Ochrona pracownika przed niebezpieczeństwem

Ochrona pracownika przed niebezpieczeństwem

Komfort pracownika jest determinowany szeroką gamą czynników. Wybór i nakreślenie tych, które mogą powodować zagrożenie jest kluczowe zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego. Czytaj dalej

 

Natężenie hałasu oraz emisja spalin – to dwa newralgiczne punkty środowisk pracy związanych z produkcją lub magazynowaniem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r pracodawca ma obowiązek dokonywać regulujących pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Do najpowszechniejszych zagrożeń należą przede wszystkim hałas oraz narażenie na działanie spalin i toksycznych substancji. Pracodawca musi przeprowadzać badania na własny koszt, a wyniki gromadzić i udostępniać pracownikom. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm ma obowiązek podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe.

 

Czytaj również: Jak dbać o ogród zimą?

 

Ochrona słuchu

Hałas jest najpowszechniejszym zagrożeniem występującym w pracy, a problem szczególnie dotyczy takich sektorów jak przemysł czy przetwórstwo.  W roku 2011 Państwowa Inspekcja Pracy negatywnie oceniła około 40% przedsiębiorstw, w których hałas przekraczał dopuszczalną normę 80 dB. Wykładnią w tej kwestii jest  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Precyzuje ono, że obowiązkiem pracodawcy jest eliminowanie u źródeł ryzyka zawodowego albo ograniczenie go do możliwie najniższego poziomu.

 

Do najpowszechniejszych zagrożeń, na jakie narażony jest pracownik, należą przede wszystkim hałas oraz spaliny i toksyczne substancje.

FOT. STILL

 

Stałe narażenie na dźwięki o wysokim natężeniu może doprowadzić nie tylko do poważnych problemów ze słuchem, ale istotnie przekłada się na komfort pracy, efektywność i bezpieczeństwo. W pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu pracownicy gorzej słyszą polecenia służbowe i mają dłuższy czas reakcji na sygnały dźwiękowe. W przypadku pracy w magazynie mogą więc nie usłyszeć zbliżającego się pojazdu czy źle zinterpretować polecenie kierownika. Dodatkowo przebywanie w otoczeniu, w którym dźwięki przekraczają 70 dB zmniejsza wydajność pracy, powoduje spadek koncentracji, rozdrażnienie i bóle głowy. Źródłem hałasu w miejscu pracy są głównie urządzenia i środki transportu, najefektywniejszym rozwiązaniem jest więc przemyślany wybór parku maszynowego.

 

Czytaj również: Akcesoria ogrodowe

 

- Poszczególne modele wózków widłowych różnią się od siebie pod względem emisji hałasu. Najbardziej przyjaznym dla uszu operatora rodzajem napędu jest napęd elektryczny. Dla porównania,  w przypadku silnika spalinowego Diesel w modelu RX70-16 firmy STILL poziom hałasu wynosi 74dB, natomiast dla wózka elektrycznego o podobnym udźwigu RX20-16 poziom hałasu na wysokości uszu operatora wynosi już mniej niż 70dB.  Należy przy tym mieć świadomość, że obniżenie natężenia hałasu o 10 dB zmniejsza jego odczuwanie przez człowieka aż o 50% - mówi Tobiasz Jakubczak, Specjalista ds. Produktu w firmie STILL Polska.

 

 

Na natężenie hałasu wpływ ma także sama architektura budynku, a przede wszystkim zastosowane materiały budowlane oraz rozwiązania poprawiające akustykę pomieszczeń, takie jak ekrany akustyczne czy podwieszane sufity. Jeśli nie ma możliwości dokonania zmian w infrastrukturze, lub pomimo ich zastosowania efekty są niewystarczające – pracodawca powinien zabezpieczyć podwładnych za pomocą indywidualnych środków ochrony słuchu, takich jak ochronne nauszniki, stopery czy specjalne ochronniki słuchu z układami elektronicznymi.

 

 

Głęboki oddech w pracy

Kontrola PIP badająca zagrożenia chemikaliami i innymi substancjami niebezpiecznymi wykazała, że 19% pracowników jest narażona na wdychanie pyłów, spalin i dymu w miejscu pracy, a na wdychanie oparów – 10 proc. Problem wysokiego stężenia spalin dotyczy zwłaszcza zamkniętych przestrzeni magazynowych lub produkcyjnych, w którym użytkowane są pojazdy o napędzie spalinowym. Do końca roku 2012 wszystkie silniki pojazdów do zastosowań przemysłowych, między innymi w maszynach budowlanych, rolniczych czy wózkach widłowych muszą spełniać przepisy europejskiej normy Stage III B oraz amerykańskiej Tier 4.

 

Konieczność dostosowania sprzętu do nowych dyrektyw i coraz nowsze technologie stosowane przez producentów sprawiają, że ilość emitowanych spalin będzie coraz niższa, jednak dla większego bezpieczeństwa i komfortu pracowników w zastosowaniach wewnętrznych powinno się stosować pojazdy elektryczne. Ze względu na specyfikę składowanego towaru ma to szczególne zastosowanie w  branżach związanych z produkcją żywności oraz przemyśle farmaceutycznym. Dzięki technologiom oszczędzania prądu oraz wydajnym akumulatorom są one także bardziej ekonomiczne w użytkowaniu.

 

Źródło: inplusPR / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zebranej deszczówki

Społeczność budnet.pl ma już 17350 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 376

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >