęcia odbudowy infrastruktury, prac popowodziowych oraz odtwarzania mienia ruchomego zniszczonego przez żywioł.

Dodatni wynik wystąpił również w woj. podlaskim (+10 proc.), dolnośląskim (+9,35 proc.), zachodniopomorskim (+8,14 proc.), wielkopolskim (+6,34 procent), śląskim (+5,22 procent), opolskim (+5,12 procent), mazowieckim (miesięczny przyrost o 3,96 procent) oraz znajdującym się minimalnie „powyżej kreski” łódzkim (+0,91 proc.).

W liczbach bezwzględnych na pierwszej pozycji znajduje się woj. mazowieckie – w lipcu pochodziło z niego 2 tys. 780 ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Z kolejnego województwa – małopolskiego – pochodziło 1 tys. 912 ogłoszeń. Z zajmującego trzecią lokatę województwa śląskiego – 1 tys. 735 ogłoszeń. Poziom tysiąca ogłoszeń o ZP przekroczyło jeszcze wielkopolskie (1 tys. 493), dolnośląskie (1 tys. 369), lubelskie ( 1 tys. 198), pomorskie (1 tys. 122 ogłoszenia o ZP) i podkarpackie (1 tys. 103 ogłoszenia). Dokładnie „na granicy” (tysiąc ogłoszeń) znalazło się woj. łódzkie.

 

Budowy i drogi. Place zabaw oraz transport

W siódmym miesiącu 2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych najczęściej pojawiały się zamówienia na roboty budowlane (1.477 ogłoszeń; o 13,5 procent więcej niż w czerwcu), roboty remontowe i renowacyjne (700 ogłoszeń; +2,3 procent), roboty instalacyjne elektryczne (629 ogłoszeń, -3 procent), roboty drogowe (598 ogłoszeń; +27 proc.), roboty w zakresie nawierzchni dróg (586 ogłoszeń; +25 procent), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (496 ogłoszeń, +35,9 procent), roboty w zakresie naprawy dróg (482 ogłoszenia, +35 procent) i roboty w zakresie budowy dróg (468 ogłoszeń , +23,5 proc.).

W lipcu, podobnie jak i miesiąc wcześniej – w czerwcu, największą dodatnią miesięczną dynamiką względną charakteryzowały się zamówienia na roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (miesięczny przyrost liczby ogłoszeń na te prace wyniósł tym razem 146 proc.) i usługi w zakresie transportu drogowego (+136,6 procent) oraz usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (+121 proc.). Znacząco wzrosło również zapotrzebowanie na wyposażenie placów zabaw (+114,5 proc.), roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (+93 proc.) czy roboty w zakresie zagospodarowania terenu (+59 proc.).

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Com-Media/ budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • gdzie kupujecie akcesoria samochodowe? Liczba postów: 42 Grupa: Trudne tema... Jeżeli szukacie sprawdzonego sklepu internetowego z nagłośnieniem i elektroniką do samochodów, to polecam Wam sprawdzić ofertę na stronie - https://radiocar24.p...
  • fotografia biznesowa Liczba postów: 182 Grupa: Konferencje... Sesje różnego rodzaju dzisiaj wykonują profesjonalni fotografowie i jak najbardziej warto znaleźć solidnego w swojej okolicy https://bartekciok.pl/ Sesje biznes...
  • Problem alkoholowy - jak walczyć? Liczba postów: 351 Grupa: Trudne tema... Z tego co wiem, szukanie pomocy w leczeniu alkoholizmu jest kluczowe na drodze do wyzdrowienia. Dlatego ważne jest mówienie o https://alkodoktor.pl/ jako źródle...
  • Sposób na zdrowie Liczba postów: 500 Grupa: Trudne tema... Jeśli dręczą Was infekcje dróg oddechowych, to możecie spróbować roślinnego preparatu dostępnego bez recepty PADMA 28 Formuła, który jest doskonale znany w kraj...
  • Skup mieszkań Liczba postów: 10 Grupa: Trudne tema... Hej, ktoś z Was miał doświadczenia z GRB Nieruchomości? Zastanawiam się nad sprzedażą działki i szukam opinii o nich. Sprawdźcie ich stronę https://grb-nierucho...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19214 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 417

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >